De afdelings-ID-beheerinstellingen configureren

U kunt gebruikers op basis van afdelings-ID in groepen onderbrengen en beheren. Volg onderstaande procedure om afdelings-ID-beheer te configureren en het mogelijk te maken dat de machine het aantal pagina's voor afdrukken en scannen telt.
Controleer of afdelings-ID's zijn ingesteld voor de gebruikers die op de machine zijn geregistreerd. Gebruikersgegevens in het lokale apparaat registreren
Afdelings-ID-beheer is alleen geldig voor gebruikers die zijn geregistreerd bij het lokale apparaat.
Als u zich aanmeldt als gebruiker met beheerdersbevoegdheden, worden automatisch een systeembeheer-ID en pincode toegewezen en beheerd als afdelings-ID.
Voor informatie over het aantal afdelings-ID's dat u kunt registreren, raadpleegt u Beheerfuncties.
1
Druk op  (Instellingen/Registratie).
2
Druk op <Beheerinstellingen>  <Gebruikersbeheer>  <Afdeling-ID beheer>.
3
Druk op <Aan>.
Afdelings-ID beheer is ingeschakeld.
Om afdelings-ID-beheer uit te schakelen, drukt u op <Uit>.
Afdelings-ID's en pincodes registreren
4
Druk op <OK>.
De paginatellers controleren
Als u het totale aantal pagina's wilt controleren dat door elke afdelings-ID voor kopiëren, afdrukken en scannen wordt gebruikt, drukt u in het scherm dat bij stap 3 wordt weergegeven, op <Paginatotalen>. De paginatelling telt geen blanco pagina's of voorbeeldafdrukken die zijn gebruikt voor het controleren van instellingen, zoals gradatieaanpassingen.
Aanmelden met een afdelings-ID en pincode
Door een gebruiker met dezelfde naam als een afdelings-ID te registreren, kan het aanmelden worden uitgevoerd met behulp van een geregistreerde afdelings-ID en pincode. Gebruikersgegevens in het lokale apparaat registreren
Het aanmeldingsscherm kan of bij het starten van een bewerking of nadat een functie is geselecteerd worden weergegeven. Opgeven wanneer het aanmeldingsscherm moet worden weergegeven
De aanmeldingsservice wijzigen
De machine gebruikt "Gebruikersverificatie (persoonlijke-verificatiebeheer)" voor de aanmeldingsservice. U kunt echter de aanmeldingsservice met behulp van SMS in "Verificatie met afdelings-ID" wijzigen. Aanmeldingsservices wijzigen
A392-0EW