Kan ikke sende faks til en internasjonal mottaker

Feilsøk ved å undersøke punktene nedenfor.
Angi ventetid (pause).
Når du sender en faks til mottakere internasjonalt, må du angi nummeret for internasjonalt anrop, landskode og faksnummeret til mottakeren, i den rekkefølgen. Trykk på [Pause] mellom numrene for å legge til en pause.
Hvis du fremdeles ikke kan sende en faks, selv etter at du har angitt en pause, må du endre pausetiden.
Logg inn på Fjernkontroll [Innstillinger/lagring] [TX-innstillinger] [Innstillinger for sending av faks] [Rediger] i [Still inn pausetid], angi pausetiden [OK]
På betjeningspanelet velger du skjermbildet [Meny] i [Hjem], og deretter [Funksjonsinnstillinger] når du vil endre innstillingen. [Still inn pausetid]
Redusere starthastigheten for kommunikasjon.
Prøv å sende en faks etter at du har redusert starthastigheten for kommunikasjon i faser.
Logg inn på Fjernkontroll i systemstyrermodus [Innstillinger/lagring] [TX-innstillinger] [Innstillinger for sending av faks] [Rediger] i [Starthastighet for sending], velg hastighet [OK]
På betjeningspanelet velger du [Meny] på [Hjem]-skjermbildet, og deretter [Funksjonsinnstillinger] når du vil konfigurere innstillingene. [Starthastighet for sending]
9759-0E1