Toonerikasseti asendamine

Asendage toonerikassett selleks ettenähtud ajal vastavalt kuvatud sõnumitele ja prindikvaliteedi muutustele.
Enne toonerikasseti asendamist lugege ettevaatusabinõusid teemas Olulised ohutusnõuded. Seadme juhendid
Ärge puudutage seadme sees asuvaid kontakte (). See võib põhjustada tõrke.
Veenduge, et hoiate toonerikassetti selle käepidemest.
Ärge kriimustage seadme sees oleva trumli pinda () ja vältige selle kokkupuudet valgusega. Ärge puudutage elektrikontakte () ega toonerikasseti mälu ().

Millal tuleb toonerikassett asendada?

Kui sõnum ilmub juhtpaneeli ekraanile või rakenduse Remote UI (Kaugkasutajaliides) kuvale
Järgige ekraanil kuvatud sõnumit, et valmistada ette uus toonerikassett ja asendada vana. Prindikvaliteet võib halveneda, kui jätkate toonerikasseti kasutamist seda asendamata.
Täpsemat teavet sõnumi ja selle lahendamise kohta leiate järgmises teemas:
Kuvatakse teade
Kui prindikvaliteet halveneb
Kui väljaprintidel ilmneb mingeid järgmistest tunnustest, hakkab toonerikasseti kasutusiga lõppema. Toonerikassett on soovitatav asendada ka juhul, kui sõnumit ei ole ilmunud.
 
Ilmub triipe
 
Väljaprint on ebaühtlane
 
Tooneri määrdumisjäljed või plekid
 
Ilmnevad valged laigud
 
Osaliselt tuhmunud
 
Kogu taust on tumenenud

Enne toonerikasseti asendamist

Enne toonerikasseti asendamist teostage järgmine protseduur. Sõnum võib ekraanilt kaduda ja prindikvaliteet võib paraneda.
1
Tõstke juhtpaneel üles.
Enne juhtpaneeli tõstmist kontrollige järgmist.
Söötur või dokumendiklaasi kaas on täielikult suletud.
Dokumendiklaasile ei ole asetatud pakse originaale (nt raamat).
  * Juhtpaneeli liigse jõuga tõstmine võib põhjustada tõrke.
2
Sulgege paberipeataja ja seejärel avage tooneri kate.
3
Eemaldage toonerikassett.
Tõmmake see aeglaselt pesaga sama nurga all välja.
4
Raputage toonerikassetti viis või kuus korda, et tooner jaotuks kassetis ühtlaselt.
Olge ettevaatlik, et te ei puudutaks toonerikasseti all oleva trumli pinda.
5
Paigaldage toonerikassett.
Toonerikasseti alumine külg on kaitsmata. Olge ettevaatlik, et te ei puudutaks paigaldades toonerikasseti alumise küljega pesa raami ega muid osi.
6
Sulgege tooneri kate.
7
Laske juhtpaneel alla.

Toonerikasseti asendamine

1
Tõstke juhtpaneel üles.
Enne juhtpaneeli tõstmist kontrollige järgmist.
Söötur või dokumendiklaasi kaas on täielikult suletud.
Dokumendiklaasile ei ole asetatud pakse originaale (nt raamat).
  * Juhtpaneeli liigse jõuga tõstmine võib põhjustada tõrke.
2
Sulgege paberipeataja ja seejärel avage tooneri kate.
3
Eemaldage toonerikassett.
Tõmmake see aeglaselt pesaga sama nurga all välja.
4
Eemaldage toonerikassett tasasel alusel pakendist.
5
Raputage toonerikassetti viis või kuus korda, et tooner jaotuks kassetis ühtlaselt.
6
Eemaldage kaitsekate toonerikassetilt.
Olge ettevaatlik, et te ei puudutaks toonerikasseti all oleva trumli pinda.
7
Paigaldage toonerikassett.
Toonerikasseti alumine külg on kaitsmata. Olge ettevaatlik, et te ei puudutaks paigaldades toonerikasseti alumise küljega pesa raami ega muid osi.
8
Sulgege tooneri kate.
9
Laske juhtpaneel alla.
975F-09U