Kopihandlinger

Dette afsnit beskriver de grundlæggende kopihandlinger ved kopiering af dokumenter, fotos og andet trykt materiale ("originaler").
Hvis du kopierer originaler, der har tekst eller billeder, som strækker sig helt ud til kanten uden margen, kan kopien blive udskrevet med et område, der mangler rundt om kanten. For information om størrelsen af margen henvises til de grundlæggende specifikationer. Grundlæggende specifikationer

Model med berøringspanel

1
Placer originalen. Placering af originaler
2
På betjeningspanelet skal du trykke på [Kopi] på skærmen [Hjem]. Skærmen [Hjem]
Kopiskærmen vises.
3
Indstil antallet af kopier og kopiforhold.
[Antal kopier]
Angiv antallet af kopier.
Brug de numeriske taster til at indtaste antallet af kopier.
[Kopiforhold]
Indstil forholdet for forstørrelse eller reducering af kopier.
Indstilling af et brugerdefineret kopiforhold
Tryk på [Brugerdefineret forhold], indtast et brugerdefineret forhold ved hjælp af de numeriske taster, eller tryk på / , og tryk derefter på [Anvend].
Du kan angive en værdi fra 25 % til 400 % i intervaller på 1 %.
Automatisk indstilling af kopiforholdet for en standardstørrelse
Vælg et fast kopiforhold fra listen.
4
Konfigurer de andre kopiindstillinger efter behov. Yderligere kopifunktioner (Model med berøringspanel)
Du kan udføre 2-sidet kopiering og justere billedkvalitet og andre indstillinger, så det passer til originalen og dit formål.
5
Tryk på .
Kopiering starter.
For at annullere kopiering skal du trykke på [Annuller] [Ja]. Annullering af kopifunktioner
Brug [Statusmonitor] for at få vist status over kopieringsjobbet. Kontrol af kopistatus
Hvis [Scan næste: Tryk Start] vises
Hvis der placeres en original på glaspladen, og den kopieres med 2-sidet kopiering, N-på-1 eller sætvis sortering, vises skærmen til scanning af den næste original.
1
Vælg originalstørrelsen.
Vises kun, når 2-sidet kopiering er angivet.
2
Placer den næste original på glaspladen, og tryk på .
Den næste original scannes, og den samme skærm vises.
Gentag denne proces, indtil alle originaler er blevet scannet.
Du kan også trykke på [Tæthed] for at ændre indstillingerne for hver enkelt original.
Hvis originalens størrelse er anderledes, kan en del af billedet mangle, eller billedet kan blive udskrevet mindre på papiret.
3
Tryk på [Start kopi].
De scannede originaler udskrives.

5-linjers LCD-model

1
Placer originalen. Placering af originaler
2
På betjeningspanelet skal du trykke på [Kopi]   på skærmen [Hjem]. Skærmen [Hjem]
Kopiskærmen vises.
3
Indstil antallet af kopier og kopiforhold.
[Antal kopier]
Angiv antallet af kopier.
Brug / eller de numeriske taster til at indtaste antallet af kopier, og tryk derefter på .
[Kopiforhold]
Indstil forholdet for forstørrelse eller reducering af kopier.
Indstilling af et brugerdefineret kopiforhold
Tryk på [Brugerdefineret forhold], indtast et brugerdefineret forhold ved hjælp af de numeriske taster, og tryk derefter på [Anvend].
Du kan angive en værdi fra 25 % til 400 % i intervaller på 1 %.
Automatisk indstilling af kopiforholdet for en standardstørrelse
Vælg et fast kopiforhold fra listen. Tryk på .
4
Konfigurer de andre kopiindstillinger efter behov. Yderligere kopifunktioner (5-linjers LCD-model)
Du kan udføre 2-sidet kopiering og justere billedkvalitet og andre indstillinger, så det passer til originalen og dit formål.
5
Tryk på .
Kopiering starter.
For at annullere kopiering skal du trykke på [Annuller]    [Ja]  . Annullering af kopifunktioner
Brug [Statusmonitor] for at få vist status over kopieringsjobbet. Kontrol af kopistatus
Hvis [Scan næste: Tryk Start] vises
Hvis der placeres en original på glaspladen, og den kopieres med 2-sidet kopiering eller N-på-1, vises skærmen til scanning af den næste original.
1
Vælg originalstørrelsen.
Vises kun, når 2-sidet kopiering er angivet.
2
Placer den næste original på glaspladen, og tryk på .
Den næste original scannes, og den samme skærm vises.
Gentag denne proces, indtil alle originaler er blevet scannet.
Du kan også trykke på [Tæthed]   for at ændre indstillingerne for hver enkelt original.
Hvis originalens størrelse er anderledes, kan en del af billedet mangle, eller billedet kan blive udskrevet mindre på papiret.
3
Tryk på [<Start kopiering>] .
De scannede originaler udskrives.
975C-059