Ansluta en mobil enhet direkt till den här enheten (Direktanslutning)

Anslut en mobil enhet direkt till den här enheten via Wi-Fi. Du kan ansluta direkt till enheten utan att använda en trådlös LAN-router. Du måste ansluta den mobila enheten manuellt varje gång du använder den här enheten.
När du vill ansluta en mobil enhet direkt använder du kontrollpanelen för att aktivera vänteläget på den här enheten och sedan söker du efter enheten från den mobila enheten. Ange därefter nätverksnyckeln för att ansluta den mobila enheten.
Standardinställningen är att endast en mobil enhet i taget kan direktanslutas. Om du anger fast SSID och nätverksnyckel kan du ansluta upp till fem mobila enheter samtidigt.
Nödvändiga förberedelser
Gör förberedelser som t.ex. att aktivera funktionen Direktanslutning på den här enheten. Förberedelser för Direktanslutning

Pekskärmsmodell

1
Tryck på [Mobil portal] på skärmen [Hem] på kontrollpanelen. Skärmen [Hem]
Skärmen [Mobil portal] visas.
2
Tryck på [Start].
Enheten aktiverar vänteläget för Direktanslutning.
Du måste ansluta direkt med den mobila enheten inom 5 minuter efter det att du har tryckt på [Start].
Du kan hoppa över det här steget när [Anslut från enhet som du vill ansluta.] visas. Fortsätt med steg 3.
När [Maximalt antal trådlösa enheter anslutna med Direktanslutning har nåtts.] visas kan du inte ansluta en ny mobil enhet innan en ansluten mobil enhet har kopplats bort. Tryck på [OK]  [Koppla från] när du vill koppla bort en ansluten mobil enhet.
* Som standard kan endast en mobil enhet i taget vara ansluten till den här enheten.
3
Direktanslut den mobila enheten.
1
Kontrollera enhetens SSID och nätverksnyckel som visas på kontrollpanelens skärm.
2
Välj enhetens SSID och ange dess nätverksnyckel i den mobila enhetens WiFi-inställningar.
Skärmen [Mobil portal] visas igen.
Som standard kan endast en mobil enhet i taget vara ansluten till enheten. [Maximalt antal trådlösa enheter anslutna med Direktanslutning har nåtts.] visas på skärmen.
Information om hur du anger WiFi-inställningar finns i handboken till den mobila enheten.
4
Tryck på [Koppla från] när du är färdig med åtgärderna på den mobila enheten.
Direktanslutningen avslutas.
Om flera mobila enheter är anslutna kopplas samtliga bort.

LCD-modell med 5 rader

1
Välj [Mobil portal] på skärmen [Hem] på kontrollpanelen och tryck på . Skärmen [Hem]
Skärmen [Mobil portal] visas.
2
Välj [<Anslut>] och tryck på .
Enheten aktiverar vänteläget för Direktanslutning.
Du måste ansluta direkt med den mobila enheten inom 5 minuter efter det att du har tryckt på [<Anslut>].
Du kan hoppa över det här steget när [Anslut från enhet som du vill ansluta.] visas. Tryck på och fortsätt med steg 3.
När [Max. antal trådl. enheter anslutna med Direktanslutning har nåtts.] visas kan du inte ansluta en ny mobil enhet innan en ansluten mobil enhet har kopplats bort. Tryck på   [<Koppla ifrån>]   när du vill koppla bort en ansluten mobil enhet.
* Som standard kan endast en mobil enhet i taget vara ansluten till den här enheten.
3
Direktanslut den mobila enheten.
1
Kontrollera enhetens SSID och nätverksnyckel som visas på kontrollpanelens skärm.
2
Välj enhetens SSID och ange dess nätverksnyckel i den mobila enhetens WiFi-inställningar.
Skärmen [Mobil portal] visas igen.
Som standard kan endast en mobil enhet i taget vara ansluten till enheten. [Max. antal trådl. enheter anslutna med Direktanslutning har nåtts.] visas på skärmen.
Information om hur du anger WiFi-inställningar finns i handboken till den mobila enheten.
4
När du är klar med åtgärderna på den mobila enheten trycker du på [<Koppla ifrån>]  .
Direktanslutningen avslutas.
Om flera mobila enheter är anslutna kopplas samtliga bort.
Ibland går det inte att ansluta till Internet med Direktanslutning beroende på din mobila enhet.
Energispareffekten i viloläget blir mindre när Direktanslutning används.
IP-adressen till den mobila enheten anges automatiskt. Om du anger IP-adressen manuellt är det inte säkert att kommunikationen fungerar helt korrekt med Direktanslutning.
Kontrollera en mobil enhet som är ansluten till den här enheten
Tryck på [Anslutningsinformation] när du vill se information om den mobila enhet som är direktansluten till den här enheten.
Om direktanslutningen kopplas ned automatiskt
Direktanslutningen avslutas automatiskt i följande fall:
När avslutning av direktanslutningen anges
När inga data har skickats eller tagits emot mellan den mobila enheten och den här enheten under en tidsperiod
När du använder enheten via trådlös LAN-anslutning och anslutningen kopplas ned
975A-05Y