<Regulacja Jakości Obrazu>

Określ regulację jakości obrazu dla kopiowania i drukowania.
 
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.
Element oznaczony gwiazdką (*)
Pojawia się tylko wtedy, gdy opcja ta jest zainstalowana.

<Automatyczna regulacja gradacji>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>
Jeżeli gradacja na wydruku znacznie różni się od tej z oryginału, to ustawienie korekcji umożliwia dostosowanie wydruków tak, że będą on bardziej zbliżone do oryginału. Regulacja gradacji
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Automatyczna, Stopn. Regulacja>
<Pełna regulacja>, <Skrócona Regulacja>
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-
Jeśli wybrano ustawienie <Pełna regulacja>:
Wybór papieru, <Rozpocznij Wydruk>
Jeśli wybrano ustawienie <Skrócona Regulacja>:
<Start>
<Zarejestruj papier aby dostosować>: <Papier do dopaso. 1>, <Papier do dopaso. 2>, <Papier do dopaso. 3>
<Wybierz papier do dopasowania>: <Standardowy>, <Papier do dopaso. 1>, <Papier do dopaso. 2>, <Papier do dopaso. 3>
<Liczba arkuszy stron wydruku test.>: 1 do 5
<Inicjalizuj podczas uż. pełnego dostosowania>: <Włącz>, <Wyłącz>
Zaleca się wybrać <Pełna regulacja> jeżeli zamierzasz wykonać automatyczną regulację gradacji. Wybierz <Skrócona Regulacja> dla wykonania szybkiej, lecz niepełnej regulacji urządzenia, przeprowadzanej pomiędzy okresowymi, pełnymi regulacjami.
Strony testowe nie są wliczane do całkowitej liczby wykonanych kopii lub wydruków.

<Skoryguj zabarwienie>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>
Jeżeli gęstość wydruków znacznie różni się od oryginału, funkcja ta pozwoli wyregulować gęstość skanowania tak, że będą one bardziej zbliżone do oryginału. Regulacja zabarwienia
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Skoryguj zabarwienie>
<Kopiuj/Skanuj i Zapisz (Skryt. Pocztowa)>: <Jasne>, <Ciemne> (9 poziomów)
<Czarno-biały skan dla Wyślij>: <Jasne>, <Ciemne> (9 poziomów)
<Kolorowe skany dla Wysyłania>: <Jasne>, <Ciemne> (9 poziomów)
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Korekcja Cieniowania>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>
Jeżeli w różnych obszarach obrazu zabarwienie drukowanych kolorów nie jest równomierne, korekta pozwala je wyrównać. Korekcja nierównomiernego zabarwienia
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Korekcja Cieniowania>
Jeśli wybrano ustawienie <Automatyczna korekcja>*1:
<Pełna regulacja>, <Skrócona Regulacja>
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-
Jeśli wybrano ustawienie <Korekta Densytometrem>:
<Rozpocznij Wydruk>
Jeśli wybrano ustawienie <Korekcja Wizualna>:
<Obszar gęstości> (<Wys. (Ciem. ob.)>, <Średni>, <Nisko (Jasny ob.)>), <Dokł. Regul.>, <Wznów pocz. ustawienia>, <Przywróć poprzednie ust.>, <Strona wydruku testowego>
Jeśli wybrano ustawienie <Korekcja skanera>*2:
<Pełna regulacja>, <Skrócona Regulacja>
Jeśli wybrano ustawienie <Korek. z Użyc. Serwera Druku>:
<Rozpocznij wydruk>
*1 Pojawia się tylko wtedy, gdy opcja „Sensing Unit-B” jest zainstalowana.
*2 Pojawia się tylko wtedy, gdy opcja „Sensing Unit-B” nie jest zainstalowana.

<Automatyczna Korekcja Niedopasow. Koloru>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>
Jeżeli kolory wydruku są nieodpowiednie albo niewyraźne, oznacza to, że mogło nastąpić ich niedopasowanie (nieprawidłowa rejestracja kolorów). Korekcja tego ustawienia może wyregulować wydruki tak, że niedopasowanie kolorów nie będzie występować. Korekcja niedopasowania kolorów
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Automatyczna Korekcja Niedopasow. Koloru>
<Start>
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-

<Ust. jaskrawości wydruków w peł. kolorach>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>
To ustawienie umożliwia zwiększenie nasycenia kolorów podczas wykonywania druku w kolorze. Bardziej żywe kolory
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ust. jaskrawości wydruków w peł. kolorach>
<Standardowy>, <Poziom 1>, <Poziom 2>
Tak
Tak
Nie
Nie
A
Settings/Registration Basic Information
To ustawienie ma zastosowanie tylko do zadań kopiowania i drukowania dokumentów (zeskanowanych danych) zapisanych w skrzynkach pocztowych.

