[Fjernkontrollinnst./oppdater fastvare]

Angi og håndter innstillingene for informasjon og drift som gjelder programvaren.

[Fjernkontrollinnstillinger]

[Meny] [Styringsinnstillinger] [Fjernkontrollinnst./oppdater fastvare]
Angi innstillinger for bruk av Fjernkontroll og for å begrense tilgang for Fjernkontroll.
[Fjernkontrollinnstillinger]

[Oppdater fastvare]

[Meny] [Styringsinnstillinger] [Fjernkontrollinnst./oppdater fastvare]
Sjekk maskinens fastvareversjon og oppdater fastvaren over Internett eller en datamaskin.
Oppdatere fastvaren (Modell med berøringspanel)
Oppdatere fastvaren (5-linjers LCD-modell)
[Via PC]
 
[Via Internett]
 
[Versjonsinformasjon]
 
[Varslingsinnstillinger]
[Av]
[]
9759-097