<Konserwacja>

Określ ustawienia dla funkcji automatycznego czyszczenia urządzenia.
 
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.
Element oznaczony gwiazdką (*)
Pojawia się tylko wtedy, gdy opcja ta jest zainstalowana.

<Wyczyść Wnętrze Głównego Zespołu.>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Konserwacja>
Jeśli na wydrukach pojawiają się smugi lub brakuje części obrazu należy wykonać <Wyczyść Wnętrze Głównego Zespołu.>.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wyczyść Wnętrze Głównego Zespołu.>
Rozpocznij czyszczenie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-

<Czyszczenie podajnika> *

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Konserwacja>
Jeżeli na skanowanym za pomocą podajnika oryginale lub wydrukach pojawiają się smugi, skorzystaj z polecenia <Czyszczenie podajnika>. Czyszczenie podajnika
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Czyszczenie podajnika>
Rozpocznij czyszczenie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-

<Czyszczenie Drutu>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Konserwacja>
Jeśli na wydrukach pojawią się zabrudzenia lub smugi, wyczyść przewody zespołu koronowego wewnątrz jednostki głównej.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Czyszczenie Drutu>
Rozpocznij czyszczenie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-

<Czyszczenie wałka>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Konserwacja>
Jeżeli na wyprowadzanych wydrukach pojawią się zabrudzenia lub pasy, należy oczyścić wałek znajdujący się wewnątrz jednostki głównej.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Czyszczenie wałka>
Rozpocznij czyszczenie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-

<Wyczyść pas>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Konserwacja>
Jeśli na wydrukach pojawiają się smugi (zarówno pionowe, jak i poziome) lub plamy (zarówno jasne, jak i ciemne odcienie), wyczyść taśmę.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wyczyść pas>
Rozpocznij czyszczenie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-

<Metoda Czyszcz. Obsz. Skanow. Oryginałów> *

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Konserwacja>
Uruchom materiał wideo, na którym zaprezentowano sposób czyszczenia szklanej płyty roboczej.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Metoda Czyszcz. Obsz. Skanow. Oryginałów>
Wyświetla metodę czyszczenia
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-

<Odśwież obszar utrwalania>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Konserwacja>
Jeśli papier o większej szerokości używany jest po wykonaniu 100 lub większej liczby kopii lub wydruków na papierze o mniejszej szerokości (przykładowo, gdy używany jest papier A3 po uprzednim używaniu papieru A4R), wtedy przy obu krawędziach równoległych do kierunku podawania mogą pojawiać się delikatnie błyszczące pasy. Dodatkowo, w przypadku drukowania na grubym lub powlekanym papierze mogą pojawić się ślady nierównego połysku na obszarach o silnym zadruku. W takim przypadku smugi i plamy o nierównym połysku można zredukować poprzez odświeżenie obszar utrwalania.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Odśwież obszar utrwalania>
Rozpocznij odświeżanie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-
Użytkownicy inni niż administratorzy nie powinni zmieniać ustawień. Aby uzyskać instrukcje dotyczące zmiany ustawień, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.

<Poziom automatycz. odświeża. pasa utrwalającego>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Konserwacja>
Obszar utrwalający odświeżany jest automatycznie po wydrukowaniu kilku arkuszy papieru. Można wyregulować częstotliwość i czas każdego odświeżania.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Poziom automatycz. odświeża. pasa utrwalającego>
<Poziom (-5-+5)>: -5 do 0 do +5
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-
Użytkownicy inni niż administratorzy nie powinni zmieniać ustawień. Aby uzyskać instrukcje dotyczące zmiany ustawień, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.

<Wymień zasobnik z tonerem>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Konserwacja>
Zasobnik tonera można wymieniać w dowolnym momencie. Po wybraniu koloru wymień zasobnik zgodnie z pokazaną animacją.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wymień zasobnik z tonerem>
<C>, <M>, <Y>, <K>: Animacja procedury wymiany
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-
Użytkownicy inni niż administratorzy nie powinni zmieniać ustawień. Aby uzyskać instrukcje dotyczące zmiany ustawień, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.

<Spr. metodę konserwacji mat. eksplo.>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Konserwacja>
Informacje o tym jak wymienić materiały eksploatacyjne i usunąć zacięty papier znajdują się w przykładowym filmie wideo.

<Inicjalizuj po nasma. matrycy zes. dziurkacza> *

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Konserwacja>
Możesz usunąć ostrzeżenie o smarowaniu „Multi Function Professional Puncher-C” z ekranu.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Inicjalizuj po nasma. matrycy zes. dziurkacza>
<Tak>, <Nie>
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-
Usuń komunikat ostrzegawczy po smarowaniu. Kontynuowanie użycia matrycy bez nasmarowania może spowodować zacięcia papieru i skrócenie żywotności matrycy.
Po nasmarowaniu wydrukuj kilka kartek, aby przed wykonaniem zadania sprawdzić czy wyprowadzany papier nie jest poplamiony.

<Inicjalizuj po Wymianie Części>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Konserwacja>
Po wymianie części należy dokonać inicjacji drukarki. Dokonaj inicjacji drukarki dla każdej wymienionej części.
A39S-0JU