Der er streger

Udfør fejlfinding ved at kontrollere i følgende rækkefølge:

Trin 1: Kontrol af papir

Bruger du passende papir?
Kontroller, om papiret i maskinen kan bruges, og udskift det efter behov med passende papir.
Brugbart papir
Ilægning af papir

Trin 2: Kontrol af glasplade

Er glaspladen beskidt?
Rengør glaspladen, indføringsenheden og undersiden af glaspladelåget, hvis de er snavsede.
Rengøring af glaspladen
Rengøring af indføringsenheden

Trin 3: Kontrol af tonerpatron

Kontroller den resterende mængde toner i tonerpatronen.
Hvis den resterende mængde toner i tonerpatronen er lav, skal du udskifte tonerpatronen.
Kontrol af resterende mængde forbrugsstoffer
Udskiftning af tonerpatron
* Afhængigt af maskinens brugstilstand kan den faktiske resterende mængde toner være lavere end det angivne, eller delene kan være forringet.

Trin 4: Kontrol af maskinens brugsmiljø

Bruger du maskinen i et miljø med pludselige temperaturændringer?
Pludselige temperaturforandringer kan skabe kondens, hvilket kan resultere i falmede eller slørede billeder og tekst. Fortsat brug af maskinen under disse forhold kan resultere i papirstop, udskrivningsfejl, fejl eller andre problemer. Lad maskinen blive tilpasset den omgivende temperatur og luftfugtighed i mindst 2 timer før brug.
Er maskinen installeret på et sted, hvor der er kraftig vind, f.eks. fra et klimaanlæg?
Hvis dette er tilfældet, skal du justere luftretningen og volumen for klimaanlægget.
Hvis det ikke virker, skal du indstille [Skift papirindføringsmetode] til [Prioritering for printside], da det kan forbedre problemet.
Model med berøringspanel
[Hjem] på betjeningspanelet [Menu] [Funktionsindstillinger] [Almindelig] [Papirfødeindst.] [Skift papirindføringsmetode]  [Skuffe 1]  [Prioritering for printside]
5-linjers LCD-model
[Hjem] på betjeningspanelet [Menu]    [Funktionsindstillinger]    [Almindelig]    [Papirfødeindst.]    [Skift papirindføringsmetode]    [Skuffe 1]  [Prioritering for printside]  
* Hvis du vælger [Prioritering for printside], vil udskrivningshastigheden for 1-sidet udskrivning falde.
Prøv at bruge outputjusteringstilstand
Indstilling af [Outputjusteringstilstand] til [Til] kan måske løse problemet.
Model med berøringspanel
[Hjem] på betjeningspanelet [Menu] [Funktionsindstillinger] [Printer] [Printerindstillinger] [Printkvalitet]  [Outputjusteringstilstand]  [Til]
5-linjers LCD-model
[Hjem] på betjeningspanelet [Menu]   [Funktionsindstillinger]   [Printer]    [Printerindstillinger]  [Printkvalitet]   [Outputjusteringstilstand]    [Til]
* Hvis du vælger [Til], kan udskrivningshastigheden blive reduceret.

Trin 5: Kontrol af vedligeholdelsesstatus

Har du rengjort fikseringsenheden?
Disse symptomer kan opstå, hvis fikseringsenheden er snavset. Rengør i dette tilfælde fikseringsenheden. Rengøring af fikseringsenheden
975C-0A8