Ilmoitus tulee näkyviin

Jos käyttöpaneeliin tulee ilmoitus, valitse ilmoitus alla olevasta luettelosta ja tarkista, miten ongelman vianmäritys suoritetaan.
Jos ongelma ei poistu vianmääritysmenetelmien kokeilemisen jälkeen, ota yhteyttä myynti- tai huoltoedustajaan. Jos ongelma ei poistu

Autentikointipalve- limen varmenteen analysointi ei onnistu.

Todennuspalvelimen varmenne ei ehkä ole oikea, tai se saattaa olla muodossa, jota laite ei tue.
Tarkista todennuspalvelimen varmenne ja muuta asetusta tarvittaessa.
IEEE 802.1X:n asetukset

Ryhmään tallennetun vastaanottajan tyyppiä ei voi muuttaa.

Valittu kohde on rekisteröity ryhmään, joten kohteen tyyppiä ei voi muuttaa.
Poista kohde ryhmästä, muuta kohteen tyyppi ja rekisteröi se sitten ryhmään uudelleen.
1
Poista kohde ryhmästä.
Poistaminen etäkäyttöliittymää käyttämällä
Kirjaudu etäkäyttöliittymään järjestelmänvalvojan tilassa [Osoitekirja] [Pikavalinta] tai [Lyhytvalinta] valitse ryhmä, johon kohde on rekisteröity [Muokkaa] valitse kohde [Poista] [OK]
Poistaminen käyttöpaneelia käyttämällä
Käyttöpaneelin [Home]-näyttö [Os. kirja] [Tied./Muokk.]  valitse ryhmä, johon vastaanottaja rekisteröidään  [Muokkaa]  [Vastaanottajien määrä:]  valitse vastaanottaja [Poista] [Kyllä] [Käytä] [Käytä]
2
3

Tukiasemaa ei löydy.

Tapahtui virhe, joka estää laitetta havaitsemasta langattoman lähiverkon reititintä (tukiasemaa).
Onko yhteystyyppi määritetty oikein?
Valitse yhteystyyppi (WPS) langattoman lähiverkon reitittimen tukeman menetelmän mukaan. Yhdistäminen langattomaan lähiverkkoon reitittimen painiketta käyttämällä (painiketila)
Muodostettiinko yhteys tietyn ajan kuluessa?
Jos yhteys muodostetaan painamalla langattoman lähiverkon reitittimen painiketta painamalla, aseta yhteystyyppi laitteen käyttöpaneelissa ja paina sitten reitittimen painiketta parin minuutin kuluessa. Yhdistäminen langattomaan lähiverkkoon reitittimen painiketta käyttämällä (painiketila)
Onko SSID ja verkkoavain määritetty oikein?
Jos langattoman lähiverkon reitittimen tiedot syötetään manuaalisesti, tarkista reitittimen SSID ja verkkoavain ja määritä asetukset oikein laitteessa. Yhdistäminen langattomaan lähiverkkoon asettamalla tiedot (manuaalinen asennusmenetelmä)
Onko laite ja langattoman lähiverkon reititin sijoitettu asianmukaisesti?
Laite ja langattoman lähiverkon reititin tulee asentaa paikkaan, jossa laitteiden välissä ei ole seiniä tai muita esteitä, ja enintään 50 m:n etäisyydelle toisistaan.
Älä asenna lähelle mikroaaltouunia, digitaalista langatonta puhelinta tai muuta radioaaltoja tuottavaa laitetta.
Tarkista langattoman lähiverkon reitittimen suojausasetukset.
Katso lisätietoja reitittimen käyttöoppaasta tai ota yhteyttä valmistajaan.

Tulostus ei onnistu. Käytössä oleva kasetti voi olla tuotev. tai muu kuin Canon-kas. Sulje: Paina OK

Tulostusta ei voi suorittaa, koska käytetään väriainekasettia, jonka tulostuslaatua ei voida taata.
Vaihda uusi värikasetti.
Väriainekasetin vaihto
Optimaalisen tulostuslaadun saavuttamiseksi on suositeltavaa käyttää alkuperäisiä Canon-värikasetteja. Tarvikeluettelo

Vastaanotettua dataa ei voi tulostaa.

Vastaanotettua dataa ei voi tulostaa jostain syystä.
Näkyvätkö syy ja ratkaisu käyttöpaneelissa?
Jos kyllä, noudata näyttöön tulevia ohjeita.
Onko laitteen etukansi, takakansi tai syöttölaitteen kansi auki?
Sulje kannet, jos ne ovat auki.
Onko paperia lisätty?
Lisää paperia, jos sitä ei ole lisätty. Paperin lisääminen
Onko paperi juuttunut?
Jos on, poista juuttunut paperi. Paperitukokset
Onko väriainekasetin käyttöikä päättynyt?
Tarkista väriainekasetissa jäljellä olevan väriaineen määrä ja vaihda väriainekasetti tarpeen mukaan.
Tarvikkeiden jäljellä olevan määrän tarkistaminen
Väriainekasetin vaihto

Faksin vastaanotto ei onnistu. Varmista, että lähettäjä lähetti sen oikein.

