Kontrollera antalet utskriva sidor (kontrollera räknare)

Du kan visa en räknare för att se antalet sidor som har kopierats och skrivits ut till dags dato i svartvitt.
I antalet utskrivna sidor ingår mottagna fax och utskrifter av rapporter och listor.
I det här avsnittet beskrivs hur du kontrollerar antalet utskrivna sidor med kontrollpanelen.
Du kan även kontrollera den här informationen med fjärranvändargränssnittet på en dator. Kontrollera användning och loggar med fjärranvändargränssnittet

Pekskärmsmodell

1
Tryck på  på kontrollpanelen. Kontrollpanel
2
Tryck på [Enhetsstatus] [Kontrollera räknare].
3
Välj det du vill kontrollera.
4
Kontrollera antalet utskrivna sidor.
[113: Totalt (svartvitt/liten)]
Visar totala antalet sidor som har kopierats och skrivits ut i svartvitt.
[501: Scanning (totalt 1)]
Visar totala antalet sidor som har skannats.
[301: Utskrift (totalt 1)]
Visar totala antalet sidor som har skrivits ut.

LCD-modell med 5 rader

1
Tryck på [Statusmonitor] på skärmen [Hem] på kontrollpanelen.Skärmen [Hem]
Skärmen [Statusmonitor] visas.
2
Tryck på [Enhetsstatus]    [Kontrollera räknare]  .
Skärmen [Kontrollera räknare] visas.
3
Välj den information som du vill kontrollera och tryck på .
4
Kontrollera antalet utskrivna sidor.
[113: Totalt (svartvitt/liten)]
Visar totala antalet sidor som har kopierats och skrivits ut i svartvitt.
[501: Scanning (totalt 1)]
Visar totala antalet sidor som har skannats.
[301: Utskrift (totalt 1)]
Visar totala antalet sidor som har skrivits ut.
975A-07F