Kuvatakse teade

Kui juhtpaneelile ilmub sõnum, leidke see sõnum järgmises loendis ja vaadake, kuidas teha probleemi tõrkeotsingut.
Kui probleem ei kao ka pärast tõrkeotsingu meetodite proovimist, pöörduge oma edasimüüja või hooldusesindaja poole. Kui probleem ei kao

Ei saa analüüsida autentimisserveri sertifikaati.

Autentimisserveri sert ei pruugi olla õige või see on vormingus, mida seade ei toeta.
Kontrollige autentimisserveri serti ja muutke sätet vastavalt vajadusele.
IEEE 802.1X seadistamine

Sihtkoha tüüpi ei saa mis tahes rühma salvestatud sihtkoha puhul muuta.

Valitud sihtkoht on registreeritud rühmale ja seetõttu ei saa sihtkoha tüüpi muuta.
Kustutage sihtkoht rühmast, muutke sihtkoha tüüpi ja seejärel registreerige see rühmas uuesti.
1
Kustutage sihtkoht rühmast.
Rakenduse Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu kustutamine
Logige süsteemihaldurirežiimis rakendusse Remote UI (Kaugkasutajaliides) [Address Book] [Kiirvalik] või [Coded Dial] valige rühm, kus see sihtkoht on registreeritud [Edit] valige sihtkoht [Delete] [OK]
Juhtpaneeli kaudu kustutamine
[Avaleht] kuva juhtpaneelil [Aadressirmt] [Andmed/muuda]  valige rühm, kus see sihtkoht on registreeritud  [Muuda]  [Sihtkohtade arv:]  valige sihtkoht [Eemalda] [Jah] [Rakenda] [Rakenda]
2
3

Pääsupunkti ei leita.

Tekkis viga, mis takistas seadmel juhtmeta LAN-i marsruuterit (pääsupunkt) tuvastada.
Kas ühenduse tüüp on õigesti konfigureeritud?
Valige ühenduse tüüp (WPS) vastavalt juhtmeta LAN-i marsruuteri toetatud meetodile. Ühendamine traadita kohtvõrguga marsruuteri nuppu vajutades (nupuvajutusrežiim)
Kas lõite ühenduse ettenähtud aja jooksul?
Kui loote ühenduse juhtmeta LAN-i marsruuteril nuppu vajutades, määrake ühenduse tüüp seadme juhtpaneelil ja seejärel vajutage ühe või kahe minuti jooksul juhtmeta LAN-i marsruuteri nuppu. Ühendamine traadita kohtvõrguga marsruuteri nuppu vajutades (nupuvajutusrežiim)
Kas SSID ja võrguvõti on õigesti konfigureeritud?
Kui sisestate käsitsi juhtmeta LAN-i marsruuteri teabe, kontrollige juhtmeta LAN-i marsruuteri SSID-d ja võrguvõtit ning konfigureerige sätted seadmel õigesti. Ühenduse loomine traadita kohtvõrguga üksikasjade seadistamise teel (käsitsi seadistusmeetod)
Kas seade ja juhtmeta LAN-i marsruuter asuvad nõuetekohases kohas?
Seade ja juhtmeta LAN-i marsruuter peaksid olema paigaldatud nii, et seadmete vahel ei oleks seinu ega muid takistusi ja need asuksid kuni 50 m kaugusel.
Ärge paigaldage neid mikrolaineahju, juhtmeta digitelefoni ega muu seadme lähedale, mis tekitab raadiolaineid.
Kontrollige juhtmeta LAN-i marsruuteri turbesätteid.
Täpsemat teavet leiate juhtmeta LAN-i marsruuteri juhendist või küsige tootjalt.

Ei saa printida. Kasutusel võib olla mitte-Canoni või võltsitud kassett. Sulgemine: vajutage OK

Printida ei saa, sest kasutatakse toonerikassetti, mille prindikvaliteeti ei saa tagada.
Asendage see uue toonerikassetiga.
Toonerikasseti asendamine
Optimaalse prindikvaliteedi tagamiseks on soovitatav kasutada Canoni originaaltoonerikassette. Tarvikute loend

Ei saa vastuvõetud andmeid printida.

