Så här använder du kontrollpanelen (LCD-modell med 5 rader)

Använd knapparna på kontrollpanelen för att ange olika funktioner och kontrollera inställningarna.

Rulla skärmen

När rullningslisten visas på skärmen indikerar det att det finns poster eller information som inte får plats på skärmen. Använd  eller för att rulla skärmen i den riktning som du trycker på. Aktuella markeringar inverteras.

Flytta till nästa eller föregående skärm

Tryck på eller för att flytta till nästa skärm. Tryck på eller för att återgå till föregående skärm.

Bekräfta valda inställningar

Tryck på när du vill bekräfta en vald inställning.

Använda skjutreglage för att ange värden

Tryck på  eller när du vill ändra värdet.
975A-02F