Ansluta till trådlöst LAN genom att ange en PIN-kod (WPS PIN-kodsmetoden)

När den trådlösa LAN-routern stöder WPS PIN-kodsmetoden kan du upprätta en anslutning genom att registrera en PIN-kod, genererad av enheten, på den trådlösa LAN-routern. Använd en dator för att registrera PIN-koden.
Du måste ha administratörsbehörighet för att ansluta till ett trådlöst LAN.
Nödvändiga förberedelser
Använd en dator för att aktivera registrering av WPS PIN-kod på den trådlösa LAN-routern.
* Mer information om hur du registrerar en WPS PIN-kod finns i handboken till den trådlösa LAN-routern.

Pekskärmsmodell

1
Tryck på [Trådlös LAN-inst.] på skärmen [Hem] på kontrollpanelen. Skärmen [Hem]
Skärmen [Välj nätverk] visas.
Om inloggningsskärmen visas anger du systemansvarig-ID och PIN-kod och trycker sedan på [Logga in]. Systemansvarig-ID och PIN-kod
Tryck på [Ja] om meddelandet [Aktivera trådlöst nätverk?] visas.
Tryck på [Avsluta] om meddelandet [Kan inte hitta åtkomstpunkten.] visas.
2
Tryck på [Andra anslutningar].
3
Tryck på [PIN-kodläge WPS].
En PIN-kod genereras.
När den här skärmen visas måste du registrera WPS PIN-koden på den trådlösa LAN-routern inom 10 minuter.
4
Använd en dator för att registrera WPS PIN-koden på den trådlösa LAN-routern.
[Ansluten.] visas på kontrollpanelen.
När enheten är ansluten till trådlöst LAN visas [] på skärmen [Hem].
5
Vänta några minuter.
IP-adressen anges automatiskt som standard.
Om du vill använda en särskild IP-adress anger du den manuellt.
Ange IPv4-adresser
Ange IPv6-adresser
Om ett felmeddelande visas under åtgärden och en anslutning inte kan upprättas
Tryck på [Avsluta] och upprepa proceduren från steg 2.

LCD-modell med 5 rader

Nödvändiga förberedelser
Använd en dator för att aktivera registrering av WPS PIN-kod på den trådlösa LAN-routern.
* Mer information om hur du registrerar en WPS PIN-kod finns i handboken till den trådlösa LAN-routern.
1
Välj [Trådlös LAN-inst.] på skärmen [Hem] på kontrollpanelen och tryck på . Skärmen [Hem]
Skärmen [Välj nätverk] visas.
Om inloggningsskärmen visas anger du systemansvarig-ID och PIN-kod och trycker sedan på [<Logga in>]  . Systemansvarig-ID och PIN-kod
Om meddelandet [Aktivera trådlöst nätverk?] visas väljer du [Ja] och trycker sedan på .
Om meddelandet [Kan inte hitta åtkomstpunkten.] visas trycker du på .
2
Välj [Andra anslutningar] och tryck på .
3
Välj [PIN-kodläge WPS] och tryck på .
En PIN-kod genereras.
När den här skärmen visas måste du registrera WPS PIN-koden på den trådlösa LAN-routern inom 10 minuter.
4
Använd en dator för att registrera WPS PIN-koden på den trådlösa LAN-routern.
5
När [Ansluten.] visas på kontrollpanelen trycker du på .
När enheten är ansluten till trådlöst LAN visas [] på skärmen [Hem].
6
Vänta några minuter.
Vänta några minuter. IP-adressen anges automatiskt som standard.
Om du vill använda en särskild IP-adress anger du den manuellt.
Ange IPv4-adresser
Ange IPv6-adresser
Om ett felmeddelande visas under åtgärden och en anslutning inte kan upprättas
Tryck på och upprepa proceduren från steg 2.
975A-01C