Vastuvõetud andmeid ei saa mingil põhjusel printida.
Kas põhjus ja lahendus on juhtpaneelil kuvatud?
Sellisel juhul järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Kas seadme esi-, taga- või sööturi kaas on avatud?
Sulgege kaaned, kui need on avatud.
Kas paber on seadmesse pandud?
Pange paber seadmesse, kui seda ei ole pandud. Paberi sissepanek
Kas paber on kinni jäänud?
Sellisel juhul eemaldage kinni jäänud paber. Paberiummistused
Kas toonerikasseti kasutusiga on lõppenud?
Vaadake toonerikassetti allesjäänud tooneri kogust ja vajaduse korral asendage toonerikassett.
Järelejäänud kulutarvikute hulga kontrollimine
Toonerikasseti asendamine

Faksi ei saa vastu võtta. Kontrollige, kas saatja saatis faksi õigesti.

Faksi käsitsi vastu võttes ei tehtud toiminguid ettenähtud aja jooksul ja seadme aeg lõppes.
Kui kuulete faksi vastuvõtmise ajal helisignaali, vajutage 35 sekundi jooksul [Vastuvõtu käivitus].
[Avamenüü] kuva juhtpaneelil [Faks] [Vastuvõtu käivitus]

Ei saa saata, sest valitud on üle ühe sihtkoha.

Fakside saatmine mitmesse sihtkohta on piiratud.
Piirangu tühistamiseks muutke [Restrict Sequential Broadcast] sätet.
Logige süsteemihaldurirežiimis sisse rakendusse Remote UI (Kaugkasutajaliides) [Settings/Registration] [TX Settings] [Fax TX Settings] [Edit] valikus [Restrict Sequential Broadcast], valige [Off] [OK]
Valige juhtpaneelil [Menüü] kuval [Avamenüü], seejärel valige sätete muutmiseks [Funktsiooniseaded]. [Järjestiklevituse piirang]

Rühma ei saa määrata.

Kui vajutate [Haakumine] faksi saatmise ajal, ei saa sihtkohtade rühma määrata.
Määrake sihtkoht, ilma et vajutaksite [Haakumine].
Mitut sihtkohta või sihtkohtade rühma ei saa määrata, kui telefonitoru on hargilt maas.Pange telefonitoru tagasi ja määrake seejärel sihtkoht.

Kasseti sidetõrge Ei saa printida. Kasutusel võib olla mitte-Canoni või võltsitud kassett. Sulgemine: vajutage OK

Printida ei saa, sest toonerikassett on valesti paigaldatud või kahjustatud või kasutatakse toonerikassetti, mille prindikvaliteeti ei saa tagada.
Paigaldage toonerikassett uuesti või asendage uuega.
Toonerikasseti asendamine
Optimaalse prindikvaliteedi tagamiseks on soovitatav kasutada Canoni originaaltoonerikassette. Tarvikute loend
Kui sõnum ilmub siiski ka pärast toonerikassettide korduvalt uuesti paigaldamist, pöörduge oma edasimüüja või hooldusesindaja poole. Kui probleem ei kao

Kasseti sidetõrge Mitte-Canoni kass. kasut. põhj. probl. korral gar. ei kehti. Sulgem.: vaj. nuppu OK

Printida ei saa, sest toonerikassett on valesti paigaldatud või kahjustatud või kasutatakse muud kui Canoni toonerikassetti, mis põhjustab andmeside vea.
Paigaldage toonerikassett uuesti.
Toonerikasseti asendamine
Optimaalse prindikvaliteedi tagamiseks on soovitatav kasutada Canoni originaaltoonerikassette. Tarvikute loend
Kui sõnum ilmub siiski ka pärast toonerikassettide korduvalt uuesti paigaldamist, pöörduge oma edasimüüja või hooldusesindaja poole. Kui probleem ei kao

Muutke autentimisparooli.

Parool on aegunud.
Seadistage uus parool.

Kontrollige autentimise seadeid.

Seadmes seadistatud autentimismeetod ei vasta RADIUS-serveris seadistatud autentimismeetodile.
Kontrollige RADIUS-serveril seadistatud autentimismeetodit ja seadistage see õigesti.
IEEE 802.1X seadistamine

Ühendust ei saanud luua.

