[Funktsiooniseaded]

Määrake printimise, skannimise, faksimise ja kopeerimise sätted.
* Punases paksus kirjas väärtused viitavad iga üksuse vaikesätetele.

[Tavaline]

[Menüü] [Funktsiooniseaded]
Määrake funktsiooni sätted, nagu paberiallikas, printimine ja skannimine.
[Tavaline]

[Paljundamine]

[Menüü] [Funktsiooniseaded]
Määrake kopeerimise sätted.
[Paljundamine]

[Printer]

[Menüü] [Funktsiooniseaded]
Määrake printeri sätted.
[Printer]

[Saatmine]

[Menüü] [Funktsiooniseaded]
Määrake fakside saatmise ja skannitud andmete sätted.
[Saatmine]

[Vastuvõtt/edasisaatmine]

[Menüü] [Funktsiooniseaded]
Määrake fakside vastuvõtmise ja edasisaatmise sätted.
[Vastuvõtt/edasisaatmine] (Puutepaneeliga mudel)
975F-08A