Skanning med kortkommando

Skanningsinställningarna och datorn där data ska sparas kan registreras på ett kortkommando. Därefter går det snabbt att skanna från skärmen [Hem] på kontrollpanelen.
Nödvändiga förberedelser
Gör nödvändiga förberedelser som t.ex. att installera skannerdrivrutinen (ScanGear MF) och programmet (MF Scan Utility) på datorn där skannade data ska sparas. Förberedelser för att spara skannade data på en dator
Stäng skärmen ScanGear MF om den öppnas på datorn där data ska sparas.

Registrera skanningsinställningarna och datorn där data sparas på ett kortkommando

Använd kontrollpanelen för att ange inställningar. Du kan inte ange inställningar med fjärranvändargränssnittet på en dator.

Pekskärmsmodell

1
Tryck på [Meny] på skärmen [Hem] på kontrollpanelen. Skärmen [Hem]
2
Tryck på [Funktionsinställn.]  [Skicka]  [Inställningar för scanning och sändning].
3
Tryck på [Inställningar för kortknapp]  [Registrera]
4
Välj kortkommandot där du vill registrera inställningarna.
5
Välj metod för att ansluta till datorn där data ska sparas.
6
Välj datorn där data ska sparas.
Om du väljer [USB-anslutning] i steg 5 går du vidare till steg 7.
7
Välj skanningstyp.
Ange format för skannade data, plats på datorn där data ska sparas m.fl. inställningar för varje uppsättning skanningsinställningar. Originalet skannas i enlighet med de valda skanningsinställningarna.
Du kan kontrollera och ändra skanningsinställningar med hjälp av MF Scan Utility på datorn där data sparas. Starta MF Scan Utility
För användare av macOS finns information i relevanta handböcker för drivrutiner och programvara på webbplatsen med onlinehandböcker.

LCD-modell med 5 rader

1
Välj [Meny] på skärmen [Hem] på kontrollpanelen och tryck på . Skärmen [Hem]
2
Tryck på [Funktionsinställn.]   [Skicka]    [Inställningar för scanning och sändning]  .
3
Tryck på [Inställningar för kortknapp]    [Registrera]  .
4
Tryck på kortkommandot  .
5
Välj metod för att ansluta till datorn där data ska sparas och tryck på .
6
Välj datorn där data ska sparas och tryck på .
Om du väljer [USB-anslutning] i steg 5 går du vidare till steg 7.
7
Välj skanningstyp och tryck på .
Ange format för skannade data, plats på datorn där data ska sparas m.fl. inställningar för varje uppsättning skanningsinställningar. Originalet skannas i enlighet med de valda skanningsinställningarna.
Du kan kontrollera och ändra skanningsinställningar med hjälp av MF Scan Utility på datorn där data sparas. Starta MF Scan Utility
För användare av macOS finns information i relevanta handböcker för drivrutiner och programvara på webbplatsen med onlinehandböcker.
Kontrollera registrerade skanningsinställningar och platser för att spara data
Pekskärmsmodell
Tryck på [Inställningar för kortknapp]  [Bekräfta mottagare]  kortkommandot i steg 3.
LCD-modell med 5 rader
Tryck på [Inställningar för kortknapp]   [Bekräfta mottagare]    kortkommandot i steg 3.
Ta bort registrerade skanningsinställningar och platser för att spara data
Pekskärmsmodell
Tryck på [Av] i steg 5.
LCD-modell med 5 rader
Tryck på [Av]   i steg 5.

Använda kortkommandot

Pekskärmsmodell

1
Placera originalet. Placera original
2
Tryck på [Scan  PC1] eller [Scan  PC2] på skärmen [Hem] på kontrollpanelen. Skärmen [Hem]
Skanningen av originalet startar.
Om du vill avbryta skanningen trycker du på [Avbryt]  [Ja] . Avbryta skanning
När skanningen är klar visas målmappen på den valda datorn.
* Som standard skapas en undermapp med skanningsdatumet i mappen [Dokument] (Windows) eller mappen [Bilder] (macOS) och skannade data sparas i den mappen.
När [Sc. nästa: Tryck Start] visas
När ett original placeras på glasskivan och skannas visas skärmen för att skanna ytterligare original.
Om du vill fortsätta att skanna placerar du originalen på glasskivan och trycker på .
Tryck på [Avsl. scan.] för att spara skannade data.
* Om originalets format är ett annat kan delar av bilden saknas eller bilden bli mindre när den skannas. 

LCD-modell med 5 rader

1
Placera originalet. Placera original
2
Tryck på [Scan  PC] på skärmen [Hem] på kontrollpanelen  . Skärmen [Hem]
Skanningen av originalet startar.
Om du vill avbryta skanningen trycker du på [<Avbryt>]    [Ja]  . Avbryta skanning
När skanningen är klar visas målmappen på den valda datorn.
* Som standard skapas en undermapp med skanningsdatumet i mappen [Dokument] (Windows) eller mappen [Bilder] (macOS) och skannade data sparas i den mappen.
När [Sc. nästa: Tryck Start] visas
När ett original placeras på glasskivan och skannas visas skärmen för att skanna ytterligare original.
Om du vill fortsätta att skanna placerar du originalen på glasskivan och trycker på .
Tryck på [<Avsluta scanning>]   för att spara skannade data.
* Om originalets format är ett annat kan delar av bilden saknas eller bilden bli mindre när den skannas.
975A-04A