Meerdere bestemmingen registreren als een groep

  
Meerdere bestemmingen die zijn opgeslagen in het adresboek (Bestemmingen registreren in het adresboek), kunnen worden gecombineerd tot een groep. U kunt deze functie gebruiken om documenten te verzenden en tegelijkertijd een reservekopie van de gegevens te maken, omdat verschillende typen bestemmingen in dezelfde groep kunnen worden opgeslagen. U kunt bijvoorbeeld e-mailadressen en bestandsserveradressen samen in een groep opslaan.
Om een groep met bestemmingen voor uw eigen gebruik op te slaan, moet u zich aanmelden met persoonlijke-verificatiebeheer. Aanmelden bij de machine
U kunt geen nieuwe bestemmingen in een groepsadres opslaan. Sla bestemmingen in het adresboek vooraf op.
Alleen bestemmingen in dezelfde adreslijst kunnen worden gegroepeerd. Bestemmingen die in een andere adreslijst zijn geregistreerd, kunnen niet worden gegroepeerd.
U kunt maximaal 256 bestemmingen in een groepsadres opslaan.
Naast het opslaan van bestemmingen, zoals e-mailadressen, kunt u ook een postvak (tijdelijke opslagruimte van de machine) opslaan in een groep (Eenvoudige bewerkingen uitvoeren op bestanden). Wanneer u bijvoorbeeld een postvak registreert in een groep en een gescand document dat bij een e-mail is gevoegd, verstuurt, dan kan het document op de machine worden opgeslagen en later worden gecontroleerd.
1
Druk op <Best./Door. instell.>. Het scherm <Home>
2
Druk op <Registreer bestemmingen>.
3
Druk op <Nieuwe best. registreren>.
4
Druk op <Groeperen>.
5
Druk op <Naam>  voer de groepsnaam in en druk op <OK>.
6
Selecteer de adressenlijst.
(Items op het scherm kunnen afwijken, afhankelijk van uw model en opties.)
U kunt een groep aanmaken met daarin bestemmingen die in de geselecteerde adressenlijst zijn opgeslagen. Als u bijvoorbeeld <Adreslijst 2> selecteert, kunt u geen bestemming aan de groep toevoegen die is geregistreerd bij <Adreslijst 1>. De aangemaakte groep wordt geregistreerd in de adressenlijst die u bij deze stap selecteert.
Als u een groep met bestemmingen voor uw eigen gebruik wilt registreren, selecteert u <Persoonlijke adreslijst>.
Als u bestemmingen wilt opslaan in een groep die alleen een beheerder kan bewerken, selecteert u <Adreslijst beheerder>.
Als u <Persoonlijke adreslijst> selecteert, kunt u <Opslaan in postbus> niet selecteren.
7
Selecteer de bestemmingen die u in de groep wilt opnemen.
1
Druk op <Toevoegen vanuit adresboek>.
2
Selecteer de bestemmingen die u wilt registreren in een groep, en druk op <OK>.
Bestemmingstypeknop
Selecteer (e-mail), (I-fax) of  (bestand) om de bestemmingen te filteren die in de adreslijst worden weergegeven (). Druk op <Alle> om alle opgeslagen bestemmingen weer te geven.
Bestemming
Bestemmingen die zijn geregistreerd in de adressenlijst die u bij stap 6 hebt geselecteerd, worden weergegeven. Uit deze lijst selecteert u de bestemmingen die u in een groep wilt registreren.
Wanneer bestemmingen worden beheerd door toegangsnummers, worden ze niet weergegeven in de lijst tenzij u het toegangsnummer (Toegang tot bestemmingen die in het adresboek zijn geregistreerd, beperken) invoert nadat u op <Toegangsnummer> hebt gedrukt.
<Details/Bewerken>
Selecteer een bestemming en druk op <Details/Bewerken> als u de instellingen van de bestemming wilt controleren. Druk op <OK> om terug te gaan naar het vorige scherm.
<Zoeken op naam>
Voer de naam van de bestemming in. Druk nogmaals op <Zoeken op naam> om terug te gaan naar het vorige scherm.
Eerste-letterknop
Selecteer de alfanumerieke knop voor het eerste teken van de bestemmingsnaam. Druk op <Alle> om alle opgeslagen bestemmingen weer te geven.
Postvakken registreren in groepen
Bestemmingen uit het adresboek en postvak kunnen in dezelfde groep worden geregistreerd.
8
Druk op <OK>  <Sluiten>.
Wanneer bestemmingen worden beheerd door toegangsnummers, voert u het toegangsnummer (Toegang tot bestemmingen die in het adresboek zijn geregistreerd, beperken) in nadat u bij stap 8 op <Volgende> hebt gedrukt.
Als u naar een bestandsserver probeert te verzenden waarvoor <Bevestig voor verzenden> is ingesteld op <Aan>, wordt een scherm weergegeven waarin u gevraagd wordt om een gebruikersnaam en een wachtwoord in te voeren. In dit geval voert u het eerder ingestelde wachtwoord in. Als u een bestandsserver in een groepsadres wilt registreren, stelt u <Bevestig voor verzenden> in op <Uit>. U kunt niet verzenden naar een groepsadres waarin een bestandserver is opgenomen waarvoor <Bevestig voor verzenden> is ingesteld op <Aan>.
A392-063