Scannen met behulp van een sneltoets

Dit registreert de scaninstellingen en de computer waar de gescande gegevens worden opgeslagen in een sneltoets zodat u gemakkelijk een scan kunt maken vanaf het scherm [Start] op het bedieningspaneel.
Vereiste voorbereidingen
Verricht voorbereidingen zoals het installeren van het scannerstuurprogramma (ScanGear MF) en toepassing (MF Scan Utility) voor de computer die dient als opslaglocatie. Voorbereidingen maken om gescande gegevens op een computer op te slaan
Als het scherm ScanGear MF verschijnt op de computer die dient als opslaglocatie, sluit het dan.

De scaninstelling en een computer als opslaglocatie in de sneltoets opslaan

Kies de instellingen op het bedieningspaneel. U kunt de instellingen niet kiezen met behulp van Externe UI vanaf een computer.

Model aanraakscherm

1
Druk op het bedieningspaneel op [Menu] in het scherm [Start]. Scherm [Start]
2
Druk op [Functie-instellingen]  [Verzenden]  [Verzend- en scaninstellingen].
3
Druk op [Sneltoetsinstellingen]  [Registreren]
4
Selecteer de sneltoets waarin u instellingen wilt registreren.
5
Selecteer de methode voor het verbinden met de computer die zal worden gebruikt als opslaglocatie.
6
Selecteer de computer die zal worden gebruikt als opslaglocatie.
Als u in stap 5 [USB-verbinding] selecteert, ga dan verder met stap 7.
7
Selecteer het scantype.
De indeling van de gescande gegevens, opslaglocatie op de computer, en andere instellingen worden opgegeven voor ieder stel scaninstellingen. Het origineel wordt gescand volgens de geselecteerde scaninstellingen.
U kunt de scaninstellingen controleren of veranderen met behulp van het MF Scan Utility op de computer die u gebruikt als opslaglocatie. Starten MF Scan Utility
Als u macOS gebruikt, raadpleeg dan de handleidingen voor de relevante stuurprogramma´s of software op de website voor de handleidingen.

vijfregelig LCD-model

1
Op het bedieningspaneel selecteert u [Menu] op het scherm [Start] en drukt u op . Scherm [Start]
2
Druk op [Functie-instellingen]   [Verzenden]    [Verzend- en scaninstellingen]  .
3
Druk op [Sneltoetsinstellingen]    [Registreren]  .
4
Druk op de sneltoets  .
5
Selecteer de methode voor het verbinden met de computer die zal worden gebruikt als opslaglocatie, en druk op .
6
Selecteer de computer die zal worden gebruikt als opslaglocatie, en druk op .
Als u in stap 5 [USB-verbinding] selecteert, ga dan verder met stap 7.
7
Selecteer het scantype en druk op .
De indeling van de gescande gegevens, opslaglocatie op de computer, en andere instellingen worden opgegeven voor ieder stel scaninstellingen. Het origineel wordt gescand volgens de geselecteerde scaninstellingen.
U kunt de scaninstellingen controleren of veranderen met behulp van het MF Scan Utility op de computer die u gebruikt als opslaglocatie. Starten MF Scan Utility
Als u macOS gebruikt, raadpleeg dan de handleidingen voor de relevante stuurprogramma´s of software op de website voor de handleidingen.
Geregistreerde opslaglocaties en scaninstellingen controleren
Model aanraakscherm
Druk in stap 3 op de sneltoets [Sneltoetsinstellingen]  [Bevestig bestemming] .
vijfregelig LCD-model
Druk in stap 3 op de sneltoets [Sneltoetsinstellingen]   [Bevestig bestemming]   .
Geregistreerde opslaglocaties en scaninstellingen verwijderen
Model aanraakscherm
Druk in stap 5 op [Uit].
vijfregelig LCD-model
Druk in stap 5 op [Uit]  .

De sneltoets gebruiken

Model aanraakscherm

1
Plaats het origineel. Originelen plaatsen
2
Druk op het bedieningspaneel op [Scan  PC1] of [Scan  PC2] op het scherm [Start]. Scherm [Start]
Het scannen van het origineel start.
Om het scannen te annuleren, drukt u op [Annuleren]  [Ja] . Het scannen annuleren
Wanneer het scannen is voltooid, wordt de doelmap voor de opslag weergegeven op het scherm van de geselecteerde computer.
* Standaard wordt een submap met de scangegevens aangemaakt in de map [Documenten] (Windows) of de map [Afbeeldingen] (macOS), en daar worden de gescande gegevens opgeslagen.
Als [Volg. scan: druk Start] wordt weergegeven
Als u een origineel op de glasplaat legt en scant, verschijnt het scherm om nog meer originelen te scannen.
Als u nog meer originelen wilt scannen, plaats ze dan op de glasplaat, en druk op .
Druk op [Scan volt.] om de gescande gegevens op te slaan.
* Als het origineel andere afmetingen heeft, kan een deel van de afbeelding ontbreken, of kan de afbeelding kleiner worden gescand. 

vijfregelig LCD-model

1
Plaats het origineel. Originelen plaatsen
2
Druk op het bedieningspaneel op [Scan  PC] op het scherm [Start]  . Scherm [Start]
Het scannen van het origineel start.
Om het scannen te annuleren, drukt u op [<Annuleren>]    [Ja]  . Het scannen annuleren
Wanneer het scannen is voltooid, wordt de doelmap voor de opslag weergegeven op het scherm van de geselecteerde computer.
* Standaard wordt een submap met de scangegevens aangemaakt in de map [Documenten] (Windows) of de map [Afbeeldingen] (macOS), en daar worden de gescande gegevens opgeslagen.
Als [Volg. scan: druk Start] wordt weergegeven
Als u een origineel op de glasplaat legt en scant, verschijnt het scherm om nog meer originelen te scannen.
Als u nog meer originelen wilt scannen, plaats ze dan op de glasplaat, en druk op .
Druk op [<Scannen voltooien>]   om de gescande gegevens op te slaan.
* Als het origineel andere afmetingen heeft, kan een deel van de afbeelding ontbreken, of kan de afbeelding kleiner worden gescand.
9758-04A