Tekkis viga, mis takistab seadmel otseühenduse loomist.
Oodake pisut ja proovige seejärel uuesti ühendust luua.
Kui te siiski ei saa ühendust luua, käivitage seade uuesti.
Seadistage ühendamiseks muu IP-aadress kui „192.168.22.xx“.
Sätete rakendamiseks tuleb seade taaskäivitada.
Logige süsteemihaldurirežiimis rakendusse Remote UI (Kaugkasutajaliides) [Settings/Registration] [Network Settings] [Direct Connection Settings] [Edit] valikus [IP Address for Direct Connection], sisestage IP-aadress [OK] taaskäivitage seade
Valige juhtpaneelil [Menüü] kuval [Avamenüü], seejärel valige sätete määramiseks [Eelistused]. [Püsiühenduse seaded]
Kas alamvõrgumask on õigesti konfigureeritud?
Kontrollige IPv4 alamvõrgumaski sätteid. Muutke sätteid, kui need ei ole õigesti konfigureeritud. Täpsemat teavet küsige võrguhaldurilt.
Seadmele määratud IP-aadressi vaatamine
IPv4-aadressi määramine

Ei saanud ühendada. Kontrollige krüpt. võtme seadeid.

Juhtmeta LAN-i marsruuteri (pääsupunkt) võrguvõti (krüptovõti) ei ole õigesti konfigureeritud, mis takistab ühendamist.
Lähtestage võrguvõti.
Kontrollige juhtmeta LAN-i marsruuteri võrguvõtit ja konfigureerige seadmel õiged sätted. Ühenduse loomine traadita kohtvõrguga

Ei saanud ühendada. Pääsupunkti ühend. max arv on saavut.

Juhtmeta LAN-i marsruuteriga (pääsupunkt) ühendatavate seadmete maksimaalne arv on täis, mis takistab ühendamist.
Vähendage juhtmeta LAN-i marsruuteriga ühendatud seadmete (klientide) arvu.
Ühenduste maksimaalse arvu leiate juhtmeta LAN-i marsruuteri juhendist või küsige tootjalt.

Ei saa ühendust juhtmevaba LAN-i kasutades.

Tekkis viga, mis takistab seadmel juhtmeta LAN-iga ühenduse loomist.
Taaskäivitage seade ja konfigureerige juhtmeta LAN-ühendus uuesti.
Ühenduse loomine traadita kohtvõrguga
Kas seade ja juhtmeta LAN-i marsruuter (pääsupunkt) asuvad nõuetekohases kohas?
Seade ja juhtmeta LAN-i marsruuter peaksid olema paigaldatud nii, et seadmete vahel ei oleks seinu ega muid takistusi ja need asuksid kuni 50 m kaugusel.
Ärge paigaldage neid mikrolaineahju, juhtmeta digitelefoni ega muu seadme lähedale, mis tekitab raadiolaineid.
Kontrollige juhtmeta LAN-i marsruuteri turbesätteid.
Täpsemat teavet leiate juhtmeta LAN-i marsruuteri juhendist või küsige tootjalt.

Ei saa ühendust WPS-i kasutades.

Tekkis viga, mis takistab seadmel WPS-ühenduse loomist.
Oodake pisut ja konfigureerige sätted uuesti.
Kui te siiski ei saa WPS-ühendust luua, kontrollige, kas juhtmeta LAN-i marsruuter (pääsupunkt) toetab WPS-i.
Kui see toetab WPS-i
Kontrollige, kas seade ja juhtmeta LAN-i marsruuter asuvad nõuetekohases kohas.
Seade ja juhtmeta LAN-i marsruuter peaksid olema paigaldatud nii, et seadmete vahel ei oleks seinu ega muid takistusi ja need asuksid kuni 50 m kaugusel.
Ärge paigaldage neid mikrolaineahju, juhtmeta digitelefoni ega muu seadme lähedale, mis tekitab raadiolaineid.
Kui see ei toeta WPS-i
Kasutage ühendamiseks teist ühenduse tüüpi. Ühenduse loomine traadita kohtvõrguga

Juhtmevabade seadmete ühendusi ei õnnestunud tuvast.

Tekkis viga, mis takistab seadmel mobiilseadmete tuvastamist.
Kas lõite ühenduse ettenähtud aja jooksul?
Ühendage mobiilseade selle seadmega viie minuti jooksul pärast SSID ja võrguvõtme kuvamist.

Ei saanud puhastada.

Puhastamist ei saanud teha paberiummistuse, vale paberi laadimise või muu probleemi tõttu.
Kas paber on seadmesse pandud?
Laadige paber paberisahtlisse, kui seda seal ei ole.Paberi laadimine paberisahtlisse
Kas paber on kinni jäänud?
Sellisel juhul eemaldage kinni jäänud paber. Paberiummistused

IEEE 802.1X autentimine ei õnnestunud. Autentimise serveri sertifikaati ei saanud analüüsida.

