Scherm [Start]

Dit scherm verschijnt als u op [] op het bedieningspaneel drukt.

[Start]-scherm van het Model aanraakscherm

De status van het apparaat wordt weergegeven aan de bovenkant van het scherm, om deze snel te raadplegen en voor bewerkingen, naar behoefte.

Status van het apparaat

[]
Bij aansluiting op een draadloos LAN verschijnt [].

Functie en instelknoppen

[Menu]
Controleer de verschillende instellingen van het apparaat. Onderdelen van het Menu Instellingen
[Kopiëren]
Kopieert originelen. Kopiëren
[Fax]
Faxt documenten. Faxen
[Scannen]
Scant originelen. Scannen
[Adr. boek]
Registreer bestemmingen bij het verzenden van faxen. U kunt bestemmingen opgeven uit het adresboek, en de verzendfunctie oproepen.
Bestemmingen registreren (adresboek) (Model aanraakscherm)
Bestemmingen opgeven (adresboek) (Model aanraakscherm)
[Papierinst.]
Sluit mobiele toestellen aan op het apparaat. Een mobiel apparaat met het apparaat verbinden
[Scan  PC1] en [Scan  PC2]
Scannen met behulp van de eerder geregistreerde instellingen. Scannen met behulp van een sneltoets
[Papierbesp.]
Kopieert originelen van twee of vier pagina's zodanig dat ze op één vel papier passen.Papierbesparingskopie gebruiken
[Kopie ID-kaart]
Kopieert de voor- en achterzijde van ID-kaarten. Beide kanten van id-kaarten op een enkel blad papier kopiëren
[Paspoort- kopie]
Hiermee kunt u meerdere paspoorten naar één vel papier kopiëren. Meerdere paspoorten naar een enkel blad kopiëren
[Sneltoets 1] tot [Sneltoets 4]
Veelgebruikte bestemmingen registreren en oproepen. Adresboekfunctie (Model aanraakscherm)
[Kiescode]
Voer een driecijferig nummer in om de bestemming op te roepen die onder dat codenummer is opgeslagen. Adresboekfunctie (Model aanraakscherm)
[Mobiele portal]
Sluit mobiele toestellen aan op het apparaat. Een mobiel apparaat met het apparaat verbinden
[Startinst.]
U kunt de weergave-volgorde van de onderwerpen op het scherm [Start] veranderen. Het scherm [Start] aanpassen
[Update firmware]
De firmware bijwerken via het internet. De Firmware bijwerken (Model aanraakscherm)
[Inst. draadloos LAN]
Verbindt een computer met het apparaat via een draadloze LAN-router (toegangspunt). Verbinding maken met een draadloos LAN door naar een router te zoeken (Installatiemethode voor toegangspunt)
[Leverinstellgn toner]
U kunt instellingen voor de tonerbijvulservice kiezen. Als u de tonerbijvulservice wilt gebruiken, moet u zich eerst registreren bij selecte leveranciers. Deze service is slechts in bepaalde landen beschikbaar.

[Start]-scherm van het vijfregelig LCD-model

De status van het apparaat wordt weergegeven aan de boven- en onderkant van het scherm, om deze snel te raadplegen en voor bewerkingen, naar behoefte.

Status van het apparaat

[]
Bij aansluiting op een draadloos LAN verschijnt [].
[]
Geeft weer hoeveel toner er nog in de tonercartridge zit.

Functie en instelknoppen

[Kopiëren]
Kopieert originelen. Kopiëren

[Scannen]
Scant originelen. Scannen
[Statusmonitor]
U kunt de informatie van het apparaat, gebruik en logboeken, netwerkinstellingen, en foutinformatie controleren. Scherm [Statusmonitor]
[Menu]
Controleer de verschillende instellingen van het apparaat. Onderdelen van het Menu Instellingen
[Papierinstellingen]
Stel in welk formaat en type papier moet worden gebruikt, en registreer veelgebruikt papier. Papierformaat en -soort opgeven
[Scan  PC]
Scannen met behulp van de eerder geregistreerde instellingen. Scannen met behulp van een sneltoets
[Paper Save Copy]
Kopieert originelen van twee of vier pagina's zodanig dat ze op één vel papier passen.Papierbesparingskopie gebruiken
[Paspoort- kopie]
Hiermee kunt u meerdere paspoorten naar één vel papier kopiëren. Meerdere paspoorten naar een enkel blad kopiëren
[Mobiele portal]
Sluit mobiele toestellen aan op het apparaat. Een mobiel apparaat met het apparaat verbinden
[Weerg.volg. (Start)]
U kunt de weergave-volgorde van de onderwerpen op het scherm [Start] veranderen. Het scherm [Start] aanpassen
[Update firmware]
De firmware bijwerken via het internet. De Firmware bijwerken (vijfregelig LCD-model)
[Inst. draadloos LAN]
Verbindt een computer met het apparaat via een draadloze LAN-router (toegangspunt). Verbinding maken met een draadloos LAN door naar een router te zoeken (Installatiemethode voor toegangspunt)
[Leverinstellgn toner]
U kunt instellingen voor de tonerbijvulservice kiezen. Als u de tonerbijvulservice wilt gebruiken, moet u zich eerst registreren bij selecte leveranciers. Deze service is slechts in bepaalde landen beschikbaar.
9758-02A