[Särskild bearbetning]

Använd olika rutiner för att lösa problem som uppstår på grund av t.ex. papperstyp, materialet som används eller dess skick.
* Värden i fetstilt röd text är standardinställningar för respektive inställning.
 

[Bearbetning av specialpapper]

[Meny] [Justering/underhåll] [Justera bildkvalitet] [Särskild bearbetning]
Ange specialbearbetning av papperet i följande fall:
När du skriver ut på specialpapper
När du skriver ut på baksidan av ett redan utskrivet papper
När du skriver ut på papper med en grov yta
Om fliken på ett kuvert har klibbat fast
Om papperet rullar sig under utskrift
[Manuell utskr. baksida (endast 2-sidig)]
[Meny] [Justering/underhåll] [Justera bildkvalitet] [Särskild bearbetning] [Bearbetning av specialpapper]
Om du använder papper som redan använts för utskrift kan utskriften på baksidan bli svag. Om du i detta fall anger [På] för papperskällan kan resultatet förbättras.
* När den här inställningen har angetts till [På] och det har gått en tid sedan framsidan av papperet skrevs ut, eller beroende på luftfuktigheten i användningsmiljön, kan utskriftskvaliteten förändras.
[Låda 1]
[Av]
[På]
*1 Visas eventuellt inte beroende på modell, installerade tillval eller andra inställningar.
[Läge för papper med grov yta]
[Meny] [Justering/underhåll] [Justera bildkvalitet] [Särskild bearbetning] [Bearbetning av specialpapper]
Om du använder papper med en grov yta kan utskriften av bilder bli svag. Om du i detta fall anger [På] för papperskällan kan resultatet förbättras.
* Om du anger den här inställningen till [På] kan utskriften bli långsammare eller få förändrad bildkvalitet.
[Låda 1]
[Av]
[På]
[Läge för att förhindra kuvertvidhäftning]
[Meny] [Justering/underhåll] [Justera bildkvalitet] [Särskild bearbetning] [Bearbetning av specialpapper]
Beroende på kuverttyp och användningsmiljö kan kuvertfliken klibba fast under utskriften. Om du i detta fall anger den här inställningen till [På] minskar risken att kuvertfliken klibbar fast.
* Om den här inställningen anges till [På] kan utskriften bli svag på grund av att tonern inte fixeras ordentligt på papperet.
[Av]
[På]
[Korr. av papperskrusn.]
[Meny] [Justering/underhåll] [Justera bildkvalitet] [Särskild bearbetning] [Bearbetning av specialpapper]
Beroende på vilket papper som används kan det rulla sig under utskrift. Om du i detta fall anger den här inställningen till [På] kan det motverka att papperet rullar sig.
* Om du anger den här inställningen till [På] kan utskriften bli svagare.
[Av]
[På]

[Minska pap.klibb vid utskrift]

[Meny] [Justering/underhåll] [Justera bildkvalitet] [Särskild bearbetning]
Vid dubbelsidig utskrift av flera sidor kan utskrivna pappersark klibba ihop. Om du i detta fall anger den här inställningen till [På] minskar risken att pappersark klibbar ihop.
* Den här inställningen är även praktisk vid enkelsidig utskrift.
[Av]
[På]

[Läge för hög luftfuktighet]

[Meny] [Justering/underhåll] [Justera bildkvalitet] [Särskild bearbetning]
Utskrift i en miljö med hög luftfuktighet kan orsaka ojämn utskriftstäthet.Om du i detta fall anger den här inställningen till [På] kan utskriftsresultatet förbättras.
* När du anger den här inställningen till [På] kan det medföra att bilder och/eller text blir oskarpa i miljöer med låg luftfuktighet.
[Av]
[På]

[Läge f. låg luftfukt]

[Meny] [Justering/underhåll] [Justera bildkvalitet] [Särskild bearbetning]
Utskrift i en miljö med låg luftfuktighet kan medföra att utskriften av bilder och/eller text blir oskarp. Om du väljer [Metod 1] kan utskriftsresultatet förbättras. Om inte det fungerar kan du prova [Metod 2] och därefter [Metod 3].
* Om du anger den här inställningen kan tätheten minska. Du kan också få en svag utskrift i fuktig miljö.
[Av]
[Metod 1]
[Metod 2]
[Metod 3]