Autentimisserveri sert ei pruugi olla õige või see on vormingus, mida seade ei toeta. Kontrollige autentimisserveri serti ja muutke sätet vastavalt vajadusele.
Kontrollige RADIUS-serveri serti ja muutke sätet vastavalt vajadusele.
IEEE 802.1X seadistamine

IEEE 802.1X autentimine ei õnnestunud. Muutke autentimise parooli.

Parool on aegunud.
Seadke uus parool.
IEEE 802.1X seadistamine

IEEE 802.1X autentimine ei õnnestunud. Kontrollige autentimise seadeid.

Seadmes seadistatud autentimismeetod ei vasta RADIUS-serveris seadistatud autentimismeetodile.
Kontrollige RADIUS-serveril seadistatud autentimismeetodit ja seadistage see õigesti.
IEEE 802.1X seadistamine

IEEE 802.1X autentimine ei õnnestunud. Seadistage õige autentimise teave.

Autentimismeetod või IEEE 802.1X autentimisteave ei ole õigesti seadistatud.
Seadistage autentimismeetod ja autentimisteave (võtmed, serdid, parool ja CA-sertifikaat) õigesti.
IEEE 802.1X seadistamine
Võtme ja sertifikaadi haldamine ja kontrollimine

IEEE 802.1X autentimine ei õnnestunud. Seadistage autentimiseks vajalik teave.

Autentimismeetod või IEEE 802.1X autentimisteave ei ole õigesti seadistatud.
Seadistage autentimismeetod ja autentimisteave (võtmed, serdid, parool ja CA-sertifikaat) õigesti.
IEEE 802.1X seadistamine
Võtme ja sertifikaadi haldamine ja kontrollimine

IEEE 802.1X autentimine ei õnnestunud. Sihtkoht ei vastanud.

Võrguühenduses võib esineda probleeme.
Kontrollige võrgu olekut ja sätteid.
Kontrollige Etherneti-kaablit ja lüliti olekut.
Kontrollige juhtmeta LAN-i marsruuteri võrguvõtit ja määrake seadmel õiged sätted.

IEEE 802.1X autentimine ei õnnestunud. Autentimise serveri sertifikaat on aegunud.

RADIUS-serverist saadetud serveri sertifikaat on aegunud.
Vaadake RADIUS-serveri aegumiskuupäeva.
IEEE 802.1X seadistamine

IEEE 802.1X autentimine ei õnnestunud. Autentimise serveri sertifikaat on vale.

Seadmel ei ole registreeritud CA-sertifikaati, mis toetab autentimisserveri serti.
Kontrollige autentimisserveri serdi teavet ja registreerige toetatud CA-sertifikaat.
IEEE 802.1X seadistamine
Väljastavalt asutuselt saadud võtme ja sertifikaadi või CA-sertifikaadi registreerimine

Avatud süst. aut. ei saanud teostada. Vt. kr. võtme sead.

Seadme ja juhtmeta LAN-i marsruuteri (pääsupunkt) WEP autentimismeetodid ei ole samad või on juhtmeta LAN-i marsruuteri MAC-aadressi filtreerimine seadistatud nii, et see takistaks seadmega ühendamist, takistades avatud süsteemi autentimist.
Kasutage WEP autentimismeetodi muutmiseks käsitsi seadistusmeetodit [Jagatud võti] ja looge ühendus uuesti.
Ühenduse loomine traadita kohtvõrguga üksikasjade seadistamise teel (käsitsi seadistusmeetod)
Lubage juhtmeta LAN-i marsruuteri MAC-aadressi filitreerimise sättes seadme ühendamine.
Kontrollige seadme MAC-aadressi ja konfigureerige juhtmeta LAN-i marsruuter nii, et see lubaks ühendust sellelt MAC-aadressilt. Traadita kohtvõrgu MAC-aadressi ja ühenduse teabe vaatamine
Lugege seadistusmeetodi kohta juhtmeta LAN-i marsruuteri juhendist või pöörduge tootja poole.

Jagatud võtmega aut. ei saanud teostada. Vt. kr. võtme sead.

