Stänga av/starta om maskinen

Du kan använda Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) för att stänga av eller starta om maskinen.
När maskinen stängs av eller startas om avbryts alla dokument som skrivs ut eller skickas.

Stänga av maskinen

Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)  [Settings/Registration]  [Device Management]  [Remote Shutdown]  [Start]

Starta om maskinen

Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)  [Settings/Registration]  [Restart Device]  [Perform Restart]  [OK]
Om tillbehören inte identifierats efter omstart
Maskinen kan eventuellt inte känna av tillbehör när den startas om. Om detta inträffar, stäng av strömmen till tillvalet och sedan slå på den igen.
A39X-0FS