<Spr. metodę konserwacji mat. eksplo.>

Informacje o tym jak wymienić materiały eksploatacyjne i usunąć zacięty papier znajdują się w przykładowym filmie wideo.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Wymień zasobnik z tonerem>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Konserwacja>  <Sprawdź metodę konserwacji materiałów eksploatac.>
Odtworzone zostaje przykładowe wideo objaśniające sposób wymiany zasobników z tonerem. To przykładowe wideo można obejrzeć, nawet gdy wymiana nie jest niezbędna, aby z wyprzedzeniem zapoznać się z całą operacją.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wymień zasobnik z tonerem>
Wyświetlane jest wideo objaśniające sposób wymiany zasobnika z tonerem.
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-

<Wymień pojemnik na zużyty toner>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Konserwacja>  <Spr. metodę konserwacji mat. eksplo.>
Odtworzone zostaje przykładowe wideo objaśniające sposób wymiany zasobnika na zużyty toner. To przykładowe wideo można obejrzeć, nawet gdy wymiana nie jest niezbędna, aby z wyprzedzeniem zapoznać się z całą operacją.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wymień pojemnik na zużyty toner>
Wyświetlane jest wideo objaśniające sposób wymiany pojemnika na zużyty toner.
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-

<Załaduj zszywki (Zszywki)>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Konserwacja>  <Sprawdź metodę konserwacji materiałów eksploatac.>
Odtworzone zostaje przykładowe wideo objaśniające sposób ładowania zszywek. To przykładowe wideo można obejrzeć, nawet gdy wymiana nie jest niezbędna, aby z wyprzedzeniem zapoznać się z całą operacją.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Załaduj zszywki (Zszywki)>
Wyświetlane jest wideo objaśniające sposób wymiany kasety na zszywki.
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-

<Załaduj zszywki (Zszywacz)>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Konserwacja>  <Sprawdź metodę konserwacji materiałów eksploatac.>
Odtwarza próbkę wideo wyjaśniającą metodę ładowania zszywek zeszytowych. To przykładowe wideo można obejrzeć, nawet gdy wymiana nie jest niezbędna, aby z wyprzedzeniem zapoznać się z całą operacją.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Załaduj zszywki (Zszywacz)>
Wyświetla sposób wymiany zasobnika ze zszywkami zeszytowymi
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-

<Wymień zestaw naprawczy ADF>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Konserwacja>  <Spr. metodę konserwacji mat. eksplo.>
Odtwarza przykładowe wideo przedstawiające sposób wymiany zestawu do konserwacji ADF. To przykładowe wideo można obejrzeć, nawet gdy wymiana nie jest niezbędna, aby z wyprzedzeniem zapoznać się z całą operacją.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wymień zestaw naprawczy ADF>
Wyświetla ekran konserwacji dotyczący wymiany zestawu do konserwacji ADF
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-
A39S-0JW