[Indstillinger for trådløst LAN]

Angiv indstillingerne for tilslutning af maskinen til et trådløst LAN og for at spare energi, når maskinen er tilsluttet et trådløst LAN.
* Værdier i fed rød tekst er standardindstillinger for hvert enkelt element.

[Vælg netværk]

[Menu] [Præferencer] [Netværk] [Indstillinger for trådløst LAN]
Vælg en trådløs LAN-router (adgangspunkt) fra den viste liste, og indtast netværksnøglen for at oprette forbindelse. Tilslutning til et trådløst LAN ved at søge efter en router (opsætningsmetode med adgangspunkt)

[Andre forbindelser]

[Menu] [Præferencer] [Netværk] [Indstillinger for trådløst LAN]
Opret forbindelse til det trådløse LAN ved hjælp af en anden metode end at vælge den trådløse LAN-router fra en liste.
[Indt. netv.navn man.]
[Menu] [Præferencer] [Netværk] [Indstillinger for trådløst LAN] [Andre forbindelser]
Opret forbindelse til en trådløs LAN-router ved manuelt at indtaste alle routerens oplysninger, f.eks. SSID, netværksnøgle og sikkerhedsindstillinger. Tilslutning til et trådløst LAN ved at indstille detaljer (manuel opsætningsmetode)
[Sikkerhedsindstillinger]
[Ingen]
[WEP]
[Åbent system]
Krypteringsnøgler 1 til 4
[Delt nøgle]
Krypteringsnøgler 1 til 4
[WPA/WPA2-PSK]
[Auto]
[AES-CCMP]
[WPA/WPA2-EAP]
[WPS-trykknaptilstand]
[Menu] [Præferencer] [Netværk] [Indstillinger for trådløst LAN] [Andre forbindelser]
Opret forbindelse til et trådløst LAN ved at trykke på en knap på en LAN-router, der understøtter WPS-trykknaptilstand. Tilslutning til et trådløst LAN ved hjælp af router-knappen (trykknapfunktion)
[WPS PIN-kodetilstand]
[Menu] [Præferencer] [Netværk] [Indstillinger for trådløst LAN] [Andre forbindelser]
Opret forbindelse til en trådløs LAN-router, der understøtter WPS PIN-kodetilstand ved at registrere en PIN-kode, der er genereret af maskinen. Brug en computer eller lignende enhed til at registrere PIN-koden. Tilslutning til et trådløst LAN ved at indtaste en PIN-kode (WPS-funktion med PIN-kode)

[Forbindelsesindstillinger]

[Menu] [Præferencer] [Netværk] [Indstillinger for trådløst LAN]
Konfigurer indstillingerne for at spare strøm ved tilslutning via trådløst LAN, og kontroller oplysningerne om trådløs LAN-forbindelse.
[Strømbesparelsestilstand]
[Menu] [Præferencer] [Netværk] [Indstillinger for trådløst LAN] [Forbindelsesindstillinger]
Angiv, om maskinen regelmæssigt skal indstilles til strømsparetilstand i henhold til signaler, der sendes fra den trådløse LAN-router.
[Fra]
[Til]
[Forbindelsesoplysn.]
[Menu] [Præferencer] [Netværk] [Indstillinger for trådløst LAN] [Forbindelsesindstillinger]
Kontroller data som f.eks. sikkerhedsindstillingerne samt det trådløse LAN’s MAC-adresse og andre forbindelsesoplysninger. Visning af MAC-adresse og forbindelsesinformationer for trådløst LAN
[MAC-adresse]
[Status for trådløst LAN]
[Seneste fejlinformation]
[Kanal]
[Netværksnavn]
[Sikkerhedsindstillinger]
[Strømbesparelsestilstand]
975C-081