Hantera maskinen från en dator (Remote UI (Fjärranvändargränssnittet))

Du kan fjärrstyra maskinen från datorns webbläsare för att utföra åtgärder som t.ex. kontrollera utskriftsstatus, ändra maskinens inställningar eller ändra i adressboken. Detta är praktiskt eftersom det gör det möjligt att stanna vid skrivbordet medan du använder maskinen. För att utföra fjärranvändning anger du IP-adressen för imagePRESS Server i webbläsaren och öppnar portalsidan för fjärrgränssnittet. För mer information om systemkraven för Remote UI (Fjärranvändargränssnittet), se Systemspecifikationer.
Hur du använder Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
I det här avsnittet beskrivs hur du loggar in via Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) och funktionerna i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) huvudskärmen.
 
Kontrollera status för väntande dokument och maskinen
I det här avsnittet beskrivs hur du kontrollerar status för kopierade, utskrivna, skickade och mottagna dokument, samt felinformation och återstående mängd papper.
 
Andra funktioner som är tillgängliga med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
I det här avsnittet beskrivs olika andra bekväma funktioner som kan användas via dator med hjälp av Remote UI (Fjärranvändargränssnittet), som redigering av adressboken, kontroll av filer som har sparats på maskinen och backup av maskinens inställningar om det behövs.
 
Öppna inte andra webbplatser när webbläsaren använder skrivarens fjärrgränssnitt. Glöm inte att stänga webbläsaren om du går ifrån datorn eller efter att du har ändrat inställningarna.
Om du använder en proxyserver
Du kan inte få åtkomst till maskinen via en proxyserver. Om du använder en proxyserver, måste du konfigurera din webbläsare för att inte använda en utan ansluta till maskinen direkt.
A39X-0FK