Använda programmet AirPrint för att skriva ut eller skanna data och skicka fax

AirPrint är en utskriftsfunktion som är standard i Apples operativsystem. Du kan skriva ut från program som stöder AirPrint istället för att behöva installera dedikerade program eller drivrutiner.
Du kan även använda AirPrint för att skriva ut från en Mac. Det går också att skanna data och skicka fax med en Mac.
 

När du använder en iPhone, iPad eller iPod touch

Använd AirPrint när du vill skriva ut från en iPhone, iPad eller iPod touch som är ansluten till enheten via LAN eller direktanslutning.
Användningsmiljö
Du kan använda AirPrint med följande modeller av iPhone, iPad och iPod touch:
iPhone: 3GS eller senare
iPad: alla modeller
iPod touch: 3:e generationen eller senare
Nödvändiga förberedelser
Ställ in enheten så att AirPrint kan användas. Förberedelser för att använda AirPrint
Anslut enheten till en iPhone, iPad eller iPod touch.Ansluta en mobil enhet till den här enheten
1
Öppna de data som du vill skriva ut på din iPhone, iPad eller iPod touch.
2
Tryck på [] i programmet med de data som ska skrivas ut.
Menyalternativen visas.
3
Tryck på [Skriv ut].
Utskriftsalternativen visas.
Om utskriftsalternativ inte visas finns inte stöd för AirPrint i programmet. I detta fall kan du inte skriva ut med AirPrint.
4
Tryck på <Skrivare> och välj enheten.
5
Ange utskriftsinställningarna.
Tillgängliga inställningar och pappersformat bestäms av programmet som du använder.
6
Tryck på [Skriv ut].
Utskriften startar.
Använd  eller [Statusmonitor] på kontrollpanelen när du vill se utskriftsjobbets status och logg. Granska utskriftsstatus och jobblogg

När du använder en Mac

Du kan använda AirPrint för att skriva ut eller skanna data och skicka fax från en Mac som är ansluten till samma LAN-nätverk som enheten eller en Mac som är ansluten till enheten via USB.
Användningsmiljö
Du kan använda AirPrint på en Mac med följande operativsystem:
Skriva ut: OS X 10.7 eller senare*1
Skanna: OS X 10.9 eller senare*2
Skicka fax: OS X 10.9 eller senare
 
*1 När du skriver ut från en Mac som är ansluten till enheten via USB, OS X 10.9 eller senare.
*2 När du skannar med TLS-krypterad kommunikation, OS X 10.11 eller senare.
Nödvändiga förberedelser
Ställ in enheten så att AirPrint kan användas. Förberedelser för att använda AirPrint
Anslut enheten till en Mac. Konfigurera nätverket
När du ansluter via USB ska du använda en USB-kabel och ansluta den till USB-porten för datorer på baksidan av enheten. Baksida
I [Systeminställningar] [Skrivare och skannrar] på din Mac klickar du på [+] när du vill registrera enheten.

Använda AirPrint för att skriva ut data

1
Öppna dokumentet som du om du vill skriva ut på din Mac.
2
Klicka på [Skriv ut] i programmet som du använde för att öppna dokumentet.
Dialogrutan för utskrift öppnas.
3
I [Skrivare] väljer du enheten.
4
Ange utskriftsinställningarna.
Tillgängliga inställningar och pappersformat bestäms av programmet som du använder.
5
Klicka på [Skriv ut].
Utskriften startar.
Använd  eller [Statusmonitor] på kontrollpanelen när du vill se utskriftsjobbets status och logg. Granska utskriftsstatus och jobblogg

Använda AirPrint för att skanna data

1
Placera originalet på enheten. Placera original
2
Klicka på [Systeminställningar] [Skrivare och skannrar] på din Mac.
Skärmen [Skrivare och skannrar] visas.
3
Välj enheten.
4
Klicka på [Öppna skanner] på fliken [Skanna].
Skärmen [Skanner] visas.
5
Ange skanningsinställningarna.
6
Klicka på [Skanna].
Skanningen startar.
När det inte går att skanna
Enheten kanske inte är online (standby-läge för skanning). Välj [Scanna] på skärmen [Hem] på kontrollpanelen och tryck på [Fjärrscanner] för att aktivera onlineläget. Upprepa sedan skanningen.

Använda AirPrint för att skicka fax

1
Öppna dokumentet som ska skickas på din Mac.
2
Klicka på [Skriv ut] på menyn i programmet som du använde för att öppna dokumentet.
Dialogrutan för utskrift öppnas.
3
I [Skrivare] väljer du enheten.
Välj skrivaren vars namn slutar med "Fax".
4
Ange faxnumret i [Till].
5
Klicka på [Skicka fax].
Faxet skickas via enheten.
Använd [Statusmonitor] på kontrollpanelen om du vill se sändningsstatus och -logg. Kontrollera status och logg för skickade och mottagna fax
975A-061