Långa ark som fastnat genom ingången till facket på fixeringsstationen

Kontrollera var pappersstoppet har inträffat på skärmen och följ stegen nedan för att ta ut pappret.
Placeringarna för varje enhet och område, C2-spaken, C4-skenan osv. i proceduren visas i bilden.
Avlägsna papperet från pappersmatningsenheten för ofixerad toner (höger) (B). Tonern på papperet kan spridas vilket kan leda till att huvudenhetens insida blir smutsig och bildkvaliteten påverkas.
1
Öppna huvudstationens frontlucka.
2
Dra försiktigt ut det långa arket samtidigt som du böjer det på den vänstra sidan av pappersmatningsenheten för ofixerad toner.
Om du drar för hårt och drar ut det långa arket i fel riktning kan papperet gå av på mitten.
Dina händer kan bli smutsiga när du drar ut papperet med ofixerad toner. Tvätta bort tonern från dina händer med vatten så fort du är färdig.
Dra försiktigt ut papperet på fixeringsstationens sida i pilens riktning samtidigt som du böjer det.
Dra försiktigt ut papperet på sidan av pappersmatningsenheten för ofixerad toner i pilens riktning samtidigt som du böjer det.
När du drar ut papperet helt ska du dra det mot dig.
3
Kontrollera om pappersbitar finns kvar runt "Stack Bypass-D".
Öppna "Stack Bypass-D".
Kontrollera att det inte finns några pappersbitar kvar i facket och huvudenheten.
Om det finns några pappersbitar kvar ska du ta bort dem.
Stäng försiktigt "Stack Bypass-D" på huvudenheten tills du hör ett klick.
4
Kontrollera om det finns pappersbitar kvar runt pappersmatningsenheten för ofixerad toner.
Dra C2-spaken till vänster för att frigöra locket.
Håll i C2-spaken och dra ut pappersmatningsenheten för ofixerad toner.
Öppna C4-skenan.
Håll C4-skenan öppen för hand och kontrollera om det finns några pappersbitar kvar.
Om det finns några pappersbitar kvar ska du ta bort dem.
När du släpper C4-skenan stängs den.
Kontrollera om det finns pappersbitar kvar på matningsbandet (C5).
Om det finns några pappersbitar kvar ska du ta bort dem.
Skjut försiktigt pappersmatningsenheten för ofixerad toner tillbaka in i maskinen samtidigt som du håller i C2-spaken.
När du skjuter in pappersmatningsenheten för ofixerad toner kan C2-spaken du håller i flytta på sig men det är inte ett fel. Skjut in den hela vägen och gå vidare till nästa steg.
Vrid C2-spaken till höger för att låsa.
5
Stäng huvudstationens frontlucka.
6
Öppna fixeringsstationens frontlucka från vänster till höger.
7
Kontrollera om det finns pappersbitar kvar runt kylenheten.
Öppna B-spaken.
Kontrollera om det finns pappersbitar kvar.
Om det finns några pappersbitar kvar ska du ta bort dem.
Låt B-spaken vara öppen. Stäng den när du har kontrollerat om det är pappersstopp i fixeringsenheten.
8
Kontrollera om det finns pappersbitar kvar runt fixeringsenheten.
Det finns en varm komponent runt fixeringsenheten. Var försiktig så att du inte rör vid styrskenan när du avlägsnar papperet.
Dra C1-spaken till vänster för att frigöra locket.
Håll i C1-spaken och dra ut fixeringsenheten.
Kontrollera om det finns pappersbitar kvar i fixeringsenhetens ingång (C2).
Om det finns några pappersbitar kvar ska du ta bort dem.
Öppna C3-skenan.
Håll C3-skenan öppen för hand och kontrollera om det finns några pappersbitar kvar.
Om det finns några pappersbitar kvar ska du ta bort dem.
När du släpper C3-skenan stängs den.
Öppna C4-luckan.
Kontrollera om det finns pappersbitar kvar inuti fixeringsenheten.
Om det finns några pappersbitar kvar ska du ta bort dem.
Stäng C4-luckan.
Skjut försiktigt tillbaka fixeringsenheten i maskinen medan du håller i C1-spaken.
När du skjuter in fixeringsenheten kan C1-spaken du håller i flytta på sig men det är inte ett fel. Skjut in den hela vägen och gå vidare till nästa steg.
Vrid C1-spaken till höger för att låsa.
Stäng B-spaken på kylenheten.
9
Stäng fixeringsstationens frontlucka från höger till vänster.
Fortsätt att följa instruktionerna på skärmen för att fortsätta med jobbet som avbröts eller för att fortsätta rensa pappersstopp.
A39X-03C