Toimenpiteitä ei suoritettu tietyn ajan kuluessa vastaanotettaessa faksia manuaalisesti, ja laite suoritti aikakatkaisun.
Kun kuulet äänimerkin faksin vastaanoton aikana, paina [Aloita vastaanotto] 35 sekunnin kuluessa.
Käyttöpaneelin [Koti]-näyttö [Faksi] [Aloita vastaanotto]

Lähetys ei onnistu, koska on määritetty useita vastaanottajia.

Faksien lähettämistä useille vastaanottajille lähettäminen on rajoitettu.
Jos haluat peruuttaa rajoituksen, muuta [Rajoita sarjalähetyksiä] -asetusta.
Kirjaudu etäkäyttöliittymään järjestelmänvalvojan tilassa [Asetukset/Tallennus] [Lähetysasetukset] [Faksin lähetysasetukset] [Muokkaa] kohdassa [Rajoita sarjalähetyksiä], valitse [Ei] [OK]
Valitse käyttöpaneelin [Koti]-näytöstä [Valikko] ja muuta sitten asetusta valitsemalla [Toimintoasetukset]. [Rajoita sarjalähetyksiä]

Ryhmää ei voi määrittää.

Jos faksia lähetettäessä painetaan [Luuri], ryhmäkohdetta ei voi määrittää.
Määritä kohde painamatta [Luuri].
Useita vastaanottajia tai ryhmävastaanottajia ei voi määrittää, jos luuri ei ole paikallaan. Laita luuri paikalleen ja määritä sitten vastaanottaja.

Kasetin liik.virhe Tulostus ei onnistu. Käytössä oleva kasetti voi olla tuoteväärennös tai muu kuin Canon-kas. Sulje: Paina OK

Tulostusta ei voi suorittaa, koska väriainekasetti on asennettu väärin, väriainekasetti on viallinen tai käytetään väriainekasettia, jonka tulostuslaatua ei voida taata.
Asenna väriainekasetti takaisin tai vaihda uusi väriainekasetti.
Väriainekasetin vaihto
Optimaalisen tulostuslaadun saavuttamiseksi on suositeltavaa käyttää alkuperäisiä Canon-värikasetteja. Tarvikeluettelo
Jos ilmoitus tulee edelleen näkyviin, kun väriainekasetti on asennettu toistuvasti uudelleen, ota yhteyttä myynti- tai huoltoedustajaan. Jos ongelma ei poistu

Takuu ei kata Kasetin yhteysvirhe -ongelmia, jotka aiheut. muiden kuin Canon-kasett. käyt. Sulje: Paina OK

Tulostusta ei voi suorittaa, koska väriainekasetti on asennettu väärin, väriainekasetti on viallinen tai käytetään muuta kuin Canonin väriainekasettia, jolloin seurauksena on tietoliikennevirhe.
Asenna väriainekasetti uudelleen.
Väriainekasetin vaihto
Optimaalisen tulostuslaadun saavuttamiseksi on suositeltavaa käyttää alkuperäisiä Canon-värikasetteja. Tarvikeluettelo
Jos ilmoitus tulee edelleen näkyviin, kun väriainekasetti on asennettu toistuvasti uudelleen, ota yhteyttä myynti- tai huoltoedustajaan. Jos ongelma ei poistu

Muuta autentikoinnin salasana.

Salasana on vanhentunut.
Aseta uusi salasana.

Tarkista autentikoinnin asetukset.

Laitteeseen asetettu todennusmenetelmä ei vastaa RADIUS-palvelimeen asetettua menetelmää.
Tarkista RADIUS-palvelimeen asetettu todennusmenetelmä ja aseta se oikein.
IEEE 802.1X:n asetukset

Yhteyden muodostaminen ei onnistu.

Tapahtui virhe, joka estää laitetta muodostamasta suoraa yhteyttä.
Odota hetki ja yritä muodostaa yhteys uudelleen.
Jos yhteyttä ei voi vieläkään muodostaa, käynnistä laite uudelleen.
Aseta yhteyden IP-osoitteeksi jokin muu kuin "192.168.22.xx".
Laite on käynnistettävä uudelleen, jotta asetukset otetaan käyttöön.
Kirjaudu etäkäyttöliittymään järjestelmänvalvojan tilassa [Asetukset/Tallennus] [Verkkoasetukset] [Suorayhteyden asetukset] [Muokkaa] kohdassa [Suorayhteyden IP-osoite], syötä IP-osoite [OK] käynnistä laite uudelleen
Valitse käyttöpaneelin [Koti]-näytöstä [Valikko] ja määritä sitten asetukset valitsemalla [Yleisasetukset]. [Suorayhteyden asetukset]
Onko aliverkon peite määritetty oikein?
Tarkista IPv4-aliverkon peitteen asetukset. Muuta asetuksia, jos niitä ei ole määritetty oikein. Kysy lisätietoja verkonvalvojalta.
Laitteeseen asetetun IP-osoitteen näyttäminen
IPv4-osoitteiden asettaminen

Ei voitu yhdistää. Tarkista salaus- avainasetukset.

