[Styringsinnstillinger]

Angi innstillinger for håndtering av maskinens brukere, systemet og andre data.

[Brukeradministrering]

[Meny] [Styringsinnstillinger]
Registrer og håndter informasjonen for maskinens administrator.
[Brukeradministrering]

[Enhetsstyring]

[Meny] [Styringsinnstillinger]
Angi og håndter innstillingene for informasjon og drift som gjelder maskinvaren.
[Enhetsstyring]

[Fjernkontrollinnst./oppdater fastvare]

[Meny] [Styringsinnstillinger]
Angi og håndter innstillingene for informasjon og drift som gjelder programvaren.
[Fjernkontrollinnst./oppdater fastvare]

[Dataadministrering]

[Meny] [Styringsinnstillinger]
Håndter eller initialiser lagret data og maskinens innstillinger.
[Dataadministrering]

[Sikkerhetsinnstillinger]

[Meny] [Styringsinnstillinger]
Angi og håndter sikkerhetsinnstillingene, som maskinens godkjenningsfunksjoner og systemverifisering.
[Sikkerhetsinnstillinger]

[Initialiser alle data/innstillinger]

[Meny] [Styringsinnstillinger]
Initialiser innstillingene og registrerte data for å tilbakestille maskinen til innstillinger fra fabrikk. Initialisere innstillinger og data
9759-094