[Indstillinger for Fjern-UI]

Angiv indstillingerne for brug af Fjern-UI og for Begræns adgang til Fjern-UI.
* Værdier i fed rød tekst er standardindstillinger for hvert enkelt element.

[Brug Fjern-UI]

[Menu] [Styringsindstillinger] [Fjern-UI-Indstillinger/Opdatér Firmware] [Indstillinger for Fjern-UI]
Angiv, om der skal bruges Fjern-UI. Deaktivering af Fjern-UI
Hvis du vælger at bruge Fjern-UI, kan du også angive, om du vil bruge TLS-kryptering til kommunikation ved brug af Fjern-UI. Brug af TLS
[Fra]
 
[Til]
[Brug TLS]
[Fra]
[Til]

[Sik.indstilling. for adgang til Fjern-UI]

[Menu] [Styringsindstillinger] [Fjern-UI-Indstillinger/Opdatér Firmware]  [Indstillinger for Fjern-UI]
Ved brug af Fjern-UI skal du sætte denne indstilling til [Til] og angive PIN-koden for adgang til Fjern-UI. Indstilling af PIN-koden til brug af Fjern-UI
[Fra]
 
[Til]
[PIN t. adg. t. FjernUI]
975C-098