Juhtmeta LAN-i marsruuteri (pääsupunkt) võrguvõti (krüptovõti) ei ole õigesti konfigureeritud või seadme ja juhtmeta LAN-i marsruuteri WEP autentimismeetodid ei ole samad, mis takistab jagatud võtme autentimist.
Lähtestage võrguvõti.
Kontrollige juhtmeta LAN-i marsruuteri võrguvõtit ja konfigureerige seadmel õiged sätted. Ühenduse loomine traadita kohtvõrguga
Määrake seadmel ja juhtmeta LAN-i marsruuteril sama WEP autentimismeetod.
Seadmel võib olla seadistatud jagatud võtme autentimine ja juhtmeta LAN-i marsruuteril avatud süsteemi autentimine. Muutke WEP sätet vastavalt kasutatavale autentimismeetodile.
Kui kasutate avatud süsteemi autentimist
Ühendage juhtmeta LAN-i marsruuteriga ühel järgmistest meetoditest.
Ühendage pääsupunkti seadistusmeetodil. Ühenduse loomine traadita kohtvõrguga marsruuteri otsimise teel (pääsupunkti seadistusmeetod)
Kasutades käsitsi seadistusmeetodit, ühendage nii, et WEP autentimismeetodi sätteks on [Avatud süsteem]. Ühenduse loomine traadita kohtvõrguga üksikasjade seadistamise teel (käsitsi seadistusmeetod)
Kui kasutate jagatud võtme autentimist
Muutke juhtmeta LAN-i marsruuteril WEP autentimismeetodiks „jagatud võti“ ja looge ühendus uuesti. Lugege seadistusmeetodi kohta juhtmeta LAN-i marsruuteri juhendist või pöörduge tootja poole.

Seade taaskäivitatakse ning luuakse Easy Connection arvutist. Kas see sobib?

Tekkis viga, mis takistab seadmel pääsupunkti režiimis ühenduse loomist. Teise võimalusena võis viga tekkida juhtmeta seadistusrežiimi käivitamisel.
Taaskäivitage seade ja käivitage juhtmeta seadistusrežiim uuesti.
Vaja on administraatori õigusi.
[Avamenüü] juhtpaneelil [Menüü] [Eelistused] [Võrk] [Lihtühendus arvuti kaudu] [Jah] käivitage sätted arvutis

Püsiühendus on katkestatud.

Ühendus mobiilseadmega lõpetati.
Looge uus otseühendus.
Mobiilsideseadme ühendamine otse selle seadmega (otseühendus)

Arvut hõlb. üh lõppes ajalõp. Seade taaskäiv.

Juhtmeta seadistusrežiimi algusest möödus 30 minutit ilma arvutiga ühendamata.
Taaskäivitage seade ja käivitage juhtmeta seadistusrežiim uuesti.
Vaja on administraatori õigusi.
Puutepaneeliga mudel
[Avamenüü] juhtpaneelil [Menüü] [Eelistused] [Võrk] [Lihtühendus arvuti kaudu] [Jah] käivitage sätted arvutis
5-realine LCD mudel
[Avamenüü] juhtpaneelil [Menüü]   [Eelistused]   [Võrk]   [Lihtühendus arvuti kaudu]  käivitage sätted arvutis

Krüpt. võti pole õigesti seadistatud. Kontr. krüpt. võtme seadeid.

Juhtmeta LAN-i marsruuteri (pääsupunkt) võrguvõti (krüptovõti) ei ole seadmel õigesti konfigureeritud. Teise võimalusena ei vasta seadme WEP autentimismeetod juhtmeta LAN-i marsruuteri autentimismeetodile.
Lähtestage võrguvõti.
Kontrollige juhtmeta LAN-i marsruuteri võrguvõtit ja konfigureerige seadmel õiged sätted. Ühenduse loomine traadita kohtvõrguga
Määrake seadmel ja juhtmeta LAN-i marsruuteril sama WEP autentimismeetod.
Seadmel võib olla seadistatud jagatud võtme autentimine ja juhtmeta LAN-i marsruuteril avatud süsteemi autentimine. Muutke WEP sätet vastavalt kasutatavale autentimismeetodile.
Kui kasutate avatud süsteemi autentimist
Ühendage juhtmeta LAN-i marsruuteriga ühel järgmistest meetoditest.
Ühendage pääsupunkti seadistusmeetodil. Ühenduse loomine traadita kohtvõrguga marsruuteri otsimise teel (pääsupunkti seadistusmeetod)
Kasutades käsitsi seadistusmeetodit, ühendage nii, et WEP autentimismeetodi sätteks on [Avatud süsteem]. Ühenduse loomine traadita kohtvõrguga üksikasjade seadistamise teel (käsitsi seadistusmeetod)
Kui kasutate jagatud võtme autentimist
Muutke juhtmeta LAN-i marsruuteril WEP autentimismeetodiks „jagatud võti“ ja looge ühendus uuesti. Lugege seadistusmeetodi kohta juhtmeta LAN-i marsruuteri juhendist või pöörduge tootja poole.

