Kopiera båda sidorna av ID-kort på ett ark

 
Du kan använda funktionen ID-kortskopia när du vill kopiera fram- och baksidan av ett körkort eller annat ID-kort på samma pappersark med 100 % förstoring.
Det gör du snabbt från skärmen [Hem] på kontrollpanelen eller med . Det är praktiskt för att t.ex. kopiera ID-kort i en reception.

Placera ID-kortet på glasskivan

1
Öppna mataren eller locket över glasskivan.
2
Placera framsidan av ID-kortet nedåtvänt på glasskivan i stående orientering. Passa in hörnet på ID-kortet mot glasskivans övre vänstra hörn.
Placera ID-kortet något innanför kanten på glasskivan.
3
Stäng mataren eller glasskivans lock försiktigt.

ID-kortskopia (Pekskärmsmodell)

1
Tryck på [ID-kortskopia] på skärmen [Hem] på kontrollpanelen. Skärmen [Hem]
Kopieringsskärmen visas.
2
Ange antalet kopior.
Använd sifferknapparna för att ange antalet kopior.
3
Justera tätheten och bildkvaliteten efter behov.
Justera tätheten
Justera bildkvaliteten
* När du kopierar med funktionen ID-kortskopia är kopieringsproportionen fast inställd på 100 %.
4
Tryck på .
Framsidan av ID-kortet skannas.
5
När [Sc. nästa: Tryck Start] visas vänder du ID-kortet och placerar det på glasskivan.
Placera ID-kortets baksida nedåtvänd på samma sätt som med framsidan.
6
Tryck på .
Baksidan av ID-kortet skannas och kopieringen startar.
Tryck på [Avbryt] [Ja] om du vill avbryta kopieringen. Avbryta kopieringsfunktioner
Använd [Statusmonitor] om du vill se kopieringsjobbets status. Granska utskriftsstatus och jobblogg

ID-kortskopia (LCD-modell med 5 rader)

1
Tryck på på kontrollpanelen. Kontrollpanel
Kopieringsskärmen visas.
2
Ange antalet kopior.
Tryck på  /   [Antal kopior]  , ange antalet kopior och tryck sedan på .
3
Justera tätheten och bildkvaliteten efter behov.
Justera tätheten
Justera bildkvaliteten
* När du kopierar med funktionen ID-kortskopia är kopieringsproportionen fast inställd på 100 %.
4
Tryck på .
Framsidan av ID-kortet skannas.
5
När [Sc. nästa: Tryck Start] visas vänder du ID-kortet och placerar det på glasskivan.
Placera ID-kortets baksida nedåtvänd på samma sätt som med framsidan.
6
Tryck på .
Baksidan av ID-kortet skannas och kopieringen startar.
Tryck på [<Avbryt>]   [Ja]   om du vill avbryta kopieringen. Avbryta kopieringsfunktioner
Använd [Statusmonitor] om du vill se kopieringsjobbets status. Granska utskriftsstatus och jobblogg
975A-05F