<Dokładna regul. zmniejszania/powiększania>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>
Jeżeli format skopiowanego obrazu znacznie różni się od formatu oryginału, precyzyjna regulacja zostanie przeprowadzona tak, aby wyniki drukowania były bardziej zbliżone do formatu dokumentu oryginalnego. Regulacja formatu obrazu
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Dokładna regul. zmniejszania/powiększania>
<X>:
-1,0% do 0% do +1,0% (w przyrostach co 0,1%)
<Y>:
-1,0% do 0% do +1,0% (w przyrostach co 0,1%)
Tak
Tak
Nie
Nie
A
Settings/Registration Basic Information

<Ustawienia rozpraszania>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>
Aby zmienić wzór stopniowania drukowanego obrazu, wybrać żądane ustawienia niepełnego koloru. Jeżeli dla drukowania wybrane zostaną prawidłowe ustawienia niepełnego koloru, można wykonywać obrazy o gładkiej gradacji i konturach. Ustawienia rozpraszania
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia rozpraszania>
<Stopniowanie>:
<190-punktów>, <140-punktów>, <170-linii>, <170-punktów>, <210-punktów>, <230-punktów>
<Rozdzielczość>: <190-punktów>, <140-punktów>, <170-linii>, <170-punktów>, <210-punktów>, <230-punktów>
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
-

<Zestawienie Kolorów>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>
To ustawienie umożliwia wykonanie precyzyjnej regulacji zabarwienia i natężenia zestawienia kolorów. Regulowanie zestawienia kolorów
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zestawienie Kolorów>
<Niepowlekany>, <Powlekany>
Tak
Nie
Nie
Nie
A
Settings/Registration Basic Information
Zestawienie (balans) koloru (dla każdego koloru): -8 do 0 do +8
<Dokładna reg. zabarw.> (dla każdego koloru):
<Dużo (Ciemny obszar)>: -8 do 0 do +8
<Średni>: -8 do 0 do +8
<Nisko (Obsz. światła)>: -8 do 0 do +8

<Korekcja Odcienia Koloru>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>
Można usunąć odcień każdego koloru, który pojawia się na białym tle podczas drukowania lub kopiowania. Korekcja Odcienia Koloru
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Korekcja Odcienia Koloru>
Każdy kolor: -2 do 0 do +2
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
-

<Korekcja Białej Szczeliny>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>
Kiedy natychmiast po obszarze z półcieniami drukowany lub kopiowany jest obszar o intensywnych kolorach (to samo, co półcienie), pomiędzy obrazami może pojawić się biała plamka. Funkcji tej można użyć do eliminowania białej plamki pomiędzy obszarami. Korekcja białej plamki
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Korekcja Białej Szczeliny>
1 do 3 do 4
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
-

<Kor. nierównego połysku dla druk. dwustr.>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>
Nierówny połysk obrazów może się pojawić na tylnej stronie strony podczas drukowania dwustronnego na cienkim papierze. Należy włączyć <Włącz> to ustawienie, aby zapobiec tworzeniu nierównego połysku obrazu.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Kor. nierównego połysku dla druk. dwustr.>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Nie
Nie
A
Settings/Registration Basic Information
Użytkownicy inni niż administratorzy nie powinni zmieniać ustawień. Aby uzyskać instrukcje dotyczące zmiany ustawień, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.
Po włączeniu <Włącz> tej funkcji, więcej czasu zajmuje kontrola wzrostu temperatury, co może przełożyć się na zmniejszenie wydajności.

<Korekcja aplikacji resztki tonera>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>
Można wyłączyć <Korekcja aplikacji resztki tonera> w <Ustawienia Zarządzania Rodzajem Papieru>. Dezaktywacja korekcji tonera na końcu wydruku
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Korekcja aplikacji resztki tonera>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Nie
Nie
A
Settings/Registration Basic Information