Kasseti eluea lõpp

Toonerikasseti kasutusiga on lõppenud.
Soovitatav on asendada see uue toonerikassetiga.
Asendage toonerikassett.Toonerikasseti asendamine

IEEE 802.1X tõrge. Sertifikaati ei saa analüüsida.

Autentimisserveri sert ei pruugi olla õige või see on vormingus, mida seade ei toeta. Kontrollige autentimisserveri serti ja muutke sätet vastavalt vajadusele.
Kontrollige RADIUS-serveri serti ja muutke sätet vastavalt vajadusele.
IEEE 802.1X seadistamine

IEEE 802.1X tõrge. Autentimise serveri sert. on aegunud.

RADIUS-serverist saadetud serveri sertifikaat on aegunud.
Vaadake RADIUS-serveri aegumiskuupäeva.
IEEE 802.1X seadistamine

IEEE 802.1X tõrge. Autentimise serveri sert. on vale.

Seadmel ei ole registreeritud CA-sertifikaati, mis toetab autentimisserveri serti.
Kontrollige autentimisserveri serdi teavet ja registreerige toetatud CA-sertifikaat.
IEEE 802.1X seadistamine
Väljastavalt asutuselt saadud võtme ja sertifikaadi või CA-sertifikaadi registreerimine

IEEE 802.1X tõrge. Muutke autenti- mise parooli.

Parool on aegunud.
Seadistage uus parool.
IEEE 802.1X seadistamine

IEEE 802.1X tõrge. Kontrollige autenti- mise seadeid.

Seadmes seadistatud autentimismeetod ei vasta RADIUS-serveris seadistatud autentimismeetodile.
Kontrollige RADIUS-serveril seadistatud autentimismeetodit ja seadistage see õigesti.
IEEE 802.1X seadistamine

IEEE 802.1X tõrge. Seadistage õige autentimise teave.

Autentimismeetod või IEEE 802.1X autentimisteave ei ole õigesti seadistatud.
Seadistage autentimismeetod ja autentimisteave (võtmed, serdid, parool ja CA-sertifikaat) õigesti.
IEEE 802.1X seadistamine
Võtme ja sertifikaadi haldamine ja kontrollimine

IEEE 802.1X tõrge. Sead. autentimiseks vajalik teave.

Autentimismeetod või IEEE 802.1X autentimisteave ei ole õigesti seadistatud.
Seadistage autentimismeetod ja autentimisteave (võtmed, serdid, parool ja CA-sertifikaat) õigesti.
IEEE 802.1X seadistamine
Võtme ja sertifikaadi haldamine ja kontrollimine

IEEE 802.1X tõrge. Sihtkoht ei vastanud.

Võrguühenduses võib esineda probleeme.
Kontrollige võrgu olekut ja sätteid.
Kontrollige Etherneti kaablit ja lüliti olekut.
Kontrollige juhtmeta LAN-i marsruuteri võrguvõtit ja määrake seadmel õiged sätted.

Sisestatud on vale märkide arv või kasutatakse sobimatuid märke.

Juhtmeta LAN-i marsruuteri (pääsupunkt) võrguvõti (krüptovõti) ei ole seadmel õigesti konfigureeritud.
Lähtestage võrguvõti.
Kontrollige juhtmeta LAN-i marsruuteri võrguvõtit ja konfigureerige seadmel õiged sätted. Ühenduse loomine traadita kohtvõrguga

Madal kasseti tase

Toonerikassett tuleb varsti uuega asendada.
Hankige uus toonerikassett ja asendage vana vastavalt vajadusele.
Suurte printimistööde korral on soovitatav toonerikassett uuega asendada.Toonerikasseti asendamine
Printimise jätkamiseks vajutage [Jätka printimist].
Kui saadate faksi või prindite automaatset aruannet
Järgmistel juhtudel võidakse andmed salvestada seadme mällu ilma printimata, et vältida raskesti loetava teksti või halvasti nähtavate kujutiste printimist.
Kui võtate faksi vastu
Kui andmeedastuse tulemuste aruannete printimine on määratud automaatseks
Printimise jätkamiseks lubage [Continue Printing When Amount in Cartridge Is Low].
Logige sisse rakendusse Remote UI (Kaugkasutajaliides) [Settings/Registration] [RX/Forwarding Settings] või [RX Settings] [Common Settings] [Edit] valikus [Common Settings] märkige märkeruut [Continue Printing When Amount in Cartridge Is Low] [OK]
Valige juhtpaneelil [Menüü] kuval [Avamenüü], seejärel valige sätete määramiseks [Funktsiooniseaded]. [Kasseti ettev. ajastuse kuvam. Märguanne]
* Kui see säte on lubatud, võib printimistulemus olla hele või tuhm.
Te saate käsitsi määrata,millal see sõnum kuvatakse (kui tooner hakkab lõppema). [Kasseti ettev. ajastuse kuvam. Märguanne]

Mälu täis (Jäta vah.)