Langattoman lähiverkon reitittimen( tukiasema) verkkoavainta (salausavain) ei ole määritetty oikein, mikä estää yhteyden.
Nollaa verkkoavain.
Tarkista langattoman lähiverkon reitittimen verkkoavain ja määritä asetukset oikein laitteessa. Yhdistäminen langattomaan lähiverkkoon

Yhdist. ei onnistu. Tukiaseman yhteyks. yläraja saavutettu

Langattoman lähiverkon reitittimeen (tukiasema) yhdistettävien laitteiden enimmäismäärä on saavutettu, mikä estää yhteyden muodostamisen.
Vähennä reitittimeen yhdistettyjen laitteiden (asiakkaat) määrää.
Katso yhteyksien enimmäismäärä reitittimen käyttöoppaasta tai ota yhteyttä valmistajaan.

Yhdistäminen ei onnistu langattomalla lähiverkolla.

Tapahtui virhe, joka estää laitetta muodostamasta yhteyttä langattomaan lähiverkkoon.
Käynnistä laite uudelleen ja määritä langaton lähiverkkoyhteys uudelleen.
Yhdistäminen langattomaan lähiverkkoon
Onko laite ja langattoman lähiverkon reititin (tukiasema) sijoitettu asianmukaisesti?
Laite ja langattoman lähiverkon reititin tulee asentaa paikkaan, jossa laitteiden välissä ei ole seiniä tai muita esteitä, ja enintään 50 m:n etäisyydelle toisistaan.
Älä asenna lähelle mikroaaltouunia, digitaalista langatonta puhelinta tai muuta radioaaltoja tuottavaa laitetta.
Tarkista langattoman lähiverkon reitittimen suojausasetukset.
Katso lisätietoja reitittimen käyttöoppaasta tai ota yhteyttä valmistajaan.

Yhdistäminen ei onnistu WPS-menetelmällä.

Tapahtui virhe, joka estää laitetta muodostamasta WPS-yhteyttä.
Odota hetki ja määritä asetukset uudelleen.
Jos WPS-yhteyttä ei voi vieläkään muodostaa, tarkista, tukeeko langattoman lähiverkon reititin (tukiasema) WPS-ominaisuutta.
Jos se tukee WPS-ominaisuutta
Tarkista, että laite ja langattoman lähiverkon reititin on sijoitettu asianmukaisesti.
Laite ja langattoman lähiverkon reititin tulee asentaa paikkaan, jossa laitteiden välissä ei ole seiniä tai muita esteitä, ja enintään 50 m:n etäisyydelle toisistaan.
Älä asenna lähelle mikroaaltouunia, digitaalista langatonta puhelinta tai muuta radioaaltoja tuottavaa laitetta.
Jos se ei tue WPS-ominaisuutta
Muodosta yhteys käyttämällä eri yhteystyyppiä. Yhdistäminen langattomaan lähiverkkoon

Yhtään yhteyttä ei havaittu langatt. laitteista.

Tapahtui virhe, joka estää laitetta tunnistamasta mobiililaitteita.
Muodostettiinko yhteys tietyn ajan kuluessa?
Yhdistä mobiililaitteeseen viiden minuutin kuluessa siitä, kun SSID ja verkkoavain näytettiin.

Puhdistusta ei voitu suorittaa.

Puhdistusta ei voitu suorittaa juuttuneen paperin, väärän paperin lisäämisen tai muun ongelman takia.
Onko paperia lisätty?
Lisää paperia paperikasettiin, jos sitä ei ole lisätty.Paperin lisääminen paperikasettiin
Onko paperi juuttunut?
Jos on, poista juuttunut paperi. Paperitukokset

IEEE 802.1X -autentikointia ei voitu suorittaa. Autentikointipalvelimen varmennetta ei voi analysoida.

Todennuspalvelimen varmenne ei ehkä ole oikea, tai se saattaa olla muodossa, jota laite ei tue. Tarkista todennuspalvelimen varmenne ja muuta asetusta tarpeen mukaan.
Tarkista RADIUS-palvelimen varmenne ja muuta asetusta tarvittaessa.
IEEE 802.1X:n asetukset

IEEE 802.1X -autentikointia ei voitu suorittaa. Vaihda autentikoinnin salasana.