[Minskning av varm förskjutning 1]

[Meny] [Justering/underhåll] [Justera bildkvalitet] [Särskild bearbetning]
När du skriver ut på små pappersformat för att sedan fortsätta med större kan efterbilder uppträda på områden utan utskrift. Om du väljer [På] kan utskriftsresultatet förbättras.
* När du väljer [På] kan utskriftshastigheten bli lägre.
[Av]
[På]

[Förhindra dimma]

[Meny] [Justering/underhåll] [Justera bildkvalitet] [Särskild bearbetning]
Vita (tomma) områden på utskriften kan bli mörkare. Om du anger [På] kan problemet åtgärdas.
* När du väljer [På] kan utskriftstätheten minska.
[Av]
[På]

[Fixeringsförbättring]

[Meny] [Justering/underhåll] [Justera bildkvalitet] [Särskild bearbetning]
Beroende på papperstyp och användningsmiljö kan tonern på utskrifter flagna. Om du i detta fall anger den här inställningen till [Metod 1] kan utskriftsresultatet förbättras. Om problemet kvarstår anger du [Metod 2].
* När du aktiverar den här inställningen kan efterbilder uppstå på tomma områden.
[Av]
[Metod 1]
[Metod 2]

[Korrekt pappersmatning]

[Meny] [Justering/underhåll] [Justera bildkvalitet] [Särskild bearbetning]
Kontinuerlig utskrift kan resultera i upprepade pappersstopp. Om du i detta fall anger [På] kan risken minska för täta pappersstopp.
* När du väljer [På] kan utskriftshastigheten bli lägre.
[Av]
[På]

[Talkpapper-läge]

[Meny] [Justering/underhåll] [Justera bildkvalitet] [Särskild bearbetning]
Om du använder papper som lätt dammar kan den utskrivna bilden bli svag och streck kan förekomma i bilden. Om du väljer [På] kan utskriftsresultatet förbättras.
* När du väljer [På] kan utskriftskvaliteten påverkas.
[Av]
[På]

[Korrig. suddig bild för kopia]

[Meny] [Justering/underhåll] [Justera bildkvalitet] [Särskild bearbetning]
Beroende på papperstyp och användningsmiljö kan kopierad text eller bilder förefalla oskarpa. Om du väljer [Metod 1] kan kopieringsresultatet förbättras. Om inte det fungerar kan du prova [Metod 2] och därefter [Metod 3].
[Av]
[Metod 1]
[Metod 2]
[Metod 3]

[Korrigera suddig bild]

[Meny] [Justering/underhåll] [Justera bildkvalitet] [Särskild bearbetning]
Fläckar kan uppträda på det utskrivna papperet. Om du väljer [Metod 1] kan utskriftsresultatet förbättras. Om inte det fungerar kan du prova [Metod 2].
[Av]
[Metod 1]
[Metod 2]

[Överföringsjusteringsläge]

[Meny] [Justering/underhåll] [Justera bildkvalitet] [Särskild bearbetning]
Beroende på papperet som används kan utskriften förefalla ojämn vid utskrift i en fuktig miljö. Om du väljer [Metod 1] kan utskriftsresultatet förbättras. Om inte det fungerar kan du prova [Metod 2].
* När den här inställningen är aktiverad kan utskriftstätheten variera i miljöer med låg luftfuktighet.
[Av]
[Metod 1]
[Metod 2]

[Minska svag utskrift efter patronbyte]

[Meny] [Justering/underhåll] [Justera bildkvalitet] [Särskild bearbetning]
Utskrifterna kan vara bleka omedelbart efter ett byte av tonerpatron. Om du i detta fall anger den här inställningen till [På] kan utskriftsresultatet förbättras. Inställningen träder i kraft nästa gång en tonerpatron byts ut.
* När du anger [På] fördröjs utskriften längre än vanligt efter ett byte av tonerpatron.
[Av]
[På]
975A-088