<Tryb przełą. dos. temperatury utrwalania>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>
Regulacja odpowiedniej temperatury dla modułu utrwalającego jest wymagana w zależności od papieru i może zająć nieco czasu. Wcześniejsze ustawienie tej funkcji może umożliwić zachowanie wydajności.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Tryb przełą. dos. temperatury utrwalania>
<Priorytet wydajności (Automatyczny)>, <Priorytet wydajności (Ręczny)>, <Priorytet jakości obrazu>
Tak
Nie
Nie
Nie
A
Settings/Registration Basic Information
Jeśli wybrano ustawienie <Priorytet wydajności (Ręczny)>:
<Priorytet cienkie. pap.>*1, <Standardowy>*2, <Priorytet dla grubego papieru A>*3, <Priorytet dla grubego papieru B>*4
*1 Papier niepowlekany (52 do 105 g/m2) i papier powlekany (70 do 105 g/m2)
*2 Papier niepowlekany (91 do 400 g/m2) i papier powlekany (106 do 150 g/m2)
*3 Papier niepowlekany (106 do 400 g/m2) i papier powlekany (129 do 256 g/m2)
*4 Papier niepowlekany (181 do 400 g/m2) i papier powlekany (257 do 400 g/m2)
Użytkownicy inni niż administratorzy nie powinni zmieniać ustawień. Aby uzyskać instrukcje dotyczące zmiany ustawień, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.
Regulacja tej funkcji może skutkować blokowaniem się papieru lub słabą jakością obrazu w zależności od rodzaju papieru.
Regulacja tej funkcji może mieć wpływ na wywijanie papieru. Należy ponownie wyregulować <Poziom Korekcji Wywinięcia> w razie konieczności. Poziom Korekcji Wywinięcia
Jeżeli nie można ustawić połysku dla danego rodzaju papieru, gdy wybrano <Priorytet wydajności (Ręczny)> i ustawiono często wykorzystywany rodzaj papieru, należy wyregulować połysk dla tego papieru.
Jeżeli nie można ustawić połysku dla większości rodzajów papieru, gdy wybrano <Priorytet wydajności (Ręczny)> i ustawiono często wykorzystywany rodzaj papieru, należy zmienić tryb <Priorytet jakości>.
Jeżeli nie można ustawić połysku dla większości rodzajów papieru po zmianie trybu <Priorytet jakości>, należy wyregulować połysk dla danego, wykorzystywanego rodzaju papieru.

<Tryb Niskiej Temperatury Otoczenia>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>
Jeżeli drukujesz mocno zabarwione obrazy na grubym papierze w niskiej temperaturze, toner może nie być prawidłowo nakładany. Dzieje się tak ze względu na zbyt niską temperaturę modułu utrwalania. Można temu zapobiec zwalniając prędkość druku. Tryb niskiej temperatury
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Tryb Niskiej Temperatury Otoczenia>
0 do +4
Tak
Nie
Nie
Nie
A
Settings/Registration Basic Information

<Korekcja nierównego połysku>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>
Gdy temperatura wałka dociskowego nadmiernie wzrośnie, połysk może być nierówny. Tryb ten umożliwia redukcję nierówności połysku poprzez regulację poziomu wzrostu temperatury wałka dociskowego. Korekcja nierównego połysku
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Korekcja nierównego połysku>
0 do +2 do +4
Tak
Nie
Nie
Nie
A
Settings/Registration Basic Information

<Dopasuj temperaturę bębna>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>
W środowisku wilgotnym lub środowisku o wysokiej temperaturze na drukowanych obrazach mogą się pojawiać cienkie, białe linie lub częściowe zniekształcenia. Można zapobiec temu problemowi poprzez regulację temperatury fotokonduktora. Regulacja temperatury bębna
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Dopasuj temperaturę bębna>
<Standardowy>, <Wysoki>
Tak
Nie
Nie
Nie
A
Settings/Registration Basic Information

<Specjalne Wygładzanie>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>
Funkcja umożliwia wygładzanie nierównych konturów ciemnych znaków, linii, figur, zdjęć, obrazów oraz gradacji, poprzez korekcję przesunięcia kolorów pojawiających się na wydrukach. Wygładzanie specjalne
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Specjalne Wygładzanie>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Nie
Nie
A
Settings/Registration Basic Information

<Regulacja gradacji podczas drukowania>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>
Aby zachować stabilność gradacji, zabarwienia i kolorów, urządzenie przeprowadza wewnętrzną regulację zabarwienia podczas drukowania. Czujnik wykrywa zabarwienie plamki tworzonej na pośrednim pasie przenoszącym co kilka arkuszy papieru, celem wykonania regulacji zabarwienia. Można zwiększyć częstotliwość regulacji zabarwienia, celem zapewnienia większej stabilności jakości obrazu. Regulacja gradacji podczas drukowania
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Regulacja gradacji podczas drukowania>
<Użyj ustawień standardowych>, <Użyj ustawień trybu serwisowego>
Tak
Nie
Nie
Nie
A
Settings/Registration Basic Information
A39S-0JL