Kan ikke sende eller motta en faks via optisk linje

Maskinen samsvarer med standarder for analoge linjer og å sende og motta faks via optiske linjer kan ikke garanteres. Det kan hende du kan utføre handlinger via optisk linje, så se følgende trinn:
Sjekk leverandøren av den optiske linjen.
Sjekk med leverandøren av den optiske linjen at følgende to elementer garanteres:
Anropskvalitet som tilsvarer nivået for analoge linjer
Garantert bruk av Super G3 (kommunikasjonstandard for faks)
Reduser hastigheten for start av kommunikasjonen og sjekk status for sending og mottak.
Bruk følgende fremgangsmåte når du vil redusere starthastigheten for kommunikasjon i faser, og sjekk om du kan sende og motta faks:
Kan ikke sende faks
Logg inn på Fjernkontroll i systemstyrermodus [Innstillinger/lagring] [TX-innstillinger] [Innstillinger for sending av faks] [Rediger] i [Starthastighet for sending], velg hastighet [OK]
På betjeningspanelet velger du [Meny] på [Hjem]-skjermbildet, og deretter [Funksjonsinnstillinger] når du vil konfigurere innstillingene. [Starthastighet for sending]
Kan ikke motta faks
Logg inn på Fjernkontroll i systemstyrermodus [Innstillinger/lagring] [RX-/videresendingsinnstillinger] [Innstillinger for faksmottak] [Rediger] i [Basisinnstillinger] i [Starthastighet for mottak], velg hastighet [OK]
På betjeningspanelet velger du [Meny] på [Hjem]-skjermbildet, og deretter [Funksjonsinnstillinger] når du vil konfigurere innstillingene. [Starthastighet for mottak]
9759-0E0