Bestemmingen opslaan

Bestemmingen voor het verzenden van e-mail of gescande documenten kunnen worden opgeslagen in het Adresboek of onder snelkiestoetsen.
Adresboek
Als u veel bestemmingen wilt opslaan of ze wilt indelen naar afdeling of zakenpartner, slaat u ze op in het adresboek. In het Adresboek kunt u bestemmingen zoeken op de eerste letter van de naam of door een functie, zoals I-fax of e-mail, te selecteren. U kunt bestemmingen opslaan voor alle gebruikers, voor uw eigen gebruik en bestemmingen die alleen een beheerder kan bewerken. Bestemmingen registreren in het adresboek

Functietypeknop

Selecteer de knop om bestemmingen te filteren op functie, zoals I-fax of e-mail.

Vervolgkeuzelijst adreslijst

Selecteer een adressenlijst voor een afdeling of zakenpartner.

<Zoeken op naam>

Voer de naam van de bestemming in.

Eerste-letterknop

Selecteer de alfanumerieke knop voor het eerste teken van de bestemmingsnaam.
Snelkiestoets
U kunt veelgebruikte bestemmingen registreren onder snelkiestoetsen om bewerkingen te vereenvoudigen. De snelkiestoetsen met opgeslagen bestemmingen worden weergegeven op het aanraakscherm, zodat u snel de bestemmingen kunt opzoeken en opgeven via een simpele druk op de knop. Een bestemming onder een snelkiestoets opslaan
(Items op het scherm kunnen afwijken, afhankelijk van uw model en opties.)

Snelkiestoets

U kunt de gewenste bestemming gemakkelijk opgeven met een simpele druk op een knop.

Snelnummerknop

U kunt het driecijferig getal van een opgeslagen snelkiestoets invoeren als dat niet op het aanraakscherm wordt getoond.
Voor de beheerder
Het adresboek en de snelkiestoetsen kunnen worden geëxporteerd/geïmporteerd. Dat kan worden gebruikt als reservekopie als er een fout is opgetreden of om de procedure te vereenvoudigen voor het opslaan van bestemmingen tussen ondersteunde machines. Voor meer informatie raadpleegt u Reservekopie maken/herstellen van gegevens.
Het adresboek kan voor elke aangemelde gebruiker worden gepersonaliseerd (Lijst met items die kunnen worden gepersonaliseerd). Bovendien kan de functie voor het synchroniseren van aangepaste instellingen worden gebruikt om het adresboek in te stellen zodat dit door verschillende multifunctionele Canon-printers kan worden gedeeld (Instellingen synchroniseren voor meerdere multifunctionele Canon-printers).
U kunt een wachtwoord instellen om te voorkomen dat adressen in het adresboek zonder uw toestemming worden bewerkt of verwijderd. Een pincode instellen voor het adresboek
Als er bestemmingen zijn die u niet in het adresboek wilt weergeven, of als u de toegang tot bestemmingen door andere gebruikers wilt beperken, voer dan bij het opslaan van een bestemming een toegangsnummer in. Om het toegangsnummer te gebruiken, moet u de instelling van tevoren in Toegang tot bestemmingen die in het adresboek zijn geregistreerd, beperken activeren.
Configureer gebruikersgroepsadreslijst vanuit de Remote UI (UI op afstand). (Bestemmingen via de Remote UI (UI op afstand) registreren)
A392-060