Initialisere innstillinger og data

Du kan initialisere innstillinger og registrerte data til å sette maskinen tilbake til fabrikkinnstillinger. Du kan initialisere kun angitte innstillinger og data eller initialisere alle innstillinger og data.
Initialisere angitte innstillinger og data
Du kan initialisere følgende elementer separat:
Innstillinger-menyen: Initialiserer innstillingene for [Meny] på skjermbildet [Hjem].
Nøkkel og sertifikat: Initialiserer innstillingene for nøkkel og sertifikat samt CA-sertifikat, og sletter alt, unntatt den forhåndsinstallerte nøkkelen og sertifikatet.
Adressebok: Sletter mottakerne som er registrert i adresseboken.
Initialisere angitte innstillinger og data
Initialisere alle innstillinger og data
Du kan tilbakestille alle innstillinger til fabrikkinnstillinger og slette alle lagrede data, inkludert logger. Initialisering utføres for å hindre tilgang til konfidensiell informasjon og ikke-autorisert bruk, som ved bytte eller kassering av maskinen.
Initialisere alle innstillinger og data

Initialisere angitte innstillinger og data

Dette avsnittet beskriver hvordan du initialiserer innstillinger og data ved bruk av Fjernkontroll fra en datamaskin.
Velg [Meny] på skjermbildet [Hjem] på betjeningspanelet, og utfør deretter initialisering fra [Preferanser] eller [Styringsinnstillinger]. [Initialiser nettverksinnstillinger]/[Dataadministrering]
Administratorrettigheter påkreves. Avhengig av elementet som skal initialiseres, kan det hende du må starte maskinen på nytt.
1
Logg inn på Fjernkontroll i Systemstyrermodus. Starte Fjernkontroll
2
På portalsiden i Fjernkontroll klikker du på [Innstillinger/lagring]. Portalside for Fjernkontroll
3
Klikk på [Dataadministrering].
Skjermbildet [Dataadministrering] vises.
4
Velg element som skal initialiseres.
Initialisere Innstillinger-menyen
Klikk på [Initialiser meny] og velg innstillingen som skal initialiseres fra [Meny som skal initialiseres].
Initialisere en nøkkel og sertifikat
Klikk på [Initialiser nøkkel og sertifikat].
Initialisere en adressebok
Klikk på [Initialiser adressebok].
Hvis skjermbildet [Oppgi PIN] vises, angir du PIN-koden for adresseboken og klikker så på [OK].
5
Klikk på [Initialiser] [OK].
Det angitte elementet initialiseres.
6
Logg ut av Fjernkontroll.
Når Innstillinger-menyen initialiseres
Når ett av følgende initialiseres, må du starte maskinen på nytt for å iverksette de initialiserte innstillingene. Starte maskinen på nytt
[Preferanser]
[Funksjonsinnstillinger]
[Styringsinnstillinger]
[Nettverksinnstillinger]
Initialisere en nøkkel og sertifikat
Funksjoner som bruker nøkkel og sertifikat, som TLS, er deaktivert. Hvis du vil bruke disse funksjonene igjen, må du stille inn nøkkel og sertifikat, og aktivere denne funksjonen.
Når [Styringsinnstillinger] i Innstillinger-menyen initialiseres
Dette initialiserer også PIN-koden for tilgang til Fjernkontroll. Når du skal bruke Fjernkontroll, må du stille inn PIN-koden for tilgang til Fjernkontroll på nytt. Stille inn en PIN-kode til bruk for Fjernkontroll

Initialisere alle innstillinger og data

Bruk betjeningspanelet til å initialisere alle innstillinger og data. Du kan ikke initialisere disse med Fjernkontroll fra en datamaskin.
Administratorrettigheter påkreves. Når disse er initialisert, starter maskinen automatisk på nytt.
Før initialisering, må du sjekke at det ikke finnes data som behandles eller venter på å bli behandlet. Disse dataene vil bli slettet når initialiseringen utføres.

Modell med berøringspanel

1
På betjeningspanelet, trykker du på [Meny] på skjermbildet [Hjem]. Skjermbildet [Hjem]
2
Trykk på [Styringsinnstillinger] [Initialiser alle data/innstillinger].
Skjermbildet for bekreftelse av initialisering vises.
Hvis skjermbildet for pålogging vises, angir du systemstyrer-ID og PIN-kode, og trykker så på [Logg på]. Systemstyrer-ID og PIN-kode
3
Trykk på [Neste] [Ja].
Alle innstillinger og data initialiseres.
Når initialiseringen er fullført, starter maskinen automatisk på nytt.

5-linjers LCD-modell

1
På betjeningspanelet velger du [Meny] på skjermbildet [Hjem], og trykker på Skjermbildet [Hjem]
2
Trykk på [Styringsinnstillinger]    [Initialiser alle data/innstillinger]  .
Skjermbildet for bekreftelse av initialisering vises.
Hvis skjermbildet for innlogging vises, angir du systemstyrer-ID og PIN-kode og trykker så på [<Logg på>]  . Systemstyrer-ID og PIN-kode
3
Trykk på   [Ja]  .
Alle innstillinger og data initialiseres.
Når initialiseringen er fullført, starter maskinen automatisk på nytt.
9759-07S