Salasana on vanhentunut.
Aseta uusi salasana.
IEEE 802.1X:n asetukset

IEEE 802.1X -autentikointia ei voitu suorittaa. Tarkista autentikointi- asetukset.

Laitteeseen asetettu todennusmenetelmä ei vastaa RADIUS-palvelimeen asetettua menetelmää.
Tarkista RADIUS-palvelimeen asetettu todennusmenetelmä ja aseta se oikein.
IEEE 802.1X:n asetukset

IEEE 802.1X -autentikointia ei voitu suorittaa. Aseta oikeat autentikointitiedot.

Todennusmenetelmää tai IEEE 802.1X -todennustietoja ei ole asetettu oikein.
Aseta todennusmenetelmä ja todennustiedot (avaimet ja varmenteet, salasana, CA-varmenne) oikein.
IEEE 802.1X:n asetukset
Avaimen ja varmenteen hallitseminen ja tarkistaminen

IEEE 802.1X -autentikointia ei voitu suorittaa. Aseta autentikoinnissa tarvittavat tiedot.

Todennusmenetelmää tai IEEE 802.1X -todennustietoja ei ole asetettu oikein.
Aseta todennusmenetelmä ja todennustiedot (avaimet ja varmenteet, salasana, CA-varmenne) oikein.
IEEE 802.1X:n asetukset
Avaimen ja varmenteen hallitseminen ja tarkistaminen

IEEE 802.1X -autentikointia ei voitu suorittaa. Ei vastausta vastaanottajalta.

Verkkoyhteydessä saattaa olla ongelma.
Tarkista verkon tilan ja asetukset.
Tarkista Ethernet-kaapelin ja kytkimen tila.
Tarkista langattoman lähiverkon reitittimen verkkoavain ja määritä asetukset oikein laitteessa.

IEEE 802.1X -autentikointia ei voitu suorittaa. Autentikointipalvelimen varmenne on vanhentunut.

RADIUS-palvelimesta lähetetty palvelinvarmenne on vanhentunut.
Tarkista RADIUS-palvelimen vanhenemispäivä.
IEEE 802.1X:n asetukset

IEEE 802.1X -autentikointia ei voitu suorittaa. Autentikointipalvelimen varmenne on väärä.

Laitteeseen ei ole rekisteröity todennuspalvelimen varmennetta tukevaa CA-varmennetta.
Tarkista todennuspalvelimen varmenteen tiedot ja rekisteröi tuettu CA-varmenne.
IEEE 802.1X:n asetukset
Avaimen ja varmenteen tai myöntävältä viranomaiselta hankitun CA-varmenteen rekisteröiminen

Avoim. järjest.tod. ei voitu suorittaa. Tark. salausavainas.

Laitteen ja langattoman lähiverkon reitittimen (tukiasema) WEP-todennusmenetelmät eivät vastaa toisiaan, tai reitittimen MAC-osoitesuodatus on asetettu estämään yhteys laitteeseen, mikä estää avoimen järjestelmän todennuksen.
Käytä manuaalista asennusmenetelmää WEP-todennusmenetelmän vaihtamiseksi [Jaettu avain] -menetelmäksi ja muodosta yhteys uudelleen.
Yhdistäminen langattomaan lähiverkkoon asettamalla tiedot (manuaalinen asennusmenetelmä)
Salli langattoman lähiverkon reitittimen MAC-osoitteen suodatusasetuksissa yhteys laitteeseen.
Tarkista laitteen MAC-osoite ja määritä reititin sallimaan yhteys tästä MAC-osoitteesta. Langattoman lähiverkon MAC-osoitteen ja yhteystietojen näyttäminen
Katso määritysmenetelmä reitittimen käyttöoppaasta tai ota yhteyttä valmistajaan.

Jaetun avaim.toden. ei voitu suorittaa. Tark. salausavainas.

