Orientering för papper med logotyp

När du fyller på papper med logotyp ska du vara särskilt uppmärksam på orienteringen och vilken sida som vänds uppåt.
Standardorienteringen för att fylla på papper och vilken sida som är utskriftssida varierar beroende på om du vill skriva ut enkel- eller dubbelsidigt.
Se följande för en allmän beskrivning av hur du fyller på papper:
Fylla på papper i papperslådan
Du kan ange inställningar så att papperets orientering och utskriftssida inte behöver ändras, oavsett om du skriver ut enkel- eller dubbelsidigt. När du har angett dessa inställningar fyller du på papper på samma sätt som för dubbelsidig utskrift. [Växla metod för pappersmatning]

Skriva ut enkelsidigt på papper med logotyp

Fyll på papperet med logotypsidan (sidan som ska skrivas ut på) vänd uppåt.
Papper med logotyp i stående orientering
 
 
 
Papper med logotyp i liggande orientering
 
 
 
 
 

Skriva ut dubbelsidigt på papper med logotyp

Fyll på papperet med logotypsidan (den sida som först ska skrivas ut) vänd nedåt.
Papper med logotyp i stående orientering
 
 
 
Papper med logotyp i liggande orientering
 
 
975A-02W