Fastkjørt papir

Hvis papir kjører seg fast i maskinen, vises [Papirstopp.] på betjeningspanelet.
Modell med berøringspanel
Trykk på [Neste] og følg anvisningene som vises, om hvordan du fjerner fastkjørt papir.
5-linjers LCD-modell
Trykk på og følg anvisningene som vises, om hvordan du fjerner fastkjørt papir.
Detaljer om å fjerne fastkjørt papir fra ulike deler av maskinen finner du nedenfor.
 Papirskuff, mottaksbrett og bakside
 Mater
Ikke bruk makt på det fastkjørte papiret for å få det ut fra maskinen.
Å fjerne papiret med makt kan forårsake personskade eller ødelegge deler av maskinen. Hvis du ikke kan fjerne papiret, kontakter du forhandleren eller servicerepresentanten. Hvis problemet vedvarer
Når alt fastkjørt papir er fjernet
Fjern hendene fra maskinen umiddelbart, slik at klærne og hendene ikke setter seg fast i valsene.
Ikke slå strømmen av når du fjerner fastkjørt papir.
Data som skrives ut, slettes når du slår av strømmen.
Når papiret blir revet
Vær nøye med å fjerne det slik at ingen papirbiter blir igjen.
9759-0A2