Langattoman lähiverkon reitittimen (tukiasema) verkkoavainta (salausavain) ei ole määritetty oikein tai laitteen ja reitittimen WEP-todennusmenetelmät eivät vastaa toisiaan, mikä estää jaetun avaimen todennuksen.
Nollaa verkkoavain.
Tarkista langattoman lähiverkon reitittimen verkkoavain ja määritä asetukset oikein laitteessa. Yhdistäminen langattomaan lähiverkkoon
Asetta laitteen ja reitittimen WEP-todennusmenetelmä samaksi.
Laite on saatettu asettaa käyttämään jaetun avaimen todennusta, ja reititin on saatettu asettaa käyttämään avoimen järjestelmän todennusta. Muuta WEP-asetusta käytettävän todennusmenetelmän mukaan.
Jos käytetään avoimen järjestelmän todennusta
Muodosta yhteys langattomaan lähiverkkoon käyttämällä jompaakumpaa seuraavista tavoista:
Muodosta yhteys käyttämällä tukiaseman asennusmenetelmää. Yhdistäminen langattomaan lähiverkkoon reititintä hakemalla (tukiaseman asennusmenetelmä)
Käytä manuaalista asennusmenetelmää ja muodosta yhteys, kun WEP-todennusmenetelmäksi on asetettu [Avoin järjestelmä]. Yhdistäminen langattomaan lähiverkkoon asettamalla tiedot (manuaalinen asennusmenetelmä)
Jos käytetään jaetun avaimen todennusta
Vaihda langattoman lähiverkon reitittimessä WEP-todennusmenetelmäksi Jaettu avain ja muodosta yhteys uudelleen. Katso asennusmenetelmä reitittimen käyttöoppaasta tai ota yhteyttä valmistajaan.

Laite käynnistyy uudelleen ja muodostaa yhteyden tietokoneen kautta Easy Connection -toiminnolla. Onko OK?

Tapahtui virhe, joka estää laitetta muodostamasta yhteyttä tukiasematilassa. Vaihtoehtoisesti tapahtui virhe käynnistettäessä johdotonta määritystilaa.
Käynnistä laite uudelleen ja käynnistä johdoton määritystila uudelleen.
Järjestelmänvalvojan oikeudet tarvitaan.
Käyttöpaneelin [Koti]-näyttö [Valikko] [Yleisasetukset] [Verkko] [Helppo yhteys tietokoneen kautta] [Kyllä] käynnistä asetukset tietokoneessa

Suorayhteys lopetettu.

Yhteys mobiililaitteeseen katkaistiin.
Muodosta suora yhteys uudelleen.
Mobiililaitteen yhdistäminen suoraan laitteeseen (suorayhteys)

Easy Conn. tietok. kautta aikakatk. Laite käynn. uud.

30 minuuttia on kulunut johdottoman asennustilan käynnistämisestä ilman yhdistämistä tietokoneeseen.
Käynnistä laite uudelleen ja käynnistä johdoton määritystila uudelleen.
Järjestelmänvalvojan oikeudet tarvitaan.
Kosketuspaneelimalli
Käyttöpaneelin [Koti]-näyttö [Valikko] [Yleisasetukset] [Verkko] [Helppo yhteys tietokoneen kautta] [Kyllä] käynnistä asetukset tietokoneessa
5-rivinen LCD-malli
Käyttöpaneelin [Koti]-näyttö [Valikko]   [Yleisasetukset]   [Verkko]   [Helppo yhteys tietokoneen kautta]  aloita asetukset tietokoneessa

Salausavain ei ole asetettu oikein. Tark. salausavainas.

Langattoman lähiverkon reitittimen (tukiasema) verkkoavainta (salausavain) ei ole määritetty oikein laitteessa. Vaihtoehtoisesti laitteen WEP-todennusmenetelmä ei vastaa langattoman lähiverkon reitittimen menetelmää.
Nollaa verkkoavain.
Tarkista langattoman lähiverkon reitittimen verkkoavain ja määritä asetukset oikein laitteessa. Yhdistäminen langattomaan lähiverkkoon
Asetta laitteen ja reitittimen WEP-todennusmenetelmä samaksi.
Laite on saatettu asettaa käyttämään jaetun avaimen todennusta, ja reititin on saatettu asettaa käyttämään avoimen järjestelmän todennusta. Muuta WEP-asetusta käytettävän todennusmenetelmän mukaan.
Jos käytetään avoimen järjestelmän todennusta
Muodosta yhteys langattomaan lähiverkkoon käyttämällä jompaakumpaa seuraavista tavoista:
Muodosta yhteys käyttämällä tukiaseman asennusmenetelmää. Yhdistäminen langattomaan lähiverkkoon reititintä hakemalla (tukiaseman asennusmenetelmä)
Käytä manuaalista asennusmenetelmää ja muodosta yhteys, kun WEP-todennusmenetelmäksi on asetettu [Avoin järjestelmä]. Yhdistäminen langattomaan lähiverkkoon asettamalla tiedot (manuaalinen asennusmenetelmä)
Jos käytetään jaetun avaimen todennusta
Vaihda langattoman lähiverkon reitittimessä WEP-todennusmenetelmäksi Jaettu avain ja muodosta yhteys uudelleen. Katso asennusmenetelmä reitittimen käyttöoppaasta tai ota yhteyttä valmistajaan.

Kas. käyttöikä lop.

Väriainekasetin käyttöikä on lopussa.
Väriainekasetti kannattaa vaihtaa uuteen.
Vaihda väriainekasetti.Väriainekasetin vaihto

IEEE 802.1X -virhe. Aut.palvelimen varm. ei voi analysoida.

