Brug af TLS

TLS (Transport Lags Sikkerhed) er en mekanisme til kryptering af data, der er sendt eller modtaget over netværket. Krypteringskommunikation med TLS, når du bruger Fjern-UI, reducerer risikoen for aflytning og at der bliver rørt ved data under kommunikation.
For at bruge TLS-krypteret kommunikation for Fjern-UI skal du angive den nøgle og det certifikat (servercertifikat), du ønsker at bruge, og derefter aktivere TLS på Fjern-UI.
Dette afsnit beskriver, hvordan du konfigurerer indstillinger ved hjælp af Fjern-UI fra en computer.
På betjeningspanelet skal du vælge [Menu] på skærmen [Hjem] og derefter vælge [Styringsindstillinger] for at konfigurere indstillingerne. Betjeningspanelet kan dog kun bruges til at aktivere eller deaktivere TLS på Fjern-UI. [Brug Fjern-UI]
Det er nødvendigt med administratorrettigheder. Maskinen skal genstartes for at anvende indstillingerne.
Påkrævede forberedelser
Forbered nøglen og certifikatet, der skal bruges til TLS-krypteret kommunikation. Administration og bekræftelse af en nøgle og et certifikat
1
Log ind på Fjern-UI i systemadministratortilstand.Start af Fjern-UI
2
På portalsiden for Fjern-UI skal du klikke på [Indstillinger/registrering]. Portalside for Fjern-UI
3
I [Netværksindstillinger] skal du klikke på [TLS-indstillinger].
Skærmen [TLS-indstillinger] vises.
4
Angiv nøglen og certifikatet, der skal bruges til TLS-krypteret kommunikation.
1
I [Nøgle- og certifikatindstillinger] skal du klikke på [Nøgle og certifikat].
Skærmen [Nøgle- og certifikatindstillinger] vises.
2
Til højre for nøglen og det certifikat, der skal bruges, skal du klikke på [Registrer standardnøgle].
Når du klikker på nøglens navn (eller certifikatikonen), bliver certifikatoplysningerne vist.
På skærmen med certifikatoplysningerne skal du klikke på [Verificer certifikat] for at bekræfte, at certifikatet er gyldigt.
5
Indstil TLS-versionen og algoritmen.
1
Klik på [TLS-detaljer] [Rediger].
Skærmen [Redigér TLS-detaljer] vises.
2
Indstil den anvendelige version og algoritme, og klik på [OK].
Nogle kombinationer af versioner og algoritmer kan ikke bruges. Se TLS-specifikationerne for de understøttede kombinationer af versioner og algoritmer. TLS
[Tilladte versioner]
Angiv maksimum og minimum versioner af TLS.
[Indstillinger for algoritme]
Vælg afkrydsningsfeltet for den algoritme, der skal bruges til TLS.
6
Aktivér TLS på Fjern-UI.
1
Klik på [Licens/andet] [Indstillinger for Fjern-UI] [Rediger].
Skærmen [Rediger indstillinger for Fjern-UI] vises.
2
Vælg afkrydsningsfeltet [Brug TLS], og klik på [OK].
7
Genstart maskinen. Genstart af maskinen
Indstillingerne anvendes nu.
Når der vises en advarselsmeddelelse ved opstart af Fjern-UI
Der vises muligvis en advarselsmeddelelse om sikkerhedscertifikatet, når Fjern-UI opstartes med TLS aktiveret. Hvis der ikke er nogen problemer med certifikatet eller TLS-indstillingerne, kan du fortsætte handlingerne.
975C-06A