Förberedelser och orientering för kuvert

Eftersom kuvert har en annan form och tjocklek än vanliga papper måste en del förberedelser göras innan du fyller på kuvert.
Det går endast att skriva ut på framsidan av kuvert (sidan utan klister). När du fyller på kuvert är det viktigt att tänka på orienteringen och vilken sida som vänds uppåt.
Se följande för en allmän beskrivning av hur du fyller på kuvert:
Fylla på papper i papperslådan

Förberedelser innan du fyller på kuvert

Passa in kuverten oavsett hur många kuvert som ska fyllas på.
1
Stäng flikarna på alla kuvert.
2
Platta till dem för att pressa ut luft och tryck till extra hårt mot kanterna.
3
Böj tillbaka eventuella utstickande hörn och veck på kuvertet.
4
Jämna till kuvertbunten mot en plan yta.
Kuverten är nu redo att fyllas på.

Orientering för kuvert

Fyll på kuvert i Nr 10 (COM10), Monarch, ISO-C5 eller DL i stående orientering med framsidan (sidan utan klister) vänd uppåt och kuvertets långsida parallell med papperslådans långsida. Fyll på kuvert med fliken stängd och mot vänster.
975A-02U