Yderligere kopifunktioner (Model med berøringspanel)

Ud over de grundlæggende kopiindstillinger har maskinen også indstillinger for 2-sidet kopiering, justering af billedkvalitet og andre indstillinger alt efter din original og dit formål. Brug kopiskærmen til at konfigurere disse indstillinger.
* For at udføre kopier ved hjælp af funktionen Kopiering af ID-kort kan du blot justere tætheden og billedkvaliteten.
Ændring af standardindstillingerne
Du kan også ændre standardkopiindstillingerne. Ændring af standardindstillingerne
Grundlæggende kopifunktioner
For information om de grundlæggende handlinger ved kopiering henvises til følgende:
Kopihandlinger

Udførelse af 2-sidet kopiering

Du kan kopiere to 1-sidede originaler på begge sider af ét ark papir.
* 2-sidet kopiering er måske ikke tilgængelig ved visse papirstørrelser og -typer. Brugbart papir
1
Tryk på [2-sidet] på kopiskærmen.
Skærmen [2-sidet] vises igen.
2
Tryk på [1->2-sidet].
Kopiskærmen vises igen.
3
Indstil originalretning og efterbehandlingstype efter behov.
1
Tryk på [2-sidet] på kopiskærmen.
Skærmen [2-sidet] vises.
2
Tryk på [Original/finishing-type].
Skærmen [Orig./finishing-type] vises.
3
Vælg originalretningen.
Skærmen [Finishing-type] vises.
4
Vælg efterbehandlingstypen.
Kopiskærmen vises igen.

Kopiering af flere originaler til ét ark (N på 1)

Du kan reducere størrelsen af en flersidet original og arrangere siderne på ét ark papir, når du kopierer.
Funktionen N på 1 er praktisk, hvis du vil spare papir, ved at du kan kopiere på færre ark papir end originalen.
* Dette kan ikke indstilles samtidig med Kantsletning.
1
Tryk på [N på 1] på kopiskærmen.
Skærmen [N på 1] vises.
2
Vælg antallet af sider, der skal kombineres.
[Fra]
Siderne kombineres ikke.
[2 på 1]
Kombinerer en 2-siders original på ét ark papir.
[4 på 1]
Kombinerer en 4-siders original på ét ark papir.
3
Vælg størrelsen for den ilagte original.
Kopiskærmen vises igen.
4
Efter behov kan du konfigurere layoutet (siderækkefølgen), når du kombinerer originaler.
1
Tryk på [N på 1].
Skærmen [N på 1] vises.
2
Tryk på [Vælg layout].
Skærmen [Vælg layout] vises.
3
Vælg siderækkefølgen.
Skærmen [Scanningsformat] vises.
4
Vælg størrelsen for den ilagte original.
Kopiskærmen vises igen.
Når du kombinerer sider, indstilles kopiforholdet automatisk i henhold til følgende. Du kan også manuelt ændre indstillingen af kopiforholdet.
Antallet af sider, der skal kombineres
Indstilling af originalstørrelse
Størrelsen af det papir, der bruges til kopiering
Når der kombineres sider, kan der komme en margen omkring de kopierede billeder.

Samling af kopier ud fra sider (sætvis sortering)

Hvis du kopierer flere kopier af en flersidet original, kan du sortere kopierne i samme siderækkefølge som originalen. Dette er praktisk, når du kopierer materiale, der skal uddeles til møder.
Ved kopiering uden sætvis sortering
Kopierne grupperes ud fra originalens siderækkefølge i det specificerede antal kopier og sorteres ikke.
Hvis du f.eks. laver tre kopier af en tre-siders original, arrangeres udskrifterne i følgende rækkefølge: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3.
Ved kopiering med sætvis sortering
Kopierne samles sætvist ud fra originalens siderækkefølge.
Hvis du f.eks. laver tre kopier af en tre-siders original, arrangeres udskrifterne i følgende rækkefølge: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
 
1
Tryk på [Sætsortering] på kopiskærmen.
Skærmen [Sætsortering] vises.
2
Tryk på [Til].
Kopiskærmen vises igen.

Justering af tæthed

Ved kopiering kan du justere tætheden, så den passer til originalen.
Hvis tekst eller billeder i originalen er for svage eller for mørke, skal du justere tætheden af hele originalen.
For at få rene kopier af en original med en farvet baggrund eller af en avis skal du justere tætheden af baggrunden.
1
Tryk på [Tæthed] på kopiskærmen.
Skærmen [Tæthed] vises.
2
Juster tætheden.
Justering af tætheden for hele originalen
Træk skydebjælken til venstre eller højre for at justere tætheden og tryk på [Anvend].
Tryk på [+] for at øge tætheden og [-] for at sænke den.
Justering af tætheden for baggrunden
1
Tryk på [Baggrund].
Skærmen [Baggrund] vises.
2
Vælg krypteringsmetoden, og tryk på [Anvend].
[Auto]
Den optimale tæthed for originalen indstilles automatisk.
[Oprindelig type] indstilles automatisk til [Tekst].
[Justér (Manuel)]
Træk skydebjælken til venstre eller højre for at justere tætheden og tryk på [Anvend].
Tryk på [+] for at øge tætheden og [-] for at sænke den.
Når du justerer tætheden af baggrunden, kan andre dele end baggrunden også blive påvirket af det.

Justering af billedkvalitet

Du kan justere billedkvaliteten, f.eks. hvis det kopierede billede ikke er tydeligt, eller hvis teksten er svær at læse. Ved kopiering kan du også slette mørke kanter og skygger, der vises rundt om originalens kanter.
* Kantsletning er ikke tilgængelig, når du laver kopier ved hjælp af funktionen Kopiering af ID-kort.

Valg af billedkvalitet for originaltypen

Sletning af mørke kanter og skygger rundt om originalens kanter (Kantsletning)

Hvis der kopieres originaler, der er mindre end papirstørrelsen, eller tykke originaler, sletter denne funktion de mørke kanter og skygger, der vises rundt om kanterne på det kopierede billede.
* Dette kan ikke indstilles samtidig med N på 1.

Justering af skarpheden

Du kan fremhæve konturer og linjer for at gøre dem mere tydelige på det kopierede billede eller reducere dem for at gøre dem blødere.
975C-05A