Todennuspalvelimen varmenne ei ehkä ole oikea, tai se saattaa olla muodossa, jota laite ei tue. Tarkista todennuspalvelimen varmenne ja muuta asetusta tarpeen mukaan.
Tarkista RADIUS-palvelimen varmenne ja muuta asetusta tarvittaessa.
IEEE 802.1X:n asetukset

IEEE 802.1X -virhe Aut.palvelimen varm. on vanhentunut

RADIUS-palvelimesta lähetetty palvelinvarmenne on vanhentunut.
Tarkista RADIUS-palvelimen vanhenemispäivä.
IEEE 802.1X:n asetukset

IEEE 802.1X -virhe Aut.palvelimen varm. on väärä.

Laitteeseen ei ole rekisteröity todennuspalvelimen varmennetta tukevaa CA-varmennetta.
Tarkista todennuspalvelimen varmenteen tiedot ja rekisteröi tuettu CA-varmenne.
IEEE 802.1X:n asetukset
Avaimen ja varmenteen tai myöntävältä viranomaiselta hankitun CA-varmenteen rekisteröiminen

IEEE 802.1X -virhe. Vaihda autentik. salasana.

Salasana on vanhentunut.
Aseta uusi salasana.
IEEE 802.1X:n asetukset

IEEE 802.1X -virhe. Tarkista autentik.setukset.

Laitteeseen asetettu todennusmenetelmä ei vastaa RADIUS-palvelimeen asetettua menetelmää.
Tarkista RADIUS-palvelimeen asetettu todennusmenetelmä ja aseta se oikein.
IEEE 802.1X:n asetukset

IEEE 802.1X -virhe. Aseta oikeat autentikointitiedot.

Todennusmenetelmää tai IEEE 802.1X -todennustietoja ei ole asetettu oikein.
Aseta todennusmenetelmä ja todennustiedot (avaimet ja varmenteet, salasana, CA-varmenne) oikein.
IEEE 802.1X:n asetukset
Avaimen ja varmenteen hallitseminen ja tarkistaminen

IEEE 802.1X -virhe. Aseta autentikoinn. tarvittavat tiedot.

Todennusmenetelmää tai IEEE 802.1X -todennustietoja ei ole asetettu oikein.
Aseta todennusmenetelmä ja todennustiedot (avaimet ja varmenteet, salasana, CA-varmenne) oikein.
IEEE 802.1X:n asetukset
Avaimen ja varmenteen hallitseminen ja tarkistaminen

IEEE 802.1X -virhe. Ei vastausta vastaanottajalta.

Verkkoyhteydessä saattaa olla ongelma.
Tarkista verkon tilan ja asetukset.
Tarkista Ethernet-kaapelin ja kytkimen tila.
Tarkista langattoman lähiverkon reitittimen verkkoavain ja määritä asetukset oikein laitteessa.

Merkkejä on annettu virheellinen määrä tai on käytetty virheell. merkkejä.

Langattoman lähiverkon reitittimen( tukiasema) verkkoavainta ole määritetty oikein laitteessa.
Nollaa verkkoavain.
Tarkista langattoman lähiverkon reitittimen verkkoavain ja määritä asetukset oikein laitteessa. Yhdistäminen langattomaan lähiverkkoon

Matala kasetin taso

Pian on aika vaihtaa väriainekasetti.
Valmistele uusi väriainekasetti ja korvaa vanha tarpeen mukaan.
Väriainekasetti kannattaa vaihtaa, kun tulostetaan suuria tulostustöitä. Väriainekasetin vaihto
Voit jatkaa tulostusta painamalla [Jatka tulostusta].
Kun faksataan tai tulostetaan automaattinen raportti
Seuraavissa tapauksissa data saatetaan tallentaa laitteen muistiin ilman tulostamista, jotta ei tulosteta vaikeasti luettavaa tekstiä tai huonosti näkyviä kuvia:
Kun vastaanotetaan faksia
Kun liikennöintitulosraportit on asetettu tulostettaviksi automaattisesti
Voit jatkaa tulostusta ottamalla käyttöön asetuksen [Jatka tulostusta kun kasetin väri on vähissä].
Kirjaudu etäkäyttöliittymään [Asetukset/Tallennus] [Vastaanotto-/välitysasetukset] tai [Vastanottoasetukset] [Yleiset asetukset] [Muokkaa] kohdassa [Yleiset asetukset] valitse [Jatka tulostusta kun kasetin väri on vähissä] -valintaruutu [OK]
Valitse käyttöpaneelin [Koti]-näytöstä [Valikko] ja määritä sitten asetukset valitsemalla [Toimintoasetukset]. [Kas. valm.ilm. näytön ajoitus Ilmoita]
* Kun tämä asetus on käytössä, tulostusjälki voi olla vaaleaa tai haalistunutta.
Voit määrittää manuaalisesti, milloin tämä ilmoitus näytetään (kun väriaine on vähissä). [Kas. valm.ilm. näytön ajoitus Ilmoita]

Muisti täynnä (Ohita)

Muisti on täynnä dataa, jota ei ole tulostettu virheen takia.
Peruuta virheen sisältävän datan tulostus tai paina [Tilavalvonta]-näytössä [Ohita virhe].
Tulostuksen peruuttaminen käyttöpaneelista
Tulostustyön tilan ja lokin tarkasteleminen

Muisti on täynnä.