Mälu on täis andmeid, mida ei saa vea tõttu printida.
Tühistage veaga andmete printimine või vajutage [Jäta vig.vhl] kuval [Olekumonitor].
Printimise tühistamine juhtpaneeli abil
Printimistöö oleku ja logi vaatamine

Mälu on täis.

Faksida ei saa, sest vaba mälumahtu ei ole piisavalt. Kui seadmes on printimist või saatmist ootavaid andmeid, siis oodake, kuni töötlemine on lõpetatud.
Kontrollige mällu salvestatud vastuvõetud fakse.
Printige või saatke need edasi vastavalt vajadusele ja kustutage tarbetud faksid. Mällu salvestatud fakside vaatamine ja printimine
Kui saadate fakse, jagage originaal osadeks või vähendage eraldusvõimet.
Kui saadate mitmest leheküljest koosnevat originaali, siis jagage originaal ja saatke osadena.
Muutke originaali skannides määratud eraldusvõime säte väiksemaks.

Sihtkoht ei vasta.

Etherneti kaabel ei ole võib-olla ühendatud või lülitiga on probleeme.
Kontrollige Etherneti kaabli ja lüliti olekut.

Host ei vasta.

Seade ei ole õigesti võrku ühendatud.
Kontrollige seadme ja võrgu sätteid ning ühendage uuesti.
Kui kasutate juhtmeta LAN-i ühendust
Konfigureerige sätted õigesti vastavalt oma võrgukeskkonnale. Ühenduse loomine traadita kohtvõrguga
Kui kasutate juhtmega LAN-i ühendust
Kontrollige,kas Etherneti kaabel on õigesti ühendatud. Ühenduse loomine traadiga kohtvõrguga

Paber ummistus.

Paber jäi printimise ajal seadmesse kinni.
Eemaldage kinni jäänud paber ja, kui printimine ei jätku automaatselt, proovige uuesti printida.
Paberiummistused

Pange kassett valmis.

Toonerikassett tuleb varsti uuega asendada.
Hankige uus toonerikassett ja asendage vana vastavalt vajadusele.
Suurte printimistööde korral on soovitatav toonerikassett uuega asendada.Toonerikasseti asendamine
Printimise jätkamiseks toimige järgmiselt.
Kui saadate faksi või prindite automaatset aruannet
Järgmistel juhtudel võidakse andmed salvestada seadme mällu ilma printimata, et vältida raskesti loetava teksti või halvasti nähtavate kujutiste printimist.
Kui võtate faksi vastu
Kui andmeedastuse tulemuste aruannete printimine on määratud automaatseks
Printimise jätkamiseks lubage [Continue Printing When Amount in Cartridge Is Low].
Logige sisse rakendusse Remote UI (Kaugkasutajaliides) [Settings/Registration] [RX/Forwarding Settings] või [RX Settings] [Common Settings] [Edit] valikus [Common Settings] märkige märkeruut [Continue Printing When Amount in Cartridge Is Low] [OK]
Valige juhtpaneelil [Menüü] kuval [Avamenüü], seejärel valige sätete määramiseks [Funktsiooniseaded]. [Kasseti ettev. ajastuse kuvam. Märguanne]
* Kui see säte on lubatud, võib printimistulemus olla hele või tuhm.
Te saate käsitsi määrata,millal see sõnum kuvatakse (kui tooner hakkab lõppema). [Kasseti ettev. ajastuse kuvam. Märguanne]

Määrake õige autentimisinfo.

Autentimismeetod või IEEE 802.1X autentimisteave ei ole õigesti seadistatud.
Seadistage autentimismeetod ja autentimisteave (võtmed, serdid, parool ja CA-sertifikaat) õigesti.
IEEE 802.1X seadistamine
Võtme ja sertifikaadi haldamine ja kontrollimine

Määrake autentimiseks vajalik info.

Autentimismeetod või IEEE 802.1X autentimisteave ei ole õigesti seadistatud.
Seadistage autentimismeetod ja autentimisteave (võtmed, serdid, parool ja CA-sertifikaat) õigesti.
IEEE 802.1X seadistamine
Võtme ja sertifikaadi haldamine ja kontrollimine

Suurus/seaded ei ühti

Seadmesse laaditud paberi formaat ei vasta juhtpaneeli või printeridraiveriga määratud formaadile.
Määrake paberiformaadi sättes seadmesse laaditud paberile vastav formaat.
Kui kasutate laaditud paberit
Muutke paberiformaadi sätet juhtpaneelil, et see vastaks laaditud paberi formaadile.
Paberisahtlile paberi formaadi ja tüübi seadistamine
Arvutist printimise korral muutke paberiformaadi sätet printeridraiveris, et see vastaks laaditud paberi formaadile. Arvutist printimine
Kui laadite paberit uuesti
Laadige seadmesse paber, mille formaat vastab juhtpaneeli või printeridraiveri sättele.Paberi sissepanek
Kontrollige, et paberijuhikud ei oleks liiga lõdvalt ega pingul.

Uute sihtkohtade määramine ja salvestamine on piiratud.

Saatmiseks määratavad sihtkohad on piiratud aadressiraamatusse registreeritud sihtkohtadega.
Piirangu tühistamiseks muutke [Restrict New Destinations] sätet.
Logige süsteemihaldurirežiimis rakendusse Remote UI (Kaugkasutajaliides) [Settings/Registration] [TX Settings] [Restrict New Destinations] [Edit] tühjendage märkeruut [Restrict New Destinations] [OK]
Valige juhtpaneelil [Menüü] kuval [Avamenüü], seejärel valige sätete muutmiseks [Funktsiooniseaded]. [Uute sihtkohtade piirang]

Autentimisserveri sertifikaat on aegunud.

RADIUS-serverist saadetud serveri sertifikaat on aegunud.
Vaadake RADIUS-serveri aegumiskuupäeva.
IEEE 802.1X seadistamine

Autentimisserveri sertifikaat on vale.

Seadmel ei ole registreeritud CA-sertifikaati, mis toetab autentimisserveri serti.
Kontrollige autentimisserveri serdi teavet ja registreerige toetatud CA-sertifikaat.
IEEE 802.1X seadistamine
Väljastavalt asutuselt saadud võtme ja sertifikaadi või CA-sertifikaadi registreerimine

Faksinumbril on liiga palju numbreid.

Faksi ei saa saata, sest määratud faksinumbril on liiga palju numbrikohti.
Faksi saatmiseks määrake faksinumber, mis ei ületa maksimaalset numbrikohtade arvu.
Faksi saatmise maksimaalset numbrikohtade arvu saab ületada, kui seadmel on sätetega määratud faksi saatmine pärast ettenähtud numbri sisestamist enne aadressiraamatus registreeritud sihtkoha määramist. [Aadressraamatu kasutus liinil]

Mälu on täis. Skan. tühistatakse. Kas printida?

Originaali ei saa lugeda, sest vaba mälumahtu ei ole piisavalt. Teise võimalusena ei saanud sortides ja kopeerides kõiki lehekülgi lugeda.
Jagage originaal osadeks enne kopeerimist.
Printige kuni loetud lehekülgedeni või tühistage printimistöö ning seejärel jagage originaal osadeks enne kopeerimist.
Proovige määrata säte järgmiselt.
Puutepaneeliga mudel
[Avamenüü] kuva juhtpaneelil [Paljund.] [Originaali tüüp]  [Tekst/foto (suur kiirus)].
5-realine LCD mudel
[Avamenüü] kuva juhtpaneelil [Paljundamine] [Originaali tüüp]  [Tekst/foto (suur kiirus)].

Kasutage autentimise info määramiseks kaug-kasut. liidest.

Autentimismeetod või IEEE 802.1X autentimisteave ei ole õigesti seadistatud.
Kontrollige IEEE 802.1X sätet ja määrake õige säte.
Kontrollige järgmist ja muutke sätet vastavalt vajadusele. IEEE 802.1X seadistamine
Sisselogimisnimi määrati õigesti.
Vähemalt üks järgmistest märkeruutudest on märgitud: [Use TLS], [Use TTLS] ja [Use PEAP].
TLS-protokolli kasutamisel on võti ja sertifikaat registreeritud.
TTLS- või PEAP-protokolli kasutamisel on kasutajanimi ja parool õigesti määratud.
975F-0E8