Kontrol af lagringsstatus samt log for scannede data (Model med berøringspanel)

Du kan kontrollere lagringsstatus og log over data, der er blevet scannet med maskinen.
Processer, der håndteres af maskinen, herunder lagring af scannede data, administreres som job. Ved at kontrollere status og log over job kan du bestemme, om et scanningsjob blev udført korrekt og årsagen til eventuelle fejl.
* Hvis loggen er skjult, kan du kun kontrollere afsendelses- og lagringsstatus. [Vis joblog]
Dette afsnit beskriver, hvordan du ved hjælp af betjeningspanelet kontrollerer status og log.
Du kan også bruge Fjern-UI fra en computer til at kontrollere status samt log. Kontrol af brug og logfiler med Fjern-UI
1
Tryk på  på betjeningspanelet. Betjeningspanel
2
Tryk på [Sendejob].
3
Kontrollér status og log på [Jobstatus] eller [Joblog].
Kontrol af lagringsstatus
1
På [Jobstatus] kan du kontrollere de job, der behandles eller som venter på at blive behandlet.
2
Vælg et job for at få vist dets detaljer.
Jobdetaljerne bliver vist.
3
Kontroller antallet af sider og destinationen.
For job med flere destinationer skal du trykke på [Modtager:] for at få vist destinationerne.
Kontrol af lagringslog
1
På [Joblog] skal du kontrollere den udfyldte lagringslog.
2
Vælg et job for at få vist dets detaljer.
Jobdetaljerne bliver vist.
3
Kontroller antallet af sider og destinationen.
For job med flere destinationer skal du trykke på [Modtager:] for at få vist destinationerne.
Hvis lagringsloggen viser [Fejl]
Lagring blev annulleret, eller der opstod en fejl.
Hvis der vises et trecifret tal startende med "#" (en fejlkode), kan du kontrollere årsagen og løsningen ved hjælp af fejlkoden. Der vises en fejlkode
975C-04H