Faksausta ei voi suorittaa, koska vapaata muistia ei ole riittävästi. Jos on tulostusta tai lähettämistä odottavaa dataa, odota käsittelyn päättymistä.
Tarkista vastaanotetut faksit, jotka on tallennettu muistiin.
Tulosta tai välitä ne edelleen tarpeen mukaan ja poista tarpeettomat faksit. Muistiin tallennettujen faksien katseleminen ja tulostaminen
Jaa fakseja lähetettäessä alkuperäinen osiin tai pienennä tarkkuutta.
Jos lähetetään monisivuista alkuperäistä, jaa alkuperäinen osiin ja lähetä se.
Pienennä asetettua tarkkuutta, kun skannataan alkuperäistä.

Vastaanottaja ei vastaa.

Ethernet-kaapelia ei ehkä ole kytketty, tai kytkimessä saattaa olla ongelma.
Tarkista Ethernet-kaapelin ja kytkimen tila.

Ei vastausta isäntäkoneesta.

Laitetta ei ole yhdistetty verkkoon oikein.
Tarkista laitteen ja verkon asetukset ja yhdistä uudelleen.
Jos yhdistetty langattoman lähiverkon kautta
Määritä asetukset oikein verkkoympäristön mukaan. Yhdistäminen langattomaan lähiverkkoon
Jos yhdistetty kiinteän lähiverkon kautta
Tarkista, että Ethernet-kaapeli on kytketty oikein. Yhdistäminen langalliseen LAN-verkkoon

Paperi juuttunut.

Laitteeseen juuttuu paperia tulostuksen aikana.
Poista juuttunut paperi ja, jos tulostusta ei jatketa automaattisesti, yritä tulostaa uudelleen.
Paperitukokset

Valmistele kasetti.

Pian on aika vaihtaa väriainekasetti.
Valmistele uusi väriainekasetti ja korvaa vanha tarpeen mukaan.
Väriainekasetti kannattaa vaihtaa, kun tulostetaan suuria töitä. Väriainekasetin vaihto
Voit jatkaa tulostusta noudattamalla alla olevia ohjeita.
Kun faksataan tai tulostetaan automaattinen raportti
Seuraavissa tapauksissa data saatetaan tallentaa laitteen muistiin ilman tulostamista, jotta ei tulosteta vaikeasti luettavaa tekstiä tai huonosti näkyviä kuvia:
Kun vastaanotetaan faksia
Kun liikennöintitulosraportit on asetettu tulostettaviksi automaattisesti
Voit jatkaa tulostusta ottamalla käyttöön asetuksen [Jatka tulostusta kun kasetin väri on vähissä].
Kirjaudu etäkäyttöliittymään [Asetukset/Tallennus] [Vastaanotto-/välitysasetukset] tai [Vastanottoasetukset] [Yleiset asetukset] [Muokkaa] kohdassa [Yleiset asetukset] valitse [Jatka tulostusta kun kasetin väri on vähissä] -valintaruutu [OK]
Valitse käyttöpaneelin [Koti]-näytöstä [Valikko] ja määritä sitten asetukset valitsemalla [Toimintoasetukset]. [Kas. valm.ilm. näytön ajoitus Ilmoita]
* Kun tämä asetus on käytössä, tulostusjälki voi olla vaaleaa tai haalistunutta.
Voit määrittää manuaalisesti, milloin tämä ilmoitus näytetään (kun väriaine on vähissä). [Kas. valm.ilm. näytön ajoitus Ilmoita]

Aseta oikea autentikointitieto.

Todennusmenetelmää tai IEEE 802.1X -todennustietoja ei ole asetettu oikein.
Aseta todennusmenetelmä ja todennustiedot (avaimet ja varmenteet, salasana, CA-varmenne) oikein.
IEEE 802.1X:n asetukset
Avaimen ja varmenteen hallitseminen ja tarkistaminen

Aseta tarvittava tieto autentikointia varten.

Todennusmenetelmää tai IEEE 802.1X -todennustietoja ei ole asetettu oikein.
Aseta todennusmenetelmä ja todennustiedot (avaimet ja varmenteet, salasana, CA-varmenne) oikein.
IEEE 802.1X:n asetukset
Avaimen ja varmenteen hallitseminen ja tarkistaminen

Koko/aset. eivät täsm.

