Generere nøkkel og forespørsel om signering av sertifikat (CSR), og innhente og registrere et sertifikat

Ettersom et sertifikat som er generert på maskinen ikke har en signatur fra en sertifikatmyndighet, kan det hende at maskinen ikke vil kunne kommunisere, avhengig av den kommuniserende enheten. I så fall, muliggjør det å registrere et signert sertifikat utstedt av en sertifikatmyndighet til nøkkelen, kommunikasjonen, selv med en egengenerert nøkkel.
For at sertifikatmyndigheten skal utstede et signert sertifikat, må du sende be om dette, med en vedlagt forespørsel om sertifikatsignering (CSR). Maskinen genererer en CSR samtidig som den genererer en nøkkel.
Mer informasjon om nøklene som kan genereres av maskinen og CSR-algoritmen finner du i spesifikasjonene for den egengenererte nøkkelen og CSR. Nøkler og sertifikater

Generere nøkkel og CSR

Generer en nøkkel CSR ved bruk av Fjernkontroll fra en datamaskin. Du kan ikke bruke betjeningspanelet til å generere nøkkel og sertifikat.
Administratorrettigheter påkreves.
1
Logg inn på Fjernkontroll i Systemstyrermodus. Starte Fjernkontroll
2
På portalsiden i Fjernkontroll klikker du på [Innstillinger/lagring]. Portalside for Fjernkontroll
3
Klikk på [Enhetsstyring] [Nøkkel- og sertifikatinnstillinger] [Genererer nøkkel].
Skjermbildet [Genererer nøkkel] vises.
4
Velg [Nøkkel og forespørsel om signering av sertifikat (CSR)] og klikk på [OK].
Skjermbildet [Generer nøkkel og forespørsel om signering av sertifikat (CSR)] vises.
5
Skriv inn navnet på nøkkelen i [Nøkkelinnstillinger], og velg algoritme for signaturen og nøkkelen.
Skriv inn nøkkelnavnet med enkeltbyte, alfanumeriske tegn.
For nøkkelalgoritmen velger du [RSA] eller [ECDSA], og velger nøkkellengden fra rullegardinmenyen. Jo lengre nøkkelens lengde er, desto bedre sikkerhet. Dette reduserer kommunikasjonbehandlingen.
6
Still inn CSR-informasjonen i [Innstillinger for sertifikatssignaturforespørsel (CSR)].
[Land/region]
Velg [Velg land/region], og deretter enten land eller region fra rullegardinmenyen, eller velg [Angi Internett-landskode] og angi landskoden.
[Stat]/[By]/[Organisasjon]/[Organisasjonsenhet]
Skriv inn enhetene etter behov, med enkeltbyte, alfanumeriske tegn.
[Fellesnavn]
Skriv inn navnet på sertifikatemnet etter behov, med enkeltbyte, alfanumeriske tegn. Dette svarer til fellesnavnet (CN).
7
Klikk på [OK].
Skjermbildet [Detaljer for Nøkkel og forespørsel om signering av sertifikat (CSR)] vises.
8
Klikk på [Lagre i fil] når du vil lagre CSR-filen på datamaskinen.
9
Logg ut av Fjernkontroll.
10
Send inn forespørselen med CSR-filen vedlagt, til sertifikatmyndigheten.
Når CSR er generert, registreres nøkkelen til maskinen, men den kan ikke brukes før sertifikatet som er utstedt av sertifikatmyndigheten er registrert.

Registrere et sertifikat som er utstedt av en sertifikatmyndighet på en nøkkel

Registrer sertifikatet ved bruk av Fjernkontroll fra en datamaskin. Du kan ikke bruke betjeningspanelet til å registrere det.
Administratorrettigheter påkreves.
1
Logg inn på Fjernkontroll i Systemstyrermodus. Starte Fjernkontroll
2
På portalsiden i Fjernkontroll klikker du på [Innstillinger/lagring]. Portalside for Fjernkontroll
3
Klikk på [Enhetsstyring] [Nøkkel- og sertifikatinnstillinger].
Skjermbildet [Nøkkel- og sertifikatinnstillinger] vises.
4
Klikk på nøkkelnavnet (eller sertifikatikonet) som sertifikatet skal registreres på.
Skjermbildet [Detaljer for Nøkkel og forespørsel om signering av sertifikat (CSR)] vises.
5
Klikk på [Registrerer sertifikat].
6
I [Angi fil] klikker du på [Bla gjennom] og angir filen for sertifikatet som er utstedt av sertifikatmyndigheten.
7
Klikk på [Lagre].
Ikonet for sertifikatet som vises i [Registrert nøkkel og sertifikat] på skjermbildet [Nøkkel- og sertifikatinnstillinger], endres fra [] til [].
8
Logg ut av Fjernkontroll.
Vise og verifisere detaljert informasjon for et registrert sertifikat
Klikk på nøkkelnavnet (eller sertifikatikonet) i [Registrert nøkkel og sertifikat] på skjermbildet [Nøkkel- og sertifikatinnstillinger] hvis du vil vise detaljene for sertifikatet.
På skjermbildet for detaljer om sertifikatet, klikker du på [Kontroller sertifikat] hvis du vil sjekke om sertifikatet er gyldig.
Når nøkkel og sertifikat ikke kan slettes
Du kan ikke slette en nøkkel og sertifikat som er i bruk. Deaktiver funksjonen som brukes eller slett disse etter å ha byttet til en annen nøkkel og sertifikat.
9759-06H