Konfigurera funktionen Visuellt meddelande

Med funktionen Visuellt meddelande kan du visa enkelt innehåll och meddelanden på pekskärmen.
Om du visar meddelanden från administratören eller t.ex. händelseaviseringar på pekskärmen kan maskinen användas som ett informationsdelningsverktyg på kontoret.
När funktionen Visuellt meddelande är inställd, kan innehållet kontrolleras med <Visuellt meddelande> på Hem, oavsett ovanstående tidpunkt. Det senaste visade innehållet visas.
Ange en fil som sparats på en filserver på samma nätverk som det innehåll som ska visas.
Du kan också ställa in en webbplats på internet som innehåll via en proxyserver. Proxyinställningarna som används för den här funktionen är desamma som inställningarna i <Proxyinställningar>.
Om en proxy är inställd kanske det angivna innehållet inte visas. I detta fall kan du ställa in en undantagsadress så att proxyservern inte används. Ställa in undantagsadresser där en proxyserver inte används
Innehållet visas när utskriften startar om funktionen för tvångsparkerad utskrift har aktiverats och kryssrutan [Display When Print Job Starts] är markerad.
1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Settings/Registration] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) -skärm
3
Klicka på [License/Other] [Visual Message Settings]  [Display Settings].
4
Ställ in tidpunkt och innehåll för visning.
Ställa in tidpunkt för visning
[Display After Logout/Auto Reset]
Markera kryssrutan för att visa innehållet efter utloggning efter att automatisk återställning aktiveras.
Inställningen för att visa innehållet efter utloggning aktiveras när <Visningsinställningar för inloggningsskärm> är inställd på <Visa när enhetsåtgärd startar>. Om du vill visa innehållet efter att automatisk återställning har aktiverats, ställer du in <Autoåterställning av tid> på 1 minut eller längre.
[Display After Login]
Markera den här kryssrutan för att visa innehållet efter utloggning aktiveras när <Visningsinställningar för inloggningsskärm> är inställd på <Visa när enhetsåtgärd startar>.
[Display When Print Job Starts]
Markera kryssrutan för att visa innehållet när utskriften startar. Detta aktiveras när tvångsparkerad utskrift har valts.
Ställa in innehållet för varje tidpunkt för visning
[SMB]
Markera kryssrutan för att komma åt innehållet som ska visas via [SMB].
[HTTP/WebDAV]
Markera kryssrutan för att komma åt innehållet som ska visas via [HTTP/WebDAV].
[File Path:]
Ange sökväg till innehållet som ska visas.
Exempel:
[SMB]: \\server01\share\signage.jpg
[HTTP/WebDAV]: https://webdav-server1/signage.html
[User Name:]/[Password:]
Ange användarnamnet och lösenordet som krävs för att logga in på filservern.
[Confirm Certificate for TLS Communication]/[Add CN to Verification Items]
Ange om det TLS-servercertifikat ska verifieras som skickats vid anslutningen och dess CN (Common Name, vanligt namn).
5
Ställ in skärmvisning för fel.
Om innehållet inte visas av någon anledning ska du välja om skärmen för felmeddelanden ska visas.
6
Klicka på [OK].
Om du vill visa innehållet efter att automatisk återställning har initierats, ställer du in <Autoåterställning av tid> på en minut eller längre.
Mer information om vilka filformat och datastorlekar som kan visas finns i Hanteringsfunktioner.
Den här inställningen kan endast anges av en användare med administratörsbehörighet.
Inställningen ingår inte i enhetsinformationen för distribution. Distribuera enhetsinformation till andra flerfunktionsskrivare från Canon
Den här inställningen kan importeras/exporteras. Samma inställning kan importeras till flera enheter (endast Canon-enheter som har stöd för funktionen Visuellt meddelande) för att visa samma meddelande eller information på flera enheter.Importera/exportera inställningsdata
Om du ska utföra inloggningsåtgärder måste du först stänga skärmen Visuellt meddelande. Logga in på maskinen

Ställa in undantagsadresser där en proxyserver inte används

Ange proxyinställningarna i funktionen Visuella meddelanden så att de matchar inställningarna i <Proxyinställningar>. Om en proxy är inställd kanske det angivna innehållet inte visas. I detta fall kan du ställa in en undantagsadress så att proxyservern inte används.
1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Settings/Registration] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) -skärm
3
Klicka på [License/Other]  [Visual Message Settings]  [Proxy Settings].
4
Ange de adresser för vilka en proxyserver inte kommer att användas i [Address Without Using Proxy].
Du kan ange flera adresser avgränsade med ett kommatecken (,).
Du kan ange upp till 255 tecken (endast ASCII-kod).
5
Klicka på [OK].

Använda funktionen Visuella meddelanden för mer bekvämlighet

Du kan lägga upp inloggningsinformation (användarnamn och domännamn) till servern för användare som visar innehåll. Du kan också samla in den informationen och skriva ut länkade PDF-filer i innehållet för kontroll.
1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) -skärm
3
Klicka på [Licens/övrigt] [Inställningar för visuellt meddelande]  [Säkerhetsinställningar].
4
Det visuella meddelandet kan skrivar ut såsom det visas på pekskärmen eller få meddelanden om inloggningsinformation.
[Informera server om inloggningsinformation när innehåll visas]
Markera den här kryssrutan för att skicka användarinformationen (användarnamn och domännamn) till webbservern när användaren visar det visuella meddelandet och ange sedan webbserverns URL.
[Tillåt utskrift från innehåll]
Markera den här kryssrutan för att ange vilken funktion som skriver ut PDF-innehåll som ingår i HTML-koden och som sedan visas i det visuella meddelandet.
5
Klicka på [OK].
A39X-0HH