Kontrollera kvarvarande mängd förbrukningsartiklar

Du kan kontrollera procentuell mängd kvarvarande toner i tonerpatronen i steg om 10 %.
Kontrollera kvarvarande mängd toner i tonerpatronen för att t.ex. se om du behöver ha en ny tonerpatron till hands innan du skriver ut en stor mängd dokument.
* Värdet på kvarvarande mängd toner i tonerpatronen är endast ett referensvärde och behöver inte överensstämma med den verkliga mängden kvarvarande toner.
I det här avsnittet beskrivs hur du visar den här informationen med kontrollpanelen.
Du kan även kontrollera informationen med fjärranvändargränssnittet på en dator. Hantera enheten från en dator (fjärranvändargränssnittet)

Pekskärmsmodell

1
Tryck på  på kontrollpanelen. Kontrollpanel
2
Tryck på [Enhetsstatus] [Patronnivå].
Kvarvarande mängd toner i tonerpatronen visas per färg.
3
Kontrollera kvarvarande mängd toner i tonerpatronen.

LCD-modell med 5 rader

1
Tryck på [Statusmonitor] på skärmen [Hem]   på kontrollpanelen. Skärmen [Hem]
2
Tryck på [Enhetsstatus]    [Patronnivå]  .
Kvarvarande mängd toner i tonerpatronen visas.
3
Kontrollera kvarvarande mängd toner i tonerpatronen.
Du kan ange inställningar så att du får ett meddelande om när en tonerpatron innehåller en viss angiven mängd och det är dags att förbereda en ny tonerpatron. [Visningstid f. Förbered patron Avisera]
975A-09W