AirPrint fungerer ikke

Feilsøk ved å undersøke punktene nedenfor.
Er strømmen for maskinen på?
Hvis maskinen er på, starter du den på nytt og prøver AirPrint på nytt. Starte maskinen på nytt
Vises det en feilmelding på betjeningspanelet?
Følg anvisningene for feilmeldingen på skjermbildet når du vil utbedre problemet. En melding vises
Hvis du bruker en Mac, er den korrekt tilkoblet maskinen?
Koble Mac-en til nettverket på samme LAN som maskinen. Sette opp nettverket
Når du kobler til med USB, må du koble Mac-en direkte til USB-porten for tilkobling til datamaskin bak på maskinen, med en USB-kabel. Bakside
Er funksjonene som kan brukes med AirPrint begrenset?
Hvis protokollen (IPP eller nettverkslink-skanning) for bruk med AirPrint er deaktivert for å begrense funksjoner, kan denne begrensningen kanselleres for å aktivere bruk av AirPrint. Angi funksjonene og sikkerhet som skal brukes med AirPrint
Er Bonjour aktivert på Apple-enheten?
Aktiver Bonjour hvis den ikke er aktivert. Informasjon om hvordan finner du i håndboken for Apple-enheten.
9759-0CA