Endre utskriftsinnstillinger for mottatte fakser

Mottatte fakser skrives ut på den ene siden av arket som standard. Du kan endre innstillingene slik at det skrives ut på begge sidene av arket, og skrive ut mottatt dato og klokkeslett, og sidenummer.

Skrive ut på begge sider

Denne delen beskriver hvordan du konfigurerer innstillinger ved bruk av Fjernkontroll fra en datamaskin.
Velg [Meny] på skjermbildet [Hjem], på betjeningspanelet og deretter velger du [Funksjonsinnstillinger] når du vil konfigurere innstillingene. [Utskrift på begge sider]
Administratorrettigheter påkreves.
1
Logg inn på Fjernkontroll i Systemstyrermodus. Starte Fjernkontroll
2
På portalsiden i Fjernkontroll klikker du på [Innstillinger/lagring]. Portalside for Fjernkontroll
3
Klikk på [RX-/videresendingsinnstillinger] [Innstillinger for faksmottak] [Rediger] i [Basisinnstillinger].
Skjermbildet [Rediger basisinnstillinger] vises.
4
Merk av i boksen [Utskrift på begge sider].
5
Klikk på [OK].
Innstillingene trer i kraft.
6
Logg ut av Fjernkontroll.

Skrive ut mottatt dato og klokkeslett, og sidenummer

Velg om følgende informasjon skal skrives ut nederst på mottatte fakser:
Dato og klokkeslett da faksen ble mottatt
Mottatt mottakernummer
Sidenummer
Denne delen beskriver hvordan du konfigurerer innstillinger ved bruk av Fjernkontroll fra en datamaskin.
På betjeningspanelet velger du [Meny] på skjermbildet [Hjem], og deretter [Funksjonsinnstillinger] når du vil konfigurere innstillingene. [Skriv ut bunntekst på mottaksside] 
Administratorrettigheter påkreves.
1
Logg inn på Fjernkontroll i Systemstyrermodus. Starte Fjernkontroll
2
På portalsiden i Fjernkontroll klikker du på [Innstillinger/lagring]. Portalside for Fjernkontroll
3
Klikk på [RX-/videresendingsinnstillinger] [Fellesinnstillinger] [Rediger] i [Fellesinnstillinger].
Skjermbildet [Rediger fellesinnstillinger] vises.
4
Merk av i boksen [Legg til bunntekst på mottaksside].
5
Klikk på [OK].
Innstillingene trer i kraft.
6
Logg ut av Fjernkontroll.
9759-055