Laitteeseen lisätyn paperin koko ei vastaa käyttöpaneelissa tai tulostinajurissa asetettua kokoa.
Käytä lisätyn paperin kokoa paperikoon asetuksessa.
Jos käytetään lisättyä paperia
Vaihda käyttöpaneelin paperikokoasetus samaksi lisätyn paperin koon kanssa.
Paperikasetin paperin koon ja tyypin asettaminen
Jos tulostat tietokoneelta, vaihda tulostinajurin paperikokoasetus samaksi lisätyn paperin koon kanssa. Tulostaminen tietokoneesta
Jos paperia lisätään uudelleen
Lisää käyttöpaneelissa tai tulostinajurissa määritetyn kokoista paperia. Paperin lisääminen
Tarkista, että paperinohjaimet eivät ole liian löysällä tai liian tiukalla.

Uusien vastaanottajien määritystä ja tallennusta on rajoitettu.

Vastaanottajat, jotka voidaan määrittää lähetystä varten, on rajoitettu osoitekirjaan rekisteröityihin vastaanottajiin.
Jos haluat peruuttaa rajoituksen, muuta [Rajoita uusia vastaanottajia] -asetusta.
Kirjaudu etäkäyttöliittymään järjestelmänvalvojan tilassa [Asetukset/Tallennus] [Lähetysasetukset] [Rajoita uusia vastaanottajia] [Muokkaa] tyhjennä [Rajoita uusia vastaanottajia] -valintaruutu [OK]
Valitse käyttöpaneelin [Koti]-näytöstä [Valikko] ja muuta sitten asetusta valitsemalla [Toimintoasetukset]. [Rajoita uusia vastaanottajia]

Autentikointipalve- limen varmenne on vanhentunut.

RADIUS-palvelimesta lähetetty palvelinvarmenne on vanhentunut.
Tarkista RADIUS-palvelimen vanhenemispäivä.
IEEE 802.1X:n asetukset

Autentikointipalve- limen varmenne on väärä.

Laitteeseen ei ole rekisteröity todennuspalvelimen varmennetta tukevaa CA-varmennetta.
Tarkista todennuspalvelimen varmenteen tiedot ja rekisteröi tuettu CA-varmenne.
IEEE 802.1X:n asetukset
Avaimen ja varmenteen tai myöntävältä viranomaiselta hankitun CA-varmenteen rekisteröiminen

Faksinumerossa on liikaa numeroita.

Faksia ei voi lähettää, koska määritetyssä faksinumerossa on liian monta numeromerkkiä.
Lähetä faksi määrittämällä faksinumero, joka ei ylitä numeromerkkien maksimimäärää.
Jos asetukset määritetään lähettämään faksi määritetyn numeron syöttämisen jälkeen ennen osoitekirjaan rekisteröidyn kohteen määrittämistä, faksin lähettämisen numeromerkkien maksimimäärä saattaa ylittyä. [Käytä osoitekirjaa luurilla]

Muisti on täynnä. Skannaus peruute- taan. Tulosta?

Alkuperäistä ei voi lukea, koska vapaata muistia ei ole riittävästi. Vaihtoehtoisesti kaikkia sivuja ei voitu lukea lajiteltaessa ja kopioitaessa.
Jaa alkuperäinen osiin ennen kopioimista.
Tulosta luettuihin sivuihin asti tai peruuta työ ja jaa sitten alkuperäinen osiin ennen kopioimista.
Kokeile määrittää asetus seuraavasti.
Kosketuspaneelimalli
Käyttöpaneelin [Koti]-näyttö [Kopiointi] [Alkuperäisen tyyppi] [Teksti/Valokuva (Suuri nopeus)].
5-rivinen LCD-malli
Käyttöpaneelin [Koti]-näyttö [Kopiointi]   [Alkuperäisen tyyppi]    [Teksti/Valokuva (Suuri nopeus)].

Käytä etäkäyttö- liittymää ja aseta tarpeell. aut.tieto.

Todennusmenetelmää tai IEEE 802.1X -todennustietoja ei ole asetettu oikein.
Tarkista IEEE 802.1X -asetus ja aseta se oikein.
Tarkista seuraavat asiat ja muuta asetusta tarpeen mukaan. IEEE 802.1X:n asetukset
Kirjautumisnimi on määritetty oikein.
Vähintään yksi seuraavista valintaruuduista on valittu: [Käytä TLS:ää], [Käytä TTLS:ää] ja [Käytä PEAP:ää].
TLS:ää käytettäessä avain ja varmenne on rekisteröity.
TTLS:ää tai PEAP:tä käytettäessä käyttäjänimi ja salasana on asetettu oikein.
975E-0E8