Kostnadsbesparing

Denna enhet kan hjälpa dig att spara in på kostnader för papper, ström och faxkommunikation.
Spara papper
Spara papper vid utskrift
Du kan skriva ut på båda sidor av papperet och skriva ut flera sidor på ett pappersark.
Skriva ut från en dator
 
Spara papper vid faxning
Istället för att omedelbart skriva ut mottagna fax kan du spara dem temporärt i enhetens minne och automatiskt vidarebefordra dem. Sedan kan du gå igenom faxen och bara skriva ut de som behövs.
Spara mottagna dokument i enheten (Minneslås)(Pekskärmsmodell)
Vidarebefordra och säkerhetskopiera mottagna fax automatiskt
Du kan skriva ut mottagna fax på båda sidor av pappret.
Ändra utskriftsinställningar för mottagna fax
Spara papper vid kopiering
Du kan kopiera på båda sidor av pappret och kopiera flera original eller fram och baksidan av ett kort på ett pappersark.
Fler kopieringsfunktioner (Pekskärmsmodell)
Kopiera båda sidorna av ID-kort på ett ark
Spara energi
Du kan konfigurera enheten så att den går in i strömsparläge när den inte används för att spara energi. Strömmen i enheten stängs inte av, så det går snabbt att återuppta driften och ta emot fax.
Minska strömförbrukningen (viloläge)
975A-011