Het scherm [Start] aanpassen

U kunt de onderdelen op het scherm [Start] zodanig plaatsen dat u de veelgebruikte onderdelen het makkelijkst kunt gebruiken.

De weergave-volgorde van de onderdelen veranderen (Model aanraakscherm)

1
Druk op [Startinst.] op het scherm [Start]. Scherm [Start]
Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u ID en pincode van de beheerder in, en klikt u op [Aanmelden]. ID en pincode van de systeembeheerder
2
Druk op [Stel weergavevolgorde in].
3
Selecteer de knop die u wilt verplaatsen.
4
Selecteer [Vorige] of [Volgende] om de knop te verplaatsen, en druk op [Toepassen].
De knop wordt zo vaak verplaatst als u op het scherm tikt.
Als u [Vorige] of [Volgende] lang aanraakt, blijft de geselecteerde knop bewegen.
5
Herhaal stap 3 en 4 om alle gewenste knoppen te verplaatsen.
6
Druk op [Toepassen].
De weergave-volgorde van de artikelen op het scherm [Start] is veranderd.

Een spatie invoegen (Model aanraakscherm)

1
Druk op [Startinst.] op het scherm [Start]. Scherm [Start]
Als ID systeembeheerder is ingesteld, kan het inlogscherm verschijnen nadat u bepaalde items hebt geselecteerd. Uitsluitend gebruikers die ID en pincode van de systeembeheerder kennen, kunnen inloggen en de instellingen wijzigen.
2
Druk op [Invoegen en lege wissen].
3
Selecteer de knop waar u een spatie wilt invoeren en selecteer [Invoegen].
Als u een ingevoegde spatie wilt verwijderen, selecteert u [Verwijd.], en gaat u naar stap 5.
4
Druk op [Toepassen].

De weergave-volgorde van de onderdelen veranderen (vijfregelig LCD-model)

1
Op het scherm [Start] van het bedieningspaneel drukt u op [Weerg.volg. (Start)]  . Scherm [Start]
2
Gebruik of om het artikel te selecteren dat u wilt verplaatsen, en druk dan op .
3
Gebruik of om het artikel te verplaatsen, en druk dan op .
4
Druk op .
De weergave-volgorde van de artikelen op het scherm [Start] is veranderd.
9758-02J