Stödd miljö

Användningsmiljö

Systemmiljö för WSD Scan
Windows 8.1
Windows 10
Windows 11
AirPrint-användningsmiljö
Användningsmiljö för fjärranvändargränssnitt*1
Windows
Internet Explorer 11
Microsoft Edge
Google Chrome
macOS
Safari 11
Google Chrome
Android
Google Chrome
UC Browser
iOS
Safari 11
UC Browser
*1 Du måste ställa in din webbläsare så att den accepterar cookies och använda JavaScript.
975A-00X