Seadistusmenüü üksused

Selles jaotises kirjeldatakse seadistusmenüü üksuseid, mis kuvatakse, kui vajutate [Menüü] juhtpaneeli kuval [Avamenüü].
Seadistusmenüü kaudu saate kasutada funktsioone ja muuta sätteid vastavalt seadme töökeskkonnale või kasutusele.
Mõne sätte vaatamiseks või muutmiseks on vaja administraatori õigusi. Pange ka tähele, et muudetud sätete jõustumiseks võib olla vaja arvuti taaskäivitada.

Lisateave

Kui kuvatakse sisselogimiskuva
Kui süsteemihalduri ID on seadistatud, võib teatavate üksuste valimisel ilmuda sisselogimiskuva. Pärast nõutava teabe sisestamist ja sisselogimise autentimist saate sätteid vaadata või muuta.
Seadmesse sisselogimine
Kui seade tuleb taaskäivitada
Pärast sätete muutmist taaskäivitage sea
Seadme taaskäivitamine
Sätted, mida ei ole menüüdesse lisatud
Paberi sätted kuvatakse, kui vajutate [Paberiseaded] kuval [Avamenüü].
Paberi formaadi ja tüübi määramine
Sätete konfigureerimine rakenduse Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Seadistusmenüü üksusi saab määrata rakenduse Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu. Määrake sätted rakenduse Remote UI portaalilehe menüüs [Settings/Registration].
Üksused, mida saab määrata rakenduse Remote UI menüüs [Settings/Registration], on peaaegu täpselt samad, kui juhtpaneeli seadistusmenüüs, kuid mõnda üksust saab määrata ainult juhtpaneelil või rakenduse Remote UI kaudu. Pange ka tähele, et mõnel üksusel on rakenduses Remote UI teine nimi.
Seadme juhtimine arvutist (kaugkasutajaliides)
Sätete kontrollimine
Kehtivate sätete kontrollimiseks saate need välja printida.
Aruannete ja loendite printimine ja vaatamine
975F-07U