[Autentiserings-/passordinnstillinger]

Angi innstillinger for maskinens godkjenningfunksjoner.
* Verdier uthevet i rødt er standardinnstillingene for hvert element.

[Innst. for autentiseringsfunksjon]

[Meny] [Styringsinnstillinger] [Sikkerhetsinnstillinger] [Autentiserings-/passordinnstillinger]
Angi innstillingene for forbedret sikkerhet, som bruker godkjenningfunksjonene.
[Innstillinger for utestenging]
[Meny] [Styringsinnstillinger] [Sikkerhetsinnstillinger] [Autentiserings-/passordinnstillinger] [Innst. for autentiseringsfunksjon]
Angi om du vil bytte til en status som ikke tillater innlogging (utelåsing) i et gitt tidsrom hvis godkjenning mislykkes.
Hvis du bruker utelåsing, kan du også angi hvor mange etterfølgende ganger godkjenningen kan mislykkes før utelåsing iverksettes i [Terskel for utestenging] og angi lengden på perioden for utelåsing, i [Utestengingsperiode].
[Aktiver utestenging]
[Av]
[På]
 
[Terskel for utestenging]
1 til 10 (ganger)
 
[Utestengingsperiode]
1 til 60 (min.)
9759-09C