Importere og eksportere adresseboken (Modell med berøringspanel)

Du kan skrive adresseboken og innstillinger til filer og lagre (eksportere) dem på en datamaskin. Du kan også laste inn en eksportert fil og bruke (importere) adresseboken til maskinen.
Du kan bruke import- og eksportfunksjonene til å sikkerhetskopiere adresseboken, i tilfelle det skulle skje et uhell.
I tillegg, kan en eksportert fil importeres til en annen enhet for å aktivere deling av adresseboken med en annen enhet, uten å måtte registrere mottakerne eller konfigurere innstillingene.
 
Ikke slå av maskinen før importen eller eksporten er fullført.
Det kan ta et par minutter før prosessen er fullført. Å slå av maskinen under behandling kan føre til datakorruptering eller skade maskinen.
Ikke bruk maskinen under import eller eksport.
Før import eller eksport, må du forsikre deg om at maskinen ikke skriver ut eller utfører andre handlinger.

Eksportere adresseboken

Velg elementer som skal eksporteres og skriv dem til en fil. Når adresseboken eksporteres, velger du filformatet du foretrekker.
Eksporter adresseboken ved bruk av Fjernkontroll fra en datamaskin. Du kan ikke bruke betjeningspanelet til eksport.
Administratorrettigheter påkreves.
1
Logg inn på Fjernkontroll i Systemstyrermodus. Starte Fjernkontroll
2
På portalsiden i Fjernkontroll klikker du på [Innstillinger/lagring]. Portalside for Fjernkontroll
3
Klikk på [Dataadministrering] [Eksporter].
Skjermbildet [Eksporter] vises.
4
Klikk på [Start eksport] når du vil lagre de eksporterte dataene som en fil på datamaskinen.
5
Logg ut av Fjernkontroll.

Importere adresseboken

Angi den eksporterte filen og velg elementene som skal importeres.
Filformater for import
Informasjonsfil for enhetkonfigurasjon (*.dcm)
Canon adressebokfil (*.abk)
Importer adresseboken ved bruk av Fjernkontroll fra en datamaskin. Du kan ikke bruke betjeningspanelet til å importere den.
Administratorrettigheter påkreves. Avhengig av elementene som skal importeres, starter maskinen på nytt automatisk.
1
Logg inn på Fjernkontroll i Systemstyrermodus. Starte Fjernkontroll
2
På portalsiden i Fjernkontroll klikker du på [Innstillinger/lagring]. Portalside for Fjernkontroll
3
Klikk på [Dataadministrering] [Importer].
Skjermbildet [Importer] vises.
4
Klikk på [Bla gjennom] i [Filbane] og angi filen som skal importeres.
5
Klikk på [Start import] [OK].
Den valgte filen importeres til maskinen.
6
Når skjermbildet viser at importen er fullført, klikker du på [OK].
7
Logg ut av Fjernkontroll.
9759-07K