[Skärminställningar]

Konfigurera skärmbilderna på kontrollpanelen.
* Värden i fetstilt röd text är standardinställningar för respektive inställning.
 

[Standardskärm efter start/återställning]

[Meny] [Preferenser] [Skärminställningar]
Ange vilken skärm som ska visas efter den startskärm som visas när enheten slås på och omedelbart efter en autoåterställning.
När du anger det här för [Statusmonitor] kan du även ange vilken skärm som ska visas omedelbart efter att skärmen [Statusmonitor] stängs.
[Hem]
 
[Kopia]
 
[Fax]*1
 
[Scanna]
 
[Statusmonitor]
[Hem]
[Kopia]
[Fax]*1
[Scanna]
*1 Visas eventuellt inte beroende på modell, installerade tillval eller andra inställningar.

[Visningsordning: knappar på hemskärm]

[Meny] [Preferenser] [Skärminställningar]
Sortera om knapparna eller andra objekt på skärmen [Hem] på kontrollpanelen så att det går snabbt att använda de funktioner som du ofta använder. Anpassa skärmen Hem
Pekskärmsmodell
[Ange visningsordning]
 
[Infoga och radera tom]

[Språk]

[Meny] [Preferenser] [Skärminställningar]
Byt språket som visas på kontrollpanelen och som används i utskriftsrapporter.
* Inställningen [Språk] kan eventuellt saknas beroende på land eller region. Innehållet eller standardinställningen kan också variera.
[Català]
[Čeština]
[Dansk]
[Deutsch]
[Eesti]
[English]
[Español]
[Euskara]
[Français]
[Hrvatski]
[Italiano]
[Latviešu]
[Lietuvių]
[Magyar]
[Nederlands]
[Norsk]
[Polski]
[Português]
[Română]
[Slovenčina]
[Slovenščina]
[suomi]
[Svenska]
[Türkçe]
[Ελληνικά]
[Български]
[Русский]
[Українська]
[العربية]
[日本語]
[中文(繁體)]
[中文(简体)]
[한국어]

[Språk för fjärrgränssnitt]

[Meny] [Preferenser] [Skärminställningar]
Byt språket som visas på skärmarna i fjärranvändargränssnittet.
* Inställningen [Språk för fjärrgränssnitt] kan eventuellt saknas beroende på land eller region. Innehållet eller standardinställningen kan också variera.
[English]
[Japanese]
[French]
[Spanish]
[German]
[Italian]
[Dutch]
[Finnish]
[Portuguese]
[Norwegian]
[Swedish]
[Danish]
[Czech]
[Hungarian]
[Russian]
[Turkish]
[Polish]
[Chinese (Simplified)]
[Chinese (Traditional)]
[Korean]

[Inmatningsomkopplare mm/tum]

[Meny] [Preferenser] [Skärminställningar]
Ändra enheterna som visas på skärmen för att ange längd och bredd.
[Millimeter]
[Tum]

[Visningstid f. Förbered patron Avisera]

[Meny] [Preferenser] [Skärminställningar]
När tonern i en tonerpatron börjar ta slut visas ett meddelande om att förbereda en ny tonerpatron. Du kan ange manuellt när meddelandet (om låg tonernivå) ska visas. Det anger du i [Eget].
Om du anger [Auto] visas meddelandet automatiskt i enheten.
[Auto]
[Eget]
20 - 99 (%)(Pekskärmsmodell)
2 - 20 - 99 (%) (LCD-modell med 5 rader)

[Visa varningar]

[Meny] [Preferenser] [Skärminställningar]
Ange om ett meddelande ska visas när tonernivån är låg i en tonerpatron.
* Om enheten är konfigurerad för att stoppa utskriften när tonernivån är låg i en tonerpatron kan den här inställningen inte anges till [Av]. [Åtgärd vid varning]
* Om enheten är konfigurerad så att inkommande fax inte skrivs ut när tonernivån är låg i tonerpatronen visas meddelandet även när det här är inställt på [Av]. [Fortsätt utskrift. När patronmängd låg]
[Låg patronnivå]
[Av]
[]

[Åtgärd vid varning]

[Meny] [Preferenser] [Skärminställningar]
Ange om utskriften ska fortsätta när tonernivån är låg i en tonerpatron.
Om den här inställningen anges till [Avbryt utskrift] visas ett meddelande när tonernivån är låg i en tonerpatron. [Visa varningar]
[Låg patronnivå]
[Fortsätt skriva ut]
[Avbryt utskrift]

[Visa IP-adress]

[Meny] [Preferenser] [Skärminställningar]
Ange om enhetens IPv4-adress ska visas på skärmen [Statusmonitor]. Skärmen [Statusmonitor]
[Av]
[]

[Medd. att rengöra scan.område för orig.] *1

[Meny] [Preferenser] [Skärminställningar]
Ange om ett meddelande ska visas för att uppmärksamma dig på att smuts detekteras när du använder mataren.
[Av]
[]
*1 Visas eventuellt inte beroende på modell, installerade tillval eller andra